Головна

соціолінгвістики

  1. соціолінгвістики
  2. Соціолінгвістика в технології перекладу (по А. Д. Швейцеру)
  3. Соціолінгвістика як наука Мова і суспільство. Соціальна природа мови. Суспільно-історичний характер мови.
  4. Соціолінгвістики. ЇЇ ОБ'ЄКТ І ПРЕДМЕТ. ПРОБЛЕМИ І РОЗДІЛИ соціолінгвістики. Соціолінгвістики ТА ІНШІ НАУКИ
  5. Тема 2. Социолингвистика
  6. Швейцер А. Д. Социолингвистика // Лінгвістичний енциклопедичний словник. - М., 1990. - С. 481-482.

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа

вищої професійної освіти

Тульський державний університет

Кафедра соціології та політології

Контрольно курсова робота по

(Назва дисципліни)

на тему: «(вказати тему)»

Студент гр. 820431 Іванов А. Н.

Науковий керівник:

канд. соціол. наук, доц.

Смирнов С. В.

Тула 2009

Затверджено на засіданні кафедри Нормоконтролер, ответст-

1 грудня 1999 р протокол № 2 венний по стандартизації

Зав. кафедрою на кафедрі

___ ___

соціолінгвістики

-галузь мовознавства, що вивчає мову у зв'язку з соціальними умовами його існування. Під соціальними умовами мається на увазі комплекс зовнішніх обставин, в яких реально функціонує і розвивається мова: суспільство людей, що використовують цю мову, соціальна структура цього суспільства, відмінності між носіями мови у віці, соціальному статусі, рівні культури та освіти, місце проживання, а також відмінності в їх мовному поведінці в залежності від ситуації спілкування. Щоб зрозуміти специфіку соціолінгвістичних підходу до мови і відмінність цієї наукової дисципліни від «чистої» лінгвістики, необхідно розглянути витоки соціолінгвістики, визначити її статуссреді інших лінгвістичних дисциплін, її об'єкт, основні поняття, якими вона користується, найбільш типові проблеми, які входять в коло її компетенції , методиісследованія і сформувалися до кінця 20 ст. напрямку соціолінгвістики.Тема 13 Кількісні методи соціолінгвістичних досліджень | Витоки соціолінгвістики.

Об'єкт соціолінгвістики. | Проблеми соціолінгвістики. | Соціальна обумовленість мовної еволюції. | Методи соціолінгвістики. | Напрямки соціолінгвістики. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати