Головна

Орендна плата за договором оренди нерухомості.

  1. I. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
  2. N Пайка хвилею припою є найпоширенішим методом групової пайки. Вона полягає в тому, що плата прямолінійно переміщається через гребінь хвилі припою.
  3. XІ. Матеріальна відповідальність сторон трудового договору
  4. Аналіз доходів і витрат від експлуатації об'єкта нерухомості.
  5. Аналіз найкращого та найбільш ефективного використання об'єкта нерухомості.
  6. Аналіз пермського ринку нерухомості.
  7. Оренда нерухомості. Основні характеристики договору найму житлового приміщення.

Перш за все потрібно сказати, що орендна плата необов'язково виплачується грошовими сумами. Цивільний кодекс містить широкий перелік видів орендної плати, кожний з яких може бути обраний сторонами. Пунктом 2 статті 614 ЦК України встановлено такі види орендної плати:

· Конкретна грошова сума, яку вносить періодично або одноразово;

· Встановлена ??частка доходів або продукції, отриманих в результаті використання орендованого майна;

· Надання орендарем певних послуг;

· Передача орендодавцю певної речі у власність або оренду;

· Покладання на орендаря обумовлених договором витрат по поліпшенню орендованого майна.

Але незалежно від того, який вид орендної плати буде обраний сторонами, він обов'язково повинен бути виражений в грошовому еквіваленті. Іншими словами, якщо сторони визначать, що орендною платою стане надання орендарем орендодавцеві будь-яких послуг, то крім виду послуг і періодичності їх надання обов'язково вказується їх вартість. Вартість орендної плати повинна бути визначена також і тому, що від її розміру залежить величина податку на додану вартість.

Зрозуміло, грошове вираження орендної плати може бути вказано не тільки в рублях, але і в іноземній валюті або інших умовних одиницях. Відповідно до статті 317 ЦК України сторони можуть передбачити, що оплата зобов'язань проводиться еквівалентно певній сумі в іноземній валюті або в умовних грошових одиницях. У цьому випадку підлягає сплаті в рублях сума визначається за офіційним курсом відповідної валюти або умовних грошових одиниць на день платежу (якщо інший курс не буде встановлено договором оренди).

Протягом всього терміну дії договору розмір орендної плати може бути неодноразово змінений в разі, якщо це відбувається за згодою сторін. Зміна ж орендної плати на вимогу тільки однієї сторони може проводитися не частіше одного разу на рік, якщо інше не буде передбачено в договорі оренди (п.3 ст.614 ГК РФ). Якщо протилежна сторона буде заперечувати проти такої зміни, питання вирішується в судовому порядку. Наведемо приклад судового розгляду такого спору.

Умова про розмір орендної плати є істотною умовою договору оренди будівлі або споруди. За відсутності узгодженого сторонами в письмовій формі умови про розмір орендної плати договір вважається неукладеним (п. 1 ст. 654 ЦК України). Також, як і при купівлі-продажу нерухомості, при укладанні договору оренди будівлі або споруди, в якому відсутня умова про ціну (розмір орендної плати), не можуть бути застосовані правила визначення ціни, яка при порівнянних обставин стягується за аналогічні товари (п. 3 ст. 424 ЦК України).

Слід мати на увазі, що умова про розмір орендної плати має бути визначено в грошовій сумі і зазначено в тому ж документі, яким оформляється укладення договору оренди будівлі або споруди, а також підписано обома сторонами. У тому випадку, якщо сторони припускають, що оплата за договором буде носити характер натуральної оплати, розмір орендної плати повинен бути визначений в конкретну величину.

У п. 2 ст. 654 ГК РФ сформульовано загальне правило, згідно з яким в встановлену в договорі оренди будівлі або споруди плату за користування будівлею або спорудою включається плата за користування земельною ділянкою, на якій воно розташоване, чи переданої разом з ним відповідної частиною земельної ділянки. Однак ця норма носить диспозитивний характер. Сторони при укладенні договору можуть встановити інше. Так само інше може бути встановлено і законом. У цьому випадку за користування земельній ділянкою, на якій розташоване орендоване будівлю або споруду, буде потребувати додаткової оплати, на умовах, обумовлених договором, укладеним сторонами, або законом.

Цивільне законодавство допускає, щоб сторони при укладенні договору передбачили не абсолютну величину орендної плати, а вартість орендної плати за одиницю площі, що орендується (ставка орендної плати). У цьому випадку величина орендної плати визначається шляхом множення ставки орендної плати на розмір орендованого приміщення.

Оскільки оренда нерухомого майна передбачає, що орендодавець зобов'язаний передати орендареві майно з усіма його приладдям і відносяться до нього, то невиконання орендодавцем цього обов'язку, в тому випадку, якщо це виключає можливість експлуатації об'єкта оренди, є підставою для відмови від сплати орендної плати.

 Форма, державна реєстрація і термін договору оренди будівель і споруд. | Проведення операції оренди нежитлового приміщення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РФ | Поняття та ознаки нерухомості. | Будинки і споруди як об'єкт договору оренди. | Їх права і обов'язки. | Список використаних джерел. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати