Головна

Види випадкових подій

  1. А. Визначення складних подій.
  2. А. визначення характеристик випадкових величин і побудова ліній регресії за даними вибірки
  3. алгебра подій
  4. У дослідженні поведінкових актів завжди виявляється система впливів, т. Е. Причиною поведінкового акту виступає не окрема подія, а система подій, СИТУАЦІЯ.
  5. Імовірнісні характеристики випадкових похибок
  6. Імовірність суми сумісних подій

1. Подія, яке при цьому випробуванні відбудеться обов'язково, називається достовірним, Його ймовірність дорівнює 1.

Наприклад, достовірним є подія, що складається в добуванні навмання упаковки аспірину з ящика, в якому знаходяться тільки упаковки аспірину.

2. Подія, яке при цьому випробуванні не може статися, називається неможливім, Його ймовірність дорівнює нулю.

Наприклад, неможливим є подія, що складається в добуванні навмання упаковки аспірину з ящика, в якому знаходяться тільки упаковки анальгіну.

3. Події називаються несумісними, Якщо поява будь-якого з них в результаті випробування виключає появу інших.

Наприклад, якщо подія А1 полягає у випадання цифри 1 при одноразовому киданні грального кубика, подія А2 - В випаданні цифри 2 і т. Д., То події А1, А2, ..., А6 є несумісними, оскільки здійснення будь-якого з них виключає настання інших подій в цьому випробуванні.

4. Події називаються спільними, Якщо поява будь-якого з них в результаті випробування не виключає появи інших.

Наприклад, якщо подія А1 полягає у випадання цифри 1 при одноразовому киданні грального кубика, а подія А2 - В випаданні непарного числа очок, то ці дві події є спільними, оскільки 1 є непарним числом.

5. Подія В називається сприятливим для події А, якщо при настанні події В обов'язково настає подія А.

6. Події А і В називаються незалежними, Якщо ймовірність настання кожного з них не залежить від того, чи настав при цьому інша подія.

Наприклад, при одночасному підкиданні двох монет випадкова подія А, що складається в випаданні герба у однієї монети, і подія В, що складається в випаданні герба в іншої монети, є незалежними подіями.

7. Подія В називається залежним від події А, якщо ймовірність настання події В залежить від того, чи відбулося подія А.

Імовірність настання події В, обчислена за умови настання події А, називається умовною ймовірністю події В і позначається р (В / А).

8. Якщо дві події єдино можливі і несумісні, то їх називають протилежними і позначають А і:

р (А) + р () = 1

9. Система подій А1, А2, ..., Аn називається повної, Якщо в результаті випробування обов'язково настає тільки одне з цих подій. Сума ймовірностей подій, що утворюють повну систему, дорівнює одиниці:

р (А1) + Р (А2) + ... + Р (Аn) = 1

 Імовірність випадкової події | Основні теореми ймовірностей

Повторні незалежні випробування | Дискретні випадкові величини | Безперервні випадкові величини | Нормальний закон розподілу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати