Головна

Правосвідомість і правова культура

  1. DIY панк-культура в Росії і Білорусі
  2. I. Вступні положення І ПРАВОВА ОСНОВА
  3. II. Культура мови
  4. XIV. Світські наука, культура, освіта
  5. АГРАРНА КУЛЬТУРА
  6. Адміністративно-правова відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері
  7. Адукация, навука і культура ў БССР у 1945-1985 рр.

1. Абдурахманова І. В. Тоталітарна правосвідомість в Росії: чинники правосвідомості і труднощі подолання [Текст] / І. В. Абдурахманова // Держава і право. - 2008. - №5. - С.86-89.

2. Ветютнев Ю. Ю., шірік А. С., Трифонов А. С. Правова культура Росії на рубежі століть [Текст] / Ю. Ю. Ветютнев, А. С. шірік, А. С. Трифонов // Держава і право. - 2001. - №10. - С.106-109.

3. Виноградов Н. А. Правосвідомість і національна ідея [Текст] / Н. А. Виноградов // Історія держави і права. - 2005. - №4. - С. 11-14.

4. Гайдамакин А. А. Полемічні нотатки про логіку права і правосвідомості [Текст] / А. А. Гайдамакин // Держава і право. - 2007. - № 7. - С.92-95.

5. Єгорова М. С. Доступ громадян до правової інформації як умова розвитку правосвідомості та формування правової культури (за матеріалами «круглого столу») [Текст] / М. С. Єгорова // Держава і право. - 2001. - №9. - С.108-110.

6. Ільїн І. А. Про сутність правосвідомості [Текст] / І. А. Ільїн. - М .: Наука, 1993. - 361 с.

7. Карпачова Н. М., Попондопуло В. Ф., Філіппова М. В., Шевельова Н. А. Система вищої юридичної освіти в Росії: стан і перспективи розвитку [Текст] / Н. М. Карпачова, В. Ф. Попондопуло, М. В. Філіппова, Н. А. Шевельова // Правознавство. -2004. - №5. - С.4-20.

8. Малиновський А. А. Кодекс професійної етики: поняття та юридичне значення [Текст] / А. А. Малиновський // Журнал російського права. - 2008. - №4. - С. 39-45.

9. Малиновський А. А. Правовий егоцентризм як різновид деформації індивідуальної правосвідомості [Текст] / А. А. Малиновський // Правознавство. - 2008. - № 6. - С.171-181.

10. Малкін В. А. Взаємозв'язок правосвідомості з нормою права [Текст] / В. А. Малкін // Влада сили, сила влади. - М .: МАУП, 1996. - 344с.

11. Мірза Л., Смородинова А. Г. Доступність знань професійних юристів - доступність правосуддя [Текст] / Л. Мірза, А. Г. Смородинова // Адвокатська практика. - 2008. - №6. - С.18-24.

12. Неважжай І. Д. Типи правової культури і форми правосвідомості [Текст] / І. Д. Неважжай // Правознавство. - 2000. - №2. - С.23-31.

13. Пєвцова Є. А. Формування правової свідомості шкільної молоді: стан, проблеми та перспективи [Текст] / Е. А. Пєвцова // Держава і право. - 2005. - №4. - С. 28-36.

14. Ромашов Р. А. Правова культура і правовий нігілізм в молодіжному середовищі
 [Текст] / Р. А. Ромашов // Історія держави і права. - 2006. - №2.- С.2-9.

15. Свірін Ю. А. Особливості правосвідомості на сучасному етапі [Текст] / Ю. А. Свірін // Юридична освіта і наука. - 2007. - №3. - С.24-27.

16. Смоленський М. Б. Право і правова культура як базова цінність громадянського суспільства [Текст] / М. Б. Смоленський // Журнал російського права. - 2004. - №11.-С.73-81.

17. Смоленський М. Б. Правова культура і ідея державності [Текст] / М. Б. Смоленський // Держава і право. - 2009. - №4. - С.15-21.

18. Соколов А. Н. Корупція, громадянське суспільство і правова держава [Текст] / А. Н. Соколов // Журнал російського права. - 2008. - №2. - С.32-38.

19. Соколов Н. Я. Професійні якості юристів: бажані і дійсні (структурно-таксономическое моделювання) [Текст] / Н. Я. Соколов // Журнал російського права. - 2008. - №5. - С. 50-73.

20. Томсинов В. А. Значення категорії «правова культура» для історико-правових наук [Текст] / В. А. Томсинов // Вісник Московського університету. Серія 11: Право. - 2007. - №6. - С.27-34.

21. Чуйков Д. Системообразующие принципи правосвідомості [Текст] / Д. Чуйков // Юридична освіта і наука. - 2007. - № 3. - С.13-19.

22. Юрашевіч Н. М. Еволюція поняття правової свідомості [Текст] / Н. М. Юрашевіч // Правознавство. - 2004. - №2. - С.165-181.Право в системі соціальних норм | Форми (джерела) права

Предмет і метод теорії держави і права. Методологічні основи наукового розуміння держави і права, державно-правових явищ. | Сутність і типи держави. Основні проблеми сучасного розуміння держави. Закономірності історичного руху і функціонування держави і права. | функції держави | форма держави | механізм держави | Держава і політична система суспільства | Сутність, принципи та функції права. Основні проблеми сучасного розуміння права. Загальна характеристика сучасних політико-правових доктрин. | Типи права і правові системи (сім'ї). Еволюція і співвідношення сучасних державних і правових систем. | Особистість, право, держава. Взаємозв'язок держави, права та інших сфер життя суспільства і людини. | правотворчість |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати