На головну

Сучасний стан ґрунтового покриву

  1. N Сучасне обладнання для очищення має блочно-модульну конструкцію з програмним управлінням.
  2. VII. Психічний стан
  3. VII. Стан зорових функцій
  4. добробут
  5. Види води в гірських породах (грунтах) і їх вплив на стан і властивості гірських порід.
  6. Види води в гірських породах (грунтах) і їх вплив на стан і властивості гірських порід.
  7. Вплив демографічної ситуації на стан ринку праці регіону.

Ґрунтовий покрив Землі відіграє вирішальну роль у забезпеченні людства продуктами харчування й сировиною для життєво важливих галузей промисловості. Використання з цією метою продукції океану, гідропоніки або штучно синтезованих речовин не може, принаймні в доступному для огляду майбутньому, замінити продукцію наземних екосистем (продуктивність грунтів). Тому безперервний контроль за станом ґрунтів і ґрунтового покриву - обов'язкова умова одержання планованої продукції сільського й лісового господарства.

Разом з тим ґрунтовий покрив є природною базою для поселення людей, є основою для створення рекреаційних зон. Він дозволяє створити оптимальну екологічну обстановку для життя, праці та відпочинку людей. Від характеру грунтового покриву, властивостей ґрунту, що протікають в грунтах хімічних і біохімічних процесів залежать чистота і склад атмосфери, наземних і підземних вод. Ґрунтовий покрив - один з найбільш потужних регуляторів хімічного складу атмосфери і гідросфери. Ґрунт був і залишається головною умовою життєзабезпечення націй і людства в цілому. Збереження й поліпшення ґрунтового покриву, а, отже, і основних життєвих ресурсів в умовах інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, розвитку промисловості, бурхливого зростання міст і транспорту можливо тільки при добре налагодженому контролі над використанням всіх видів ґрунтових і земельних ресурсів.

Грунт є найбільш чутливою до антропогенного впливу. З усіх оболонок Землі ґрунтовий покрив - найтонша оболонка, потужність найбільш родючого гумусированного шару навіть у чорноземах не перевищує, як правило, 80-100 см, а в багатьох грунтах більшості природних зон вона становить всього лише 15-20 см. Пухке ґрунтове тіло при знищенні багаторічної рослинності й оранці легко піддається ерозії і дефляції.

При недостатньо продуманому антропогенному впливі й порушенні збалансованих природних екологічних зв'язків в грунтах швидко розвиваються небажані процеси мінералізації гумусу, підвищується кислотність або лужність, посилюється соленакопление, розвиваються відбудовні процеси - все це різко погіршує властивості грунту, а в граничних випадках призводить до локального руйнування ґрунтового покриву. Висока чутливість, вразливість грунтового покриву обумовлені обмеженої буферностью і стійкістю ґрунтів до впливу сил, не властивих йому в екологічному відношенні.

Навіть чорнозем зазнав за останні 100 років досить істотні зміни, що викликають тривогу і обгрунтовані побоювання за його подальшу долю. Все в більш широких масштабах проявляється забруднення ґрунту важкими металами, нафтопродуктами, детергентами, посилюється вплив азотної та сірчаної кислот техногенного походження, що ведуть до формування техногенних пустель на околицях деяких промислових підприємств.Грунтовий пестицид забруднення гербіцид | Пестициди. Загальні відомості

Вступ | застосування пестицидів | Поведінка пестицидів в грунті | міграція пестицидів | розкладання пестицидів | Виявлення забруднення грунтів | Наслідки застосування пестицидів | Захист грунтів від забруднення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати