Головна

Згладжують Г- образні фільтри

  1. A. пароподібні наркотичні речовини вводять через трубку безпосередньо в трахею або в бронх
  2. Без теорії неможливо цілісне сприйняття дійсності, в рамках якого різноманітні факти вкладалися б в деяку єдину систему.
  3. Випрямлячі та згладжують фільтри
  4. газоподібні палива
  5. Клас Павукоподібні ARACHNIDA загін Solipugae, загін Aranei, загін Acarina, загін Scorpiones
  6. КЛАС ПАУКООБРАЗНИЕ- arachnoidea о.клещей-acari
  7. КЛАС ракоподібні

При аналізі фільтрів вважають, що на вхід фільтра надходить постійна напруга, рівне середнього значення випрямленої напруги, і змінну напругу, амплітуда якого дорівнює амплітуді першої гармонійної складової випрямленої напруги, а частота, де m - Число пульсацій за період напруги, - частота мережі живлення. Еквівалентна схема може бути представлена ??у вигляді, показаному на малюнку 11.13, а.

Малюнок 11.13 -. До аналізу роботи згладжуючих фільтрів:

а - Еквівалентна схема Г-образного фільтра; b - Індуктивний фільтр;

с - Резистивної-ємнісний фільтр; d - Індуктивно-ємнісний фільтр

У загальному випадку Г- подібний фільтр являє собою дільник напруги, він встановлюється між випрямлячем і навантаженням. Послідовно включається елемент, який має великий опір для змінної складової струму і малий опір для постійної складової. Паралельно включається елемент, який має велику провідність для змінної складової, малу провідність для постійної складової струму.

Напруга на виході можна представити у вигляді суми постійної і змінної складових. Постійна складова напруги повністю передається в навантаження

 , (11.22)

а амплітуда змінної складової зменшується за рахунок падіння напруги на послідовному елементі Z

 , (11.23)

якщо.

Коефіцієнт пульсації після фільтра можна визначити як

 . (11.24)

Ефективність роботи фільтра оцінюється коефіцієнтом згладжування. - Це відношення коефіцієнта пульсації до фільтра до коефіцієнта пульсації після фільтра

 . (11.25)

індуктивний фільтр. Індуктивний фільтр можна представити у вигляді Г-образного фільтра, якщо за паралельний елемент прийняти провідність навантаження (рисунок 11.13, b). Коефіцієнт згладжування легко отримати, використовуючи останній вираз

 . (1126)

При розрахунку індуктивність фільтра вибирається настільки великий, щоб забезпечити безперервність струму в навантаженні. Це можливо при виконанні умови

 , (11.27)

де - амплітуда першої гармоніки випрямленої струму

 - Середнє значення випрямленого струму.

Резистивної-ємнісний фільтр. Послідовний елемент фільтра резистор, паралельний - конденсатор (рисунок 11.13, c).

Коефіцієнт згладжування легко отримати

 . (11.28)

Ємність конденсатора і опір резистора вибираються з умов

 ; . (11.29)

Фільтр використовується рідко при токах кілька міліампер і опорі навантаження кілька кОм.

 Індуктивно-ємнісний фільтр (Рисунок 11.13, d). Коефіцієнт згладжування легко отримати

 . (11.30)

Індуктивність дроселя при розрахунку вибирається так, щоб забезпечити безперервність струму в навантаженні. Це можливо при виконанні умови

 , (11.31)

 , (11.32)

звідки

 . (11.33)

Після вибору елементів фільтра перевіряється відсутність

 . (11.34)

 індуктивний фільтр | Зовнішні характеристики джерел живлення

лекція 11 | Джерела живлення постійної напруги | Однофазний випрямляч з середньою точкою | Однофазна мостова схема випрямляча | Трифазна схема випрямляча з нульовою точкою | Трифазна мостова схема випрямляча | ємнісний фільтр |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати