Головна

Облік інвестицій в основний капітал, основних засобів та орендованого майна

  1. A) це грошовий капітал, наданий у позику на умовах повернення, за плату у вигляді відсотків;
  2. A. пароподібні наркотичні речовини вводять через трубку безпосередньо в трахею або в бронх
  3. B) товарне господарство з сучасними технічними засобами виробництва.
  4. I. Зміна гучності основних тонів серця
  5. I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  6. II. основний етап
  7. II. Вимоги до результатів освоєння основної освітньої програми

204. Дебетовий залишок по рахунку 71 «Розрахунки з підзвітними особами» означає наявність заборгованості. uдебіторської

205. Витрати, пов'язані з придбанням лізингового майна, відображаються у лізингодавця за дебетом рахунка ... u03

206. Майно, передане в поточну оренду, протягом усього терміну дії договору оренди є власністю ... uорендодавця

207. У орендаря об'єкти основних засобів, отримані в порядку поточної оренди, відображаються на рахунку ... u001

Дохід у орендодавця від здачі майна в оренду відображається записом ...

uД 76 До 91

209. Виявлені при інвентаризації лишки основних засобів відображаються записом ...

uД 01 До 91

210. При списанні залишкової вартості проданих об'єктів основних засобів робиться бухгалтерська запис ... uД 91 К 01

211. Сума амортизації по об'єктах основних засобів, зайнятим випуском нових виробів, відбивається бухгалтерським записом ... uД 97 До 02

Бухгалтерська запис Д 25 До 02 означає ...

uначісленіе амортизації за основними засобами загальновиробничого призначення

213. Амортизація після закінчення терміну корисного використання ... uне нараховується

214. Бухгалтерська запис Д 02 К 01 субрахунок «Вибуття основних засобів» означає ...

uспісаніе нарахованої амортизації на момент вибуття основних засобівУ поясненнях до бухгалтерської звітності повинні розкриватися ... | Витрати на капітальний ремонт орендованих основних засобів відносяться на собівартість продукції, робіт, послуг орендаря за умови, якщо ...

Статистичний облік використовується для ... | Оборотні активи організації складають ... | Суть подвійного запису полягає в ... | Кількість і найменування синтетичних рахунків обмежена ... | Виправлення в первинних документах ... | При нарахуванні амортизації виходячи з способу зменшуваного залишку до уваги беруть ... | Облік довгострокових фінансових вкладень фінансових вкладень | Відсотки за векселем при придбанні МПЗ збільшують ... | Придбані за плату матеріали приймаються до обліку за ... | Облік капіталу, фондів і резервів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати