На головну

Поняття і організація кадастрової діяльності

  1. B) Функція організації та обслуговування предметної діяльності
  2. I. Вступ. Спілкування і його значущість в лікувальній діяльності.
  3. I. Організація класу
  4. I. Поняття і форми цивільно-правової відповідальності
  5. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  6. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  7. I. Поняття компетенції

кадастрова діяльність - Це виконання управ омоченних особою (кадастровий інженер) щодо нерухомого майна відповідно до вимог, встановлених Федеральним законом від 24 липня 2007 р № 221-ФЗ «Про державний кадастр нерухомості» (далі - ФЗ-221), робіт, в результаті яких забезпечується підготовка документів, що містять необхідні для кадастрового обліку відомості про такий нерухоме майно.

Кадастровий інженер організовує виконання робіт з межування земель, підготовку документів для державного кадастрового обліку, несе відповідальність перед державою і перед клієнтами. Кадастровий інженер має право сам вибирати форму організації своєї професійної діяльності: як індивідуальний підприємець або співробітника юридичної особи. Згідно ст. 29 ФЗ-221 кадастровим інженером є фізична особа.

Кадастровий інженер, який здійснює кадастрову діяльність як індивідуальний підприємець, повинен зареєструватися в порядку, встановленому законом.

Законодавчо закріплено, що юридична особа (комерційна організація) повинно мати в штаті не менше двох кадастрових інженерів. Така юридична особа (комерційна організація), яке здійснює кадастрову діяльність, не має права оприлюднювати відомості, отримані в результаті професійної діяльності.

Юридична особа (комерційна організація) несе відповідальність за збереження документів, отриманих для здійснення кадастрової діяльності.

Вибравши форму організації кадастрової діяльності, кадастровий інженер надає письмове повідомлення про обраної ним формою організації діяльності в територіальний орган виконавчої влади, що видав кваліфікаційний атестат, і орган кадастрового обліку. Причому термін подачі повідомлення про вибір форми організації кадастрової діяльності обмежений 30 днями з дня отримання кваліфікаційного атестата.

ФЗ-221 визначає сферу діяльності кадастрових інженерів як професійну. У зв'язку з цим ФЗ-221 не містить заборони на об'єднання в саморегульовані організації осіб, які вважаються кадастровими інженерами і здійснюють підприємницьку діяльність.

Саморегулювання здійснюється на умовах об'єднання суб'єктів підприємницької або професійної діяльності в саморегульовані організації. Під суб'єктами підприємницької діяльності у Федеральному законі від 1 грудня 2007 г. «Про саморегульовані організації» (далі - ФЗ-315) розуміються індивідуальні підприємці і юридичні особи, зареєстровані в установленому порядку і здійснюють визначається відповідно до Цивільного кодексу Російської Федерації підприємницьку діяльність, а під суб'єктами професійної діяльності - фізичні особи, які здійснюють професійну діяльність, регульовану відповідно до федеральними законами.

Інститут СРО повинен бути законодавчо наділений широкими повноваженнями по розробці умов ліцензування діяльності, вироблення стандартів професійної діяльності, кодексів етики членів спільноти СРО, контролю їх виконання, можливостей ініціювати адміністративні і судові процедури в разі порушень в роботі.

Кадастрова діяльність здійснюється за наявності кваліфікаційного атестата кадастрового інженера, який видає орган виконавчої влади. Доказом правового статусу кадастрового інженера є свідоцтво про реєстрацію атестата і інженера в державному реєстрі кадастрових інженерів.

Кваліфікаційні атестати видають органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації особам, які пройшли атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам, що пред'являються до кадастровим інженерам. Кваліфікаційний атестат видають без обмеження терміну, території його дії, і він є документом єдиного федерального зразка. При цьому кваліфікаційний атестат визнають чинним з дня внесення відомостей про кадастровому інженера до державного реєстру кадастрових інженерів відповідно до правил, встановлених ст. 30 ФЗ-221.

Державний реєстр кадастрових інженерів веде орган кадастрового обліку, в нього вносять такі відомості про кадастровий інженера:

прізвище ім'я по батькові;

Дата та місце народження;

номер контактного телефону, поштову адресу та адресу електронної пошти, за якими можна зв'язатися з кадастровим інженером;

дані основного документа, що посвідчує особу громадянина Російської Федерації на території Російської Федерації;

дата видачі кваліфікаційного атестата та ідентифікаційний номер даного атестата;

дата і підстава анулювання кваліфікаційного атестата.

Порядок ведення державного реєстру кадастрових інженерів визначає орган нормативно-правового регулювання в сфері кадастрових відносин.

Вміщені в державному реєстрі кадастрових інженерів відомості про кадастровий інженера загальнодоступні і їх надають за запитами будь-яких зацікавлених осіб в порядку, встановленому органом нормативно-правового регулювання в сфері кадастрових відносин. Такі відомості надаються в термін не більше ніж п'ять робочих днів з дати надходження відповідного запиту.

Державний реєстр кадастрових інженерів підлягає розміщенню на офіційному сайті органу кадастрового обліку в мережі Інтернет ».

Кожен кадастровий інженер повинен мати печатку, штампи, бланки, на яких вказують адресу (місце його знаходження) та ідентифікаційний номер його кваліфікаційного атестата.

Членство кадастрового інженера в саморегулівної організації є додатковою гарантією якості його роботи.

Кадастровий інженер несе відповідальність за роботи, які проводять наймані робітники (польові роботи і створення документів і т. Д.).

Свою особисту відповідальність кадастровий інженер гарантує, запевняючи особистою печаткою і підписом межовий план, технічний план та інші документи. Таким чином, кадастровий інженер зобов'язаний проконтролювати весь процес формування об'єкта нерухомості і правильність кадастрових робіт.

Кадастровий інженер не здійснює формування об'єкта нерухомості, він тільки виконує перенесення рішення про формування в натуру і межування земельної ділянки. Формування об'єкта нерухомості здійснює правовласник земельної ділянки.

 Реєстр власників земельних ділянок (платників податків), єдиний реєстр земельних ділянок (земель) | Формування земельних ділянок як об'єктів кадастрової діяльності

Історія і сучасний стан ведення державного кадастру нерухомості | Типи класифікацій кадастрів | Правове забезпечення державного кадастру нерухомості | Структура Державних органів управленіяГосударственним кадастром нерухомості | Міжвідомчі зв'язку, їх координація та вдосконалення | Створення облікових та реєстраційних систем в Росії | Розвиток систем обліку і реєстрації земель в соціалістичний період | Розвиток систем обліку і реєстрації земель впослевоенний період | Поняття і класифікація об'єктів нерухомості | Системи ідентифікації об'єктів нерухомості, кадастрове поділ територій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати