На головну

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

 1. I. МАТЕРІАЛИ з досліджуваних тем
 2. III. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ
 3. IX. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ З ДИСЦИПЛІНИ
 4. IX. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ З ДИСЦИПЛІНИ
 5. V. ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ
 6. V. Навчальні матеріали
 7. VII. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ З ДИСЦИПЛІНИ

Основна література

1. Астапов В. м. Введення в дефектологію з основами нейро-і патопсихології. М., 1997..

2. Виготський Л. с. Зібрання творів: У 6 т. - М., 1983. - Основи дефектології.

3. Забрамная С. д. Психолого-педагогічна діагностика розумового розвитку дітей. - М., 1995.

4. Лебединський В. в. Порушення психічного розвитку в дитячому віці. - М., 1985.

5. Лубовский В. і. Психологічні проблеми діагностики аномального розвитку дітей. М, 1989.

6. Основи спеціальної психології: Учеб. посібник / За ред. л. в. Кузнєцової. - М .: Академія, 2005.

7. Психологія аномального розвитку дитини: Хрестоматія в 2 т. / Под ред. ВВ. Лебединського і М К. Бардишевской. - М .: ЧеРо: Вища. шк .: Изд-во МГУ, 2002.

8. Психолого-педагогічна діагностика: Учеб. посібник / За. ред. І. ю. Левченко, С. д. Забрамная. - М .: Академія, 2005. - 320 с.

9. Спеціальна психологія: Учеб. посібник / За. ред. В. і. Лубовского. - М .: Академія, 2003. - 464 с.

10. Спеціальна педагогіка: Учеб. посібник / За ред. Н. м. Назарової. - М .: Академія, 2005. - 400 с.

11. Сорокін В. м. Спеціальна психологія. - СПб. 2003. -216с.

додаткова література

 1. Богданова Т. р сурдопсіхологія: Учеб посібник для студ. ВПУЗ.- М .: Видавничий центр «Академія», 2002.. - 224 с.
 2. Босніс Р. м. Вчителю про дітей з порушенням слуху. М., 1988.
 3. Венгер А. а. Відбір дітей у спеціальні дошкільні установи. М., 1972.
 4. Власенко І. т. Особливості словесного мислення дорослих і дітей з порушенням мовлення. - М., 1990.
 5. Власова Т. а. Про дітей з відхиленням у розвитку. М., 1973.
 6. Гаркуша Ю. ф. Корекційно-виховна робота поза заняттями в групі дошкільнят із загальним недорозвиненням мови // Дефектологія 1995. № 1.
 7. Гріншпун Б. м., Ляпидевский С. с. Про класифікацію мовних розладів: Розлади мови в дітей і підлітків. М., 1969.
 8. Гончарова Е. л. До питання про предмет спеціальної психології. Запрошення до роздумів // Дефектологія - 2004 - №1. - С. 3-7.
 9. Діти із затримкою психічного розвитку / За ред. Т. а. Власової, В. і. Лубовского, Н. а. Ципін. - М., 1984.
 10. Дитяча патопсихологія: Хрестоматія / Упоряд. Н. л. Белопольская. - М., 2000. - 351 с.
 11. Єрмаков В. п., Якунін Г. а. Основи тіфлопедагогікі.- М .: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 240 с.
 12. Єрмаков В. п., Якунін Г. а. Розвиток, навчання і виховання дітей з порушенням зору. - М., 1990.
 13. Каплан А. і., Морозова Н. р Якщо дитина погано бачить. М., 1969.
 14. Каган В. к. Аутизм у дітей. Л., 1981.
 15. Кожаліева Ч. б. Особливості змісту образу Я у молодших розумово відсталих учнів шкільного віку // Дефектологія, 1995. № 1. С. 42 - 46.
 16. Крівовец І. с. Психолого-педагогічне вивчення дітей молодшого дошкільного віку з недорозвиненням мови і деякі аспекти корекційної роботи з ними // Дефектологія 1995. № 6.
 17. Лапшин В. а., Пузанов Б. п. Основи дефектології. М., 1990.
 18. Леонгард Е. і. Я не хочу мовчати. М., 1990.
 19. Литвак О. р Тіфлопсіхологіі. - М., 1985.
 20. Логопедія / Под ред. Л. с. Волкової. - М., 1989.
 21. Лурія А. р. Вищі кіркові функції людини. - М., 1969.
 22. Максимова Н. ю., Мілютіна Е. л. Курс лекцій з дитячої патопсихології: Учеб. допомога. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2000. - 576 с.

23. Мастюкова Є. м. Актуальні аспекти клінічної діагностики розумової відсталості у дітей // Дефектологія. 1997. № 1. С. 15.

24. Мастюкова Є. м., Московкина А. р Сімейне виховання дітей з відхиленнями у розвитку: Учеб. посібник / За ред. В. і. Селіверстова. - М .: ВЛАДОС, 2003. - 408с.

 1. Москаленко А. а. Раннє медико-генетичне виявлення і діагностування спадкових захворювань обміну, що викликають ураження в сфері інтелекту у дітей // Дефектологія. 1997. № 2.
 2. Московкина А. р, Дурдиева Т. м. Медико-генетичні та психолого-педагогічні аспекти розумової відсталості // Дефектологія. 1995. № 6. С. 82 - 90.
 3. Нікольська О. с., Баенская Е. р., Ліблінг М. м. І ін. Аутизм: вікові особливості та психологічна допомога. - М .: Поліграф сервіс, 2003. - 232 с.
 4. Основи теорії і практики логопедії / Під ред. Р. е. Левін. - М., 1968.
 5. Переслені Л. і., Слободяник Н. п., Шушковський А. а. До проблеми відбору дітей в корекційно-розвиваючі класи та корекції вад у психічному розвитку молодших школярів // Дефектологія. 1998. № 2. - С.10 - 17.
 6. Петрова В. р, Белякова І. в. Хто вони, діти з відхиленнями у розвитку? - М .: Флінта: МПСІ.1998. - 104 с.
 7. Пожежа Л. Психологія аномальних дітей і підлітків - патопсихологія. М., 1996
 8. Психологія глухих дітей / Под ред. І. т. Соловйова, Ж. і. Шиф, Т. в. Розанової, Н. в. Яшков. - М., 1971.
 9. Психологія дітей з порушеннями і відхиленнями психічного розвитку: Хрестоматія / Упоряд. В. м. Астапов, Ю. в. Микадзе. - СПб., 2001..
 10. Розанова Т. в. Розвиток пам'яті і мислення глухих дітей. - М., 1978.
 11. Ротекова Т. а. Поєднання порушень пізнавально і мовної сфер в структурі дефекту у дітей із загальним недорозвиненням мови // Дефектологія. 1994. № 2.
 12. Рубінштейн С. я. Психологія розумово відсталого школяра. - М., 1986.
 13. Семаго Н. я., Семаго М. м. Проблемні діти: Основи діагностичної та корекційної роботи психолога. - М .: АРКТИ, 2000. - 208 с.
 14. Семаго Н. я., Семаго М. м. Психолого-медико-педагогічне обстеження дитини. Комплект робочих матеріалів. - М .: АРКТИ, 1999. - 136 с.
 15. Скороходова О. і. Як я сприймаю і уявляю навколишній світ. М., 1990.
 16. Слепович Е. с. Ігрова діяльність дошкільників із затримкою психічного розвитку. - М., 1990.
 17. Солнцева Л. і. Введення в Тіфлопсіхологіі раннього дошкільного та шкільного віку. - М., 1998..
 18. Тісно М. к. Діти з вадами розвитку. М., 1988.
 19. Фішман М. н. Особливості функціонального стану мозку дітей з ЗПР // Дефектологія. 1998. № 1. С. 24 - 29.
 20. Щербакова А. м., Матвєєва Н. б., Наливайко Г. а. Створення групи постінтернальной реабілітації та адаптації підлітків з розумовою відсталістю // Дефектологія. 1995, № 2. С. 32 - 37.
 21. Яшкова Н. в. Наочне мислення глухих дітей. - М., 1988.
 22. Ястребова А. в. Зміст і прийоми корекції порушення усного та писемного мовлення в учнів загальноосвітньої школи // Дефектологія. 1994. № 3.


Написання реферату з актуальних проблем сучасної спеціальної психології. | ГОТОВІ ДИПЛОМНІ ПРОЕКТИ З АВТОМАТИЗАЦІЇ

Семінар 1. історія розвитку спеціальної психології в Росії і за кордоном (4 години) | Семінар 3. Психологічні параметри дизонтогенеза (2 години). | Методичні рекомендації до семінару 4. | Семінар 5. Особливості психічного розвитку дітей з інтелектуальною недостатністю (УО і ЗПР) і проблеми їх навчання і виховання (4 години). | Методичні рекомендації до семінару 5. | Семінар 9. Особливості психічного розвитку дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, особливості їх навчання і виховання. (4 години). | Семінар 10. Особливості психічного розвитку дітей з аутизмом і аутистическими рисами особистості. (4 години). | Семінар 11. Сучасні теорії і системи навчання, виховання і психолого-педагогічної корекції вад психічного розвитку у дітей та підлітків (4 години) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати