На головну

Графічний метод з використанням характеристик по першим гармоникам

  1. B) Систематизація конкретно-наукових і загальнонаукових методів пізнання.
  2. D. Симплекс-метод
  3. FDDI. Архітектура мережі, метод доступу, стек протоколів.
  4. I Загальна характеристика роботи
  5. I. Внесення відомостей в форму ДМВ-1 при використанні методу визначення митної вартості за ціною угоди із ввезених товарів
  6. I. Графічний спосіб відділення коренів
  7. I. МЕТОДИКА

При аналізі нелінійної ланцюга даним методом змінюються по складному закону змінні величини замінюються їх першими гармоніками, що дозволяє використовувати векторні діаграми.

Основні етапи розрахунку:

Буд графік залежності нелінійного елемента для перших гармонік;

-довільний задаються амплітудою однієї з змінних, наприклад, пов'язаної з нелінійним елементом, і за влучним висловом останнього знаходять іншу змінну, що визначає режим роботи нелінійного елемента, після чого, приймаючи все величини синусоидально змінюються в часі, на підставі побудови векторної діаграми визначається амплітуда першої гармоніки змінної на вході ланцюга;

-шляхом побудови ряду векторних діаграм для різних значень будується залежність, через яку для заданого значення визначається дійсна величина, на підставі чого проводиться остаточний аналіз ланцюга.

Графічний метод з використанням характеристик
 для діючих значень (метод еквівалентних синусоїд)

При аналізі нелінійної ланцюга даним методом реальні несинусоїдальними змінюються змінні замінюються еквівалентними їм синусоїдальними величинами, діючі значення яких дорівнюють чинним значенням вихідних несинусоїдальних змінних. Крім того, активна потужність, яка визначається за допомогою еквівалентних синусоїдальних величин, повинна дорівнювати активної потужності в ланцюзі з реальною (несинусоїдної) формою змінних. Використовуваний прийом переходу до синусоїдальним величинам визначає іншу назву методу - метод еквівалентних синусоїд.

Строго кажучи, характеристика нелінійного елемента для діючих значень залежить від форми змінних, що визначають цю характеристику. Однак в першому наближенні, особливо при якісному аналізі, цим фактом зазвичай нехтують, вважаючи характеристику незмінною для різних форм змінних. Зазначене обмежує можливості застосування методу для ланцюгів, де вищі гармоніки грають істотну роль, наприклад, для ланцюгів з резонансними явищами на вищих гармоніках.

Перехід до еквівалентним синусоїда дозволяє використовувати при аналізі ланцюгів векторні діаграми. У зв'язку з цим етапи розрахунку даним методом в загальному випадку збігаються з розглянутими в попередньому розділі.

Метод розрахунку з використанням характеристик для діючих значень широко застосовується для дослідження явищ в ланцюгах, що містять нелінійну котушку індуктивності і лінійний конденсатор (ферорезонансним ланцюгах), Або ланцюгах з лінійної котушкою індуктивності і нелінійним конденсатором. Крім того, даний метод застосовується для аналізу ланцюгів з інерційними нелінійними елементами, у яких постійна часу, що характеризує їх інерційні властивості, багато більше періоду змінної напруги (струму) джерела живлення. У цьому випадку в сталих режимах інерційні нелінійні елементи можна розглядати як лінійні з постійними параметрами (опором, індуктивністю, ємністю). При цьому самі параметри визначаються за характеристиками нелінійних елементів для діючих значень і для різних величин останніх є різними.

 Лекція N 35 | ферорезонансні явища
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати