Головна

Філософія Платона та Аристотеля: вчення про буття і пізнання (схожість і відмінність).

  1. Acceptance (n.) Прийняття отримання, схвалення, визнання
  2. I Філософія М. Хайдеггера
  3. I. 6. Західна некласична філософія XIX століття
  4. I. 8. Російська філософія XVIII-XX століть
  5. I. Філософія про сутність людини.
  6. I.5. КЛАСИЧНА НІМЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ XVIII-XIX ст.
  7. I.7. Західна філософія XX століття

1. Джеймс, У. Різноманіття релігійного досвіду / У. Джеймс.- М., 1993. - С. 31.

2. Там же. - С. 33.

3. Там же. - С. 34.

4. Аринин, Е. І. Філософія релігії. Принципи сутнісного аналізу: Монографія / Є. І. Арінін.- Архангельськ: Вид-во Поморського держав. університету ім. М. в. Ломоносова, 1998. - С. 33.

5. Радугин, А. А. Введення в релігієзнавство: теорія, історія і сучасні релігії / А. А. Радугин. - М .: Центр, 1999. - С. 177.

6. Шлейермахер, Ф. Д. Речі про релігію до освічених людей її зневажають. Монологи / Ф. Д. Шлейермахер.- СПб., 1994. - С. 101, 125 - 127, 131.

7. Джеймс, У. Різноманіття релігійного досвіду / У. Джеймс.- М., 1993. - С. 46.

8. Там же. - С. 91.

9. Там же. - С. 263.

10. Там же. - С. 58.

11. Там же. - С. 44.

12. Там же. - С. 92.

13. Там же. - С. 357.

14. Там же. - С. 363.

15. Там же. - С. 363.

16. Там же. - С. 98.

17. Там же. - С. 156.

18. Там же. - С. 151.

19. Там же. - С. 195.

20. Там же. - С. 64.

21. Там же. - С. 50.

22. Там же. - С. 400.

23. Там же. - С. 398.

24. Там же. - С. 191.

25. Там же. - С. 50.

26. Там же. - С. 409.

27. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. - 2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 482.

28. James, W. The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy. Harvard University Press, 1979. - Р. 7.

29. Там же. - С. 7.

30. Perry, R.B. The Thought and Character of William James. Boston: At-lantic-Little, Brown, 1935. - Р. 211.

31. Джеймс, У. Залежність віри від волі та інші досліди популярної філософії / У. Джеймс. - СПб, 1904. - С. 50.

32. Там же. - С. 35.

33. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. - 2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 482.

34. Джеймс, У. Різноманіття релігійного досвіду / У. Джеймс.- М., 1993. - С. 98.

35. Там же. - С. 101.

36. Там же. - С. 334.

37. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. - 2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 30 - 31.

38. Ребер, А. Великий тлумачний словник психологічний: в 2 т. / А. Ребер. - М .: Изд-во «АСТ», «Віче», 2001. - С. 480.

39. Малиновський, Б. Магія, наука і релігія / Б. Маліновскій.- М .: Изд-во «Релф-бук», 1998. - С. 89.

40. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. - 2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 31.

41. Wundt, W. Mythus and Religion, 3 vols., 2nd ed., 1905 - 1909.

42. Вундт, В. Проблеми психології народів / В. Вундт.- СПб: Пітер, 2001. - С. 152.

43. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. - 2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 31.

44. Pratt, J.B. The Psychology of Religion, Harvard Theological Review, 1908, 1, рр. 435 - 454.

45. Давидов, В. В. Принцип розвитку в психології // Питання філософії. - 1979. - № 12.- 7- 23.

46. ??Badcock, C.R. The Psychoanalysis of Culture. Oxford: Basil Black-well, 1980. - Р. 156.

47. Hall, G.S. The Moral and Religious Training of Children. Princeton Review, 1882, 9, рр. 26 - 48.

48. Hall, G.S. The Religious Content Child-Mind. In N.M. Butler, Principles of Religious Education. New York: Longmans, Green, 1900, рр. 161 - 189.

49. Hall, G.S. Adolescence: Its Psychology and Its Relations to Psychology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, and Education, 2 vols., New York: D. Appleton, 1904, 2 v., Рр. 361 - 362.

50. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. -2nd Ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 59.

51. Hall, G.S. The Religious Content Child-Mind. In N.M. Butler, Principles

of Religious Education. New York: Longmans, Green, 1900, рр. 161 - 189.

52. Hall, G.S. Adolescence: Its Psychology and Its Relations to Psychology,

Anthropology, Sociology, Sex, Crime, and Education, 2 vols., New York:

D. Appleton, 1904, 2 v., Рр. 295 - 301.

53. Hall, G.S. The Religious Content Child-Mind. In N.M. Butler, Principles

of Religious Education. New York: Longmans, Green, 1900. - Р. 179.

54. Hall, G.S. Adolescence: Its Psychology and Its Relations to Psychology,

Anthropology, Sociology, Sex, Crime, and Education, 2 vols., New York:

D. Appleton, 1904, 2 v. - Р. 320.

55. Hall, G.S. Some Fundamental Principles of Sunday School and Bible

Teaching. Pedagogical Seminary, 1901, 8, рр. 439 - 468.

56. Hall, G.S. Adolescence: Its Psychology and Its Relations to Psychology,

Anthropology, Sociology, Sex, Crime, and Education, 2 vols., New York:

D. Appleton, 1904, 2 v. - Р. 320.

57. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. -

2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 59.

58. Goldman, R. Religious Thinking from Childhood to Adolescence.

London: Routledge & Kegan Paul, 1964. - Р. 228.

59. Meyer, D.H. The Scientific Humanism of G. Stanley Hall. Journal of

Humanistic Psychology, 1971, 11, рр. 201 - 213.

60. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. -

2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 62.

61. Jones E .: The Life and Work of Sigmund Freud. Vol.1.-3. London

1953-1957. V.3. - P. 151.

62. Freud, S. An Autobiographical Study. In Standard Edition, vol. 20,

1959. - P. 40.

63. Аринин, Е. І. Філософія

релігії. принципи

сутнісного

аналізу:

монографія

/ Є. І. Аринин. - Архангельськ: Вид-во

ПГУ, 1998. - С. 54.

64. Freud, S. New Introductory Lectures on Psycho-Analysis. In Standard

edition, vol. 22, 1964. - Р. 86.


65. Freud, S. Obsessive Actions and Religious Practices. In Standard edition,

vol. 9, 1956. - Р. 129.

66. Freud, S. An Outline of Psycho-Analysis. In Standard Edition, vol.23,

1964. - Р. 192.

67. Freud, S. New Introductory Lectures on Psycho-Analysis. In Standard

edition, vol. 22, 1964. - Р. 181.

68. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. -

2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 316.

69. Freud, S. Obsessive Actions and Religious Practices. In Standard edition,

vol. 9, 1956. - Р. 131.

70. Там же. - С. 135.

71. Там же. - С. 137.

72. Там же. - С. 139.

73. Там же. - С. 139.

74. Freud, S. Leonardo da Vinci and a Memory of His Childhood. In Standard Edition, vol. 11, 1957. - Р. 195.

75. Jones E .: The Life and Work of Sigmund Freud. Vol.1.-3. London 1953 - 1957. - V.1. - P. 411.

76. Freud, S. Moses and Monotheism: Three Essays. In Standard Edition, vol. 23, 1964. - P. 56.

77. Фрейд, З. Невдоволення культурою. Психоаналіз, релігія, культура / З. Фрейд. - М .: Ренесанс, 1991. - C. 225.

78. Freug, S. Letters of Sigmund Freud. Edited by E.L.Freud; translated by T. and J. Stern. New York: Basic Books, 1960. - Р. 500.

79. Freud, S. Totem and Taboo: Some Points of Agreement Between the Mental Lives of Savages and Neurotics. In Standard Edition, vol.13, 1953. - Р. 122.

80. Там же. - С. 162 - 163.

81. Там же. - С. 169 - 170.

82. Там же. - С. 171 - 172.

83. Аринин, Е. І. Філософія релігії. Принципи сутнісного аналізу: Монографія / Є. І. Аринин. - Архангельськ: Вид-во ПГУ, 1998. - С. 39.

84. Freud, S. Totem and Taboo: Some Points of Agreement Between the Mental Lives of Savages and Neurotics. In Standard Edition, vol.13, 1953. - Р. 173.

85. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. - 2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 314.

86. Freud, S. Totem and Taboo: Some Points of Agreement Between the Mental Lives of Savages and Neurotics. In Standard Edition, vol.13, 1953. - Р. 177.

87. Там же. - С. 186.

88. Там же. - С. 190.

89. Там же. - С. 191.

90. Freud S., Phister O .: Briefe 1909-1939. Hg.v. E.L. Freud u. H. Meng. Frankfurt / M .: Fischer 1963. - Р. 124.

91. Freud, S. The Future of an Illusion. In Standard Edition, vol. 21, 1961. - Р. 285.

92. Там же. - С. 338.

93. Там же. - С. 338 - 339.

94. Забияко, А. Психоаналіз сакрального в роботах Зігмунда Фрейда // Вісник МГУ, сер. 7. Філософія, 1995. - № 2. - С. 60 - 66.

95. Freud, S. The Future of an Illusion. In Standard Edition, vol. 21, 1961. -

Р. 339.

96. Там же. - С. 352.

97. Там же. - С. 353.

98. Там же. - С. 355.

99. Там же. - С. 355.

100. Pfister, O. The Illusion of a Future: A Friendly Disagreement with Prof. Sigmund Freud. Translated by S. Abrams. International Journal of Psycho- Analysis, 1993, 74, pp.557-579.

101. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. - 2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 315.

102. Freud, S. Civilization and Its Discontents. In Standard Edition, vol. 21, 1961. - Р. 422 - 423.

103. Там же.- С. 425.

104. Там же.- С. 430.

105. Там же.- С. 430.

106. Там же.- С. 432.

107. Freud, S. Moses and Monotheism: Three Essays. In Standard Edition, vol. 23, 1964. - Р. 204.

108. Там же.- С. 177.

109. Там же.- С. 208 - 209.

110. Albert H. Pladoyer fur kritischen Rationalismus. Munchen: Piper одна тисяча дев'ятсот сімдесят одна.

Р. 86; Popper K.R .: Objective Knowledge. An evolutionary approach. Oxford 1973. - Р. 61.

111. Habermas J .: Erkenntnis und Interess. Frankfurt / M .: Suhrkamp 1968. - Р. 123

112. Фрейд, З. Майбутнє однієї ілюзії. Психоаналіз, релігія, культура / З. Фрейд. - М., 1992. - С. 33.

113. Юнг, К. Г. Про психологію східних релігій і філософій / К. Г. Юнг. - М .: «Медіум», 1994. - С. 93 - 94.

114. Юнг, К. Г. Проблема душі нашого часу / К. Г. Юнг.- М .: «Прогрес», 1996. - С. 24.

115. Там же.- С. 68.

116. Otto, R. The Idea of ??the Holy: An Inquiry into the Non-Rational Factor

in the Idea of ??the Divine and Its Relation to the Rational. Translated by J.W.

Harvey. London: Oxford University Press, 1950.

117. Там же.- С. 65.

118. Там же.- С. 125.

119. Там же.- С. 112.

120. Юнг К. Г. Проблема душі нашого часу / К. Г. Юнг.- М .: «Прогрес», 1996. - С. 232.

121. Юнг, К. Г. Архетип і символ / К. Г. Юнг. - М., 1991. - С. 240.

122. Юнг, К. Г. Проблема душі нашого часу / К. Г. Юнг.- М .: «Прогрес», 1996. - С. 133.

123. Юнг, К. Г. Психологія несвідомого / К. Г. Юнг.- М .: Канон, 1994. - С. 64.

124. Леві-Брюль, Л. Первісне мислення / Л. Леві-Брюль.- М .: Атеїст, 1930. - С. 32.

125. Юнг, К. Г. Проблема душі нашого часу / К. Г. Юнг.- М .: «Прогрес», 1996. - С. 57.

126. Юнг, К. Г. Відповідь Йову / К. Г. Юнг. - М .: Канон, 1995.. - С. 101. 127. Юнг, К. Г. Про психологію східних релігій і філософій / К. Г. Юнг. - М .: «Медіум», 1994. - С. 77 - 78.

128. Там же.- С. 78.

129. Юнг, К. Г. Психологічні типи / К. Г. Юнг.- М .: Університетська книга », 1998. - С. 541 - 542.

130. Юнг, К. Г. Про психологію східних релігій і філософій / К. Г. Юнг. - М .: «Медіум», 1994. - С. 30.

131. Юнг, К. Г. Проблема душі нашого часу / К. Г. Юнг.- М .: «Прогрес», 1996. - С. 57

132. Там же.- С. 59.

133. Там же.- С. 244.


134. Юнг, К. Г. Людина та її символи / К. Г. Юнг. - М., 1997. - С. 91.

135. Юнг, К. Г. Душа і міф: Шість архетипів / К. Г. Юнг.- Київ, 1996. - С. 216.

136. Там же.- С. 524.

137. Там же.- С. 566.

138. Там же.- С. 554.

139. Там же.- С. 553.

140. Юнг, К. Г. Про психологію східних релігій і філософій / К. Г. Юнг. - М .: «Медіум», 1994. - С. 57 - 59.

141. Там же.- С. 216.

142. Юнг, К. Г. Психологічні типи / К. Г. Юнг.- М .: «Університетська книга», 1998. - С. 271.

143. Юнг, К. Г. Про психологію східних релігій і філософій / К. Г. Юнг. - М .: «Медіум», 1994. - С. 217.

144. Там же.- С. 58.

145. Там же.- С. 37.

146. Там же.- С. 54.

147. Там же.- С. 54.

148. Юнг, К. Г. Психологія несвідомого / К. Г. Юнг.- М .: Канон, 1994. - С. 273.

149. Юнг, К. Г. Відповідь Йову / К. Г. Юнг. - М .: Канон, 1995.. - С. 106.

150. Юнг, К. Г. Архетип і символ / К. Г. Юнг.- М., 1991. - С. 243.

151. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. -

2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 472.

152. Bower, G.H., and Hilgard, E.R. Theories of Learning (5th ed.).

Englewood Cliffs, N.J .: Prentice-Hall, 1981. - Р. 24.

153. Wells, W.R. A Behavioristic Study of Religious Values. Unpublished

doctoral dissertation, Harvard University, 1917.

154. Wells, W.R. The Biological Foundations of Belief. Boston:

R.G.Badger, 1921

155. Там же.- Р. 71 - 72.

156. Goldman, R. Religious Thinking from Childhood to Adolescence.

London: Routledge & Kegan Paul, 1964. - Р. 120.

157. Wells, W.R. The Biological Foundations of Belief. Boston:

R.G. Badger, 1921. - Р. 6.

158. Там же.- С. 119.

159. Trout, D.M. Religious Behavior: An Introduction to the Psychological

Study of Religion. New-York: Macmillan, 1931.

160. Там же.- С. 27.

161. Там же.- С. 6.

162. Там же.- С. 338.

163. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. -

2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 120.

164. Hollingworth, H.L. The Psychology of Thought, Approached

Through Studies of Sleeping and Dreaming. New-York: D.Appleton, 1926.

165. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. -

2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 121.

166. Hollingworth, H.L. The Psychology of Thought, Approached Through

Studies of Sleeping and Dreaming. New-York: D.Appleton, 1926. - Р. 93.

167. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. -

2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 121.

168. Там же.- С. 121.

169. Trout, D.M. Religious Behavior: An Introduction to the Psychological

Study of Religion. New-York: Macmillan, 1931. - Р. 388.

170. Там же.- С. 28.

171. Там же.- С. 392.

172. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. -

2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 122.

173. Zuriff, G.E. Behaviorism: A Conceptual Reconstruction. New York:

Columbia University Press, 1985. - Р. 46.

174. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. -

2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 122.

175. Guthrie, E.R. The Psychology of Learning (rev. Ed.). New York:

Harper & Row, 1952; Guthrie, E.R. Association by Contiguity. In S. Koch (Ed.), Psychology: A Study of a Science (Vol.2). New York: McGraw-Hill, 1959, pp. 158 - 195.

176. Vetter, G.B. Magic and Religion: Their Psychological Nature, Origin,

and Function. New York: Philosophical Library, 1958.

177. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. -

2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997, рр. 123 - 124.

178. Vetter, G.B. Magic and Religion: Their Psychological Nature, Origin,

and Function. New York: Philosophical Library, 1958. - Р. 27.

179. Там же.- С. 125.

180. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. -

2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 124.

181. Vetter, G.B. Magic and Religion: Their Psychological Nature, Origin,

and Function. New York: Philosophical Library, 1958. - Р. 11.

182. Там же.- С. 509.

183. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. -

2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997, рр. 124 - 125.

184. Там же.- С. 125.

185. Vetter, G.B. Magic and Religion: Their Psychological Nature, Origin,

and Function. New York: Philosophical Library, 1958, рр. 209 - 210.

186. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. -

2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 126.

187. Vetter, G.B. Magic and Religion: Their Psychological Nature, Origin,

and Function. New York: Philosophical Library, 1958. - Р. 213.

188. Skinner, B.F. «Superstition» in the Pigeon. Journal of Experimental

Psychology, 1948, 38, pp. 168 - 172.

189. Maier, N.R.F. Frustration: A Study of Behavior Without Goal. New

York: McGraw-Hill, 1949.

190. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. -

2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 126.

191. Vetter, G.B. Magic and Religion: Their Psychological Nature, Origin,

and Function. New York: Philosophical Library, 1958. - Р. 245.

192. Там же.- С. 218.

193. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. -

2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 127.

194. Vetter, G.B. Magic and Religion: Their Psychological Nature, Origin,

and Function. New York: Philosophical Library, 1958. - Р. 226.

195. Там же.- С. 200.

196. Там же.- С. 329.

197. Там же.- С. 141.

198. Там же.- С. 522.

199. Seberhagen, L.W., and Moore, M.H. A Note on Ranking the Important

Psychologists. Proceedings of the 77th Annual Convention of the American

Psychologists Association, 1969, pp. 849-850.

200. Skinner, B.F. About Behaviorism. New York: Alfred A. Knopf, 1974. -

Р. 165.

201. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. -

2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997, рр. 129 - 130.

202. Skinner, B.F. Beyond Freedom and Dignity. New York: Alfred A.

Knopf, 1971. - Р. 168.

203. Skinner, B.F. About Behaviorism. New York: Alfred A. Knopf, 1974,

рр. 167 - 168.

204. Хьелл, Л. Теорії особистості (Основні положення, дослідження і застосування) / Л. Хьелл, Д. Зіглер.- СПб: ПітерПресс, 1997. - С. 339 - 343.

205. Skinner, B.F. About Behaviorism. New York: Alfred A. Knopf, 1974. - Р. 239.

206. Skinner, B.F. Science and Human Behavior. New York: Macmillan, 1953.

207. Skinner, B.F. About Behaviorism. New York: Alfred A. Knopf, 1974, рр. 168 - 172.

208. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. -

2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 131.

209. Skinner, B.F. About Behaviorism. New York: Alfred A. Knopf, 1974. -

Р. 227.

210. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. -

2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997..

211. Skinner, B.F. About Behaviorism. New York: Alfred A. Knopf, 1974. -

Р. 134.

212. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. -

2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 131.

213. Skinner, B.F. Beyond Freedom and Dignity. New York: Alfred A.

Knopf, 1971. - Р. 93.

214. Skinner, B.F. About Behaviorism. New York: Alfred A. Knopf, 1974. -

Р. 133.

215. Skinner, B.F. Beyond Freedom and Dignity. New York: Alfred A.

Knopf, 1971. - Р. 201.

216. Там же.- С. 198.

217. Там же.- С. 116 - 117.

218. Skinner, B.F. About Behaviorism. New York: Alfred A. Knopf, 1974. -

Р. 192.

219. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. -

2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 132.

220. Skinner, B.F. Contingencies of Reinforcement: A Theoretical Analysis.

New York: Appleton-Centery-Crofts, 1969. - Р. 140.

221. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. -

2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 132.

222. Skinner, B.F. Science and Human Behavior. New York: Macmillan,

1953.

223. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. -

2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 133.

224. Bower, G.H., and Hilgard, E.R. Theories of Learning (5th ed.).

Englewood Cliffs, N.J .: Prentice-Hall, 1981. - Р. 472.

225. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. -

2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 139.

226. Bandura A. Social cognitive theory. In R. Vasta (Ed.). Annals of

Child development (Vol. 6, pp.1-60). Greenwich, CT: JAI Press, 1989, рр. 14 - 15.

227. Bandura A. Social Learning Theory. Englewood Cliffs, N.J .: Pren-

tice-Hall, 1977.

228. Fromm, E. Man for Himself: An Inquiry into the Psychology of Ethics.

New York: Rinehart, 1947; Фромм Е. Людина для самого себе // психоаналіз і етіка.- М .: Республіка, 1993. - С.17-190; Fromm, E. The Art of Loving. New York: Harper & Brothers, 1956.

229. Фромм Е. Людина для самого себе. Психоаналіз і етика / Е. Фромм.- М .: Республіка, 1993. - С. 17 - 190.

230. Fromm, E. The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology.

New York: Harper & Row, 1968; Фромм Е. Революція надії // психоаналізу етика. - М .: Республіка, 1993. - С. 217 - 356.

231. Fromm, E. Psychoanalysis and Religion. New Haven, Conn .: Yale

University Press, 1950. - Р. 21.

232. Там же.- С. 26.

233.Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. -

2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 597.

234. Fromm, E. Psychoanalysis and Religion. New Haven, Conn .: Yale

University Press, 1950.

235. Там же.- С. 37.

236. Там же.- С. 37.

237. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. -

2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 597.

238. Fromm, E. Psychoanalysis and Zen Buddhism. In D.T.Suzuki,

E.Fromm, and R.De Martino, Zen Buddhism and Psychoanalysis. London:

George Allen & Unwin, 1960, pp. 77 - 141.

239. Там же.- С. 80.

240. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. -

2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 598.

241. Fromm, E. You Shall Be As God: A Radical Reinterpretation of the

Old Testament and Its Tradition. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1966. - Р. 44.

242. Fromm, E. To Have or To Be? New York: Harper & Row, 1976. - Р. 43.

243. Fromm, E. You Shall Be As God: A Radical Reinterpretation of he

Old Testament and Its Tradition. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1966. - Р. 13.

244. Fromm, E. Escape from Freedom. New York: Rinehart, 1941;

Fromm, E. On Being Human. New York: Continuum, 1994..

245. Fromm, E. To Have or To Be? New York: Harper & Row, 1976.

246. Там же.- С. 63.

247. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. -

2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 604.

248. Там же.- С. 151.

249. Lowry, R..J. A.H.Maslow: AN Intellectual Portrait. Monterey, Calif .:

Brooks / Cole, 1973. - P. 15.

250. Maslow, A.H. Motivation and Personality. New York: Harper &

Row, 1970.

251. Hetherington, R. The Sense of Glory: A Psychological Study of Peak-

Experiences. London, Friends Home Service Committee, 1975. - P. 23.

252. Maslow, A.H. Toward a Psychology of Being. New York: Van

Nostrand Reinhold, 1968; Maslow, A.H. Motivation and Personality. New York: Harper & Row, 1970.

253. Maslow, A.H. Motivation and Personality. New York: Harper & Row, 1970.

254. Maslow, A.H. Religion, Values, and Peak-Experiences. Columbus:

Ohio State University Press, 1964; Maslow, A.H. Toward a Psychology of Being. New York: Van Nostrand Reinhold, 1968.

255. Maslow, A.H. Toward a Psychology of Being. New York: Van Nostrand Reinhold, 1968. - Р. 83.

256. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. -

2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 608.

257. Там же.- С. 608.

258. Krippner, S. The Plateau Experience: A.H. Maslow and Others. Journal of Transpersonal Psychology, 4, 1972. - P.107-120; Maslow, A.H. Toward a Psychology of Being. New York: Van Nostrand Reinhold, 1968; Maslow, A.H. The Farther Reaches of Human Nature. New York: Viking, 1971.

259. Maslow, A.H. Religion, Values, and Peak-Experiences. Columbus:

Ohio State University Press, 1964. - Р. 15.

260. Там же.- С. 29.

261. Там же.- С. 55.

262. Frankl, V. The Unconscious God: Psychotherapy and Theology. New

York: Simon and Schuster, 1975. - P. 130 - 131.

263. «Noological» походить від «noetic», т. Е. Відноситься до інтелекту. В даному випадку розуміється як «сенс» або «дух» духовної глибини.

264. Wulff, David M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. -

2nd ed., New York by John Wiley & Sons, Inc., 1997. - Р. 626.

265. Frankl, V. The Unconscious God: Psychotherapy and Theology. New

York: Simon and Schuster, 1975. - P. 13.

266. Там же.- С. 14 - 15.

267. Там же.- С. 140.

268. Blanchard, W.H. Psychodynamic Aspects of the Peak Experiences.

Psychoanalytic Review, 56, 1969. - P. 111.

269. Maslow, A.H. Motivation and Personality. New York: Harper &

Row, 1970. - С. 20.

270. Кантер, І. Я. «Деструктивні», «тоталітарні» ... і

далі скрізь // Релігія і право. - 2002. - № 1. - С. 27.

271. Там же.- С. 27.

272. Там же.- С. 27 - 28.

273. Дворкін, А. Л. Сектоведение: тоталітарні секти. Досвід систематичного дослідження / А. Л. Дворкін.- Нижній Новгород: Изд-во Братства св. А. Невського, 2002. - С. 40 - 41.

274. Там же.- С. 44.

275. Кантер, І. Я. Ватикан проти нових релігійних рухів // Независимая газета. - 2003. - № 11 (119).

276. Кантер, І. Я. «Деструктивні», «тоталітарні» ... і далі скрізь // Релігія і право. - 2002. - №1. - С. 28.

277. Експертні матеріали по АУМ // Незалежний психіатричний журнал. - 1995. - II. - С. 40 - 60.

278. Кантер, І. Я. Нові релігії в Росії і молодь // Свічка-97: Збірник методологічних матеріалів з релігієзнавства та культурології / ред.- сост. Е. і. Арінін.- Архангельськ, 1995. - С. 51.

279. Історія релігії в Росії. Підручник / за ред. Н. А. Трофімчука.-

М .: Изд-во РАГС, 2001. - С. 586 - 588.

280. Баркер, А. Нові релігійні рухи / А. Баркер.- СПб .: Російського Християнського Гуманітарного інституту, 1997. - С. 166.

281. Кантер, І. Я. «Деструктивні», «тоталітарні» ... і далі скрізь / Релігія і право. - 2002. - №1. - С. 29.

282. Там же.- С. 29.

283. Там же.- С. 29.

284. Баркер, А. Нові релігійні рухи / А. Баркер.- СПб .: Російського Християнського Гуманітарного інституту, 1997. - З .156 - 157.

285. Там же.- С. 5.

286. Мітрохін, Л. Н. Релігії «нового століття». - М .: 1985. - С. 14; історія релігії в Росії. Підручник / За ред. проф. Н. а. Трофімчука.- М .: Изд-во РАГС, 2001. - С. 485; Кантер І. ??я. Нові релігії в Росії і молодь // Свічка-97: Збірник методологічних матеріалів з релігієзнавства та культурології. / Ред.- сост. Е. і. Аринин. - Архангельськ, 995. - С. 53.

287. Яблоков, І. Н. Релігієзнавство: Навчальний посібник і словарьмінімум з релігієзнавства / під ред. І. Н. Яблокова.- М .: Гардарика », 1998. - С. 337.

288. Там же.- С. 283 - 284.

289. Там же.- С. 282.

290. Там же.- С. 282 - 283.

291. Кантер, І. Я. Нові релігії в Росії і молодь // Свічка-97: с.53.

292. Мітрохін, Л. Н. Релігії «нового століття» / Л. Н. Мітрохін.- М., 1985. - С. 14.

293. Історія релігії в Росії. Підручник / за ред. Н. А. Трофімчука.- М .: Изд-во РАГС, 2001. - С. 482 - 484.

294. Там же.- С. 482.

295. Баркер, А. Нові релігійні рухи / А. Баркер.- СПб .: Русский Християнський Гуманітарний інститут, 1997. - С. 159 - 160.

296. Аринин, Е. І. Молодь і релігія в регіональному освітньому просторі: в яких термінах сьогодні говорять про релігійність // Світоглядні переваги жителів Володимирського краю: історія і сучасність. Збірник статей під заг. ред. проф. В. н. Константінова.- Володимир: Маркарт, 2003. - С. 69.

рекомендаційні

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ

ПЕРЕЛІК

1. Джеймс, У. Воля до віри / У. Джеймс.- М .: Республіка, 1997. - 431 с. - ISBN 5-25002-658-3.

2. Джемс, В. Різноманіття релігійного досвіду / В. Джемс.- СПб .: Изд-во «Андрєєв і сини», 1992. - 418 с. - ISBN 5-01004-523-2.

3. Вундт, В. Проблеми психології народів / В. Вундт.- СПб .: Питер, 2001. - 152 с. - ISBN 5-01001-606-0.

4. Войно-Ясенецький, В. Ф. Про дух, душу і тіло. Поширення медичних знань / В. Ф. Войно-Ясенецький, архієпископ Лука Сімферопольський і Кримскій.- Ростов н / Д: Товариство, 1991. - 116 с.- ISBN 5-01007-809-0.

5. Малиновський, Б. Магія, наука і релігія / Б. Маліновскій.- М .: Рефл-бук, 1998. - 304 с. - ISBN 5-87983-065-9.

6. Ничипора, Б. В. Введення в християнську психологію / Б. В. Ничипора. - М .: Християнин, 1994. - 169 с. - ISBN 5-023-090-1.

7. Франкл, В. Людина в пошуках сенсу / В. Франкл.- М .: Прогрес, 1990. - 368 с. - ISBN 5-01001-606-0.

8. Фрейд, З. Майбутнє однієї ілюзії / З. Фрейд // Сутінки богів / уклад. заг. ред. А. А. Яковлєва. - М .: Политиздат, 1989. - С. 94 - 142.

9. Фрейд, З. Вступ до психоаналізу. Лекції / З. Фрейд.- М .: Просвещение, 1989. - 364 с.

10. Фромм, Е. Втеча від свободи / Е. Фромм.- М .: Прогрес, 1990. - 272 с. - ISBN 5-01001-914-0.

11. Фромм, Е. Душа людини / Е. Фромм.- М .: Республіка, 1992. - 430 с. - ISBN 5-25001-511-5.

12. Шлейермахер, Ф. Д. Речі про релігію до освічених людей, її котрі зневажають. Монологи / Ф. Д. Шлейермахер.- СПб .: Альт, 1994. - 244 с.- ISBN 5-077001-606-3.

13. Юнг К. Г. Душа і міф: шість архетипів / К. Г. Юнг.- Київ: Таємниця,

1996. - 168 с. - ISBN 5-09981-1606-0.

14. Юнг К. Г. Про психологію східних релігій і філософії / К. Г. Юнг. - М .: Медіум, 252 с. - ISBN 5-0324-07-5.

15. Хьелл, Л. Теорії особистості (Основні положення, дослідження і застосування) / Л. Хьелл, Д. Зіглер.- СПб .: Пітер Пресс, 1997. - 324 с.- ISBN 5-01001-606-9.


ЗМІСТ (по оригінальній книзі)

Введение... 3

Розділ 1. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ релігійних

В ОСНОВНИХ НАПРЯМАХ ПСИХОЛОГІЇ РЕЛИГИИ ... 5

Глава 1. Феномен релігійності в емпіричної

традиції В. Джеймса ... ... 5

Глава 2. Народна психологія В. Вундта і биогенетическая

теорія С. Холла про релігійність людини ... ... 13

Глава 3. Глибинна психологія про релігійність людини ... 19

Глава 4. Дослідження релігійності в теорії

соціального навчання Б. ф. Скіннера, А. Бандури і біхевіоризмі ... 42

Глава 5. Погляди на релігійність людини в гуманістичній

традиції Е. Фромма, А. Маслоу, В. Франкла ... . 64

Розділ 2. ПРОБЛЕМА релігійна людина

І НОВІ РЕЛІГІЙНІ РУХУ ХХ СТОЛІТТЯ ... 80

Глава 6. Психологічні аспекти розгляду

релігійності людини в НРР ... ... 80

Приложение... 91

Список використаних джерел ... ... 93

рекомендаційний бібліографічний

список... 107


ДОДАТОК

Психологія релігії в відео-образах

Методичні матеріали до відео-семінарів

Пропонований курс включає в себе 3 основних відеофільму з числа широко відомих і дискусійних екранізацій історії духовного становлення людства. Ці фільми були обговорені в студентській аудиторії протягом останніх 7- 14 років, які сприяють більш глибокому розумінню і прийняттю складних реалій становлення людського саморозуміння в психологічних і філософсько-релігійних інтерпретаціях.

Дані питання пропонуються студентам для письмових домашніх звітів і роздумів (5 - 10 сторінок) над побаченим після семінару-дискусії з тих самих питань.

Сила віри \\ LЕАР of Faith (P. Пірс \\ Richard Piarce, 1992), 108 хв

1. Віра і довірливість.

2. Чому обрано даний містечко?

3. Віра і знання. Сила і слабкість.

4. Де Церква Джонас?

5. Видиме і справжнє.

6. Чи легко «торгувати чудесним»?

7. Техніка. Чудо. Незвичайне.

8. Природа зцілень на «виставі».

9. Природність і штучність.

10. Богослужіння і «Шоу».

11. Совість і життя. Співробітники.

12. Чого боїться Джонас?

13. Чому Джонас залишає «команду»?

14. Чому пішов дощ?

15. Сила віри і сила знання.

Стіна \\ Тhе Wall (А. Паркер \\ Alan Parker, 1982), 95 хв

1. Біографія героя.

2. Мужність. Батько.

3. Жіночність. Матір. Дружина.

4. Секс і любов. Свобода і сім'я. Мир. Будинок і бездомність.

5. Людяність. Церква. Храм. Світськість. Сакральне І мирське.

6. Сенс «форми» (армія, поліція, наці) і «оголеність».

7. «Соборність» (мітинги вокзал) і самотність.

8. Бунт і стіни. Насильство і свобода. єднання

9. Xaoc і космос, спрага і ризик «порядку».

10. Чому «поет» "перетворюється в« наці ». Новий порядок.

11. Музика і організація. Гармонія. Дійсність і Реальність. Повинність і Одкровення.

12. Шоу і реальність. Покликання і визнання. Личина. Обличчя. Лик. Таємне. Майстерність і штучність.

13. Терпимість до «наці». Сенс і границі терпимість. Війна і мир. Добро і зло. Інтерес, безкорисливість і байдужість.

14. Що таке «стіна». Сенс «кордонів». Телефон. Телевізор.

15. Хто підриває стіну. Крик. Діти. Надія. Життя.

День Cypкa \\ Groundhog Day (Х. Реміс \\ Harold Ramis, 1993),

101 хв

1. Філ Коллінз і його відносини з «командою» в «перший» День Бабака.

2. Яка шкала життєвих цінностей Філа на початку фільму?

3. Що хочеться зробити насамперед, якщо ранок повторюється?

4. Навіщо нам правила?

5. Задоволення від забороненого. Яке життя «без світлофора»?

6. Рутина і банальність «забороненого».

7. Заборонене і сьогодення.

8. Сьогодення та сьогоднішнє.

9. Наскільки ми залежимо від завтрашнього дня?

10. Людина без завтра - людина вільна?

11. Ставлення людини науки (в даному випадку синоптика) до ситуації, показаної у фільмі.

12. Яка шкала життєвих цінностей Філа в кінці?

13. 7 днів Коллінза -7 днів Творіння: перетворення людини.

14. Історія світу в історії головного героя.

15. Віра і розум.

Цікаві для обговорення і багато інших фільмів і відеопрограми телеканалів, які є у відеотеці кафедри: Discovery, Viasat Explorer, Viasat History, National Geografic, Animal Planet.

Філософія Платона та Аристотеля: вчення про буття і пізнання (схожість і відмінність).

Розглянутий логічний аспект вчення про «ідеї» вводить нас в вчення Платона про пізнання. У свою чергу теорія пізнання Платона невіддільна від його вчення про душу.

За Платоном, знання можливо не для всякого. «Філософія», буквально «любов до мудрості», неможлива ні для того, хто вже володіє істинним знанням, ні для того, хто зовсім нічого не знає. Філософія неможлива для того, хто вже володіє істинним знанням, т. Е. Для богів, так як богам нема чого прагнути до знання: вони вже знаходяться у володінні знанням. Але філософія неможлива і для того, хто зовсім нічого не знає, - для невігласів, так як невіглас, задоволений собою, не думає, що він потребує знання, не розуміє всієї заходи свого невігластва. Тому, згідно з Платоном, філософ - той, хто стоїть між повним знанням і незнанням, хто прагне від знання, менш досконалого, сходити до знання, все більше і більше зробленого. Це серединне положення філософа між знанням і незнанням, а також сходження філософа сходами досконалості знання Платон змалював напівміфічного в діалозі «Бенкет» в образі демона Ероса.

При розробці питання про знання і його видах Платон виходить з думки про те, що види знання повинні відповідати видам, або сфер, буття. У свою чергу, для істинного розуміння буття Платон вважав за необхідне вирішити протиріччя між двома окреслилися в грецькій думки протилежними концепціями: елейськой, яка стверджує незмінність, тотожність, нерухомість істинного буття, і гераклитовської (частково відображеної також у Протагора і доведеної до крайності у Кратіла), що визнає його вічну плинність, мінливість і рухливість.

При розгляді вчення Платона про знання необхідно перш за все мати на увазі, що питання про знання аж ніяк не ставиться у Платона ні як окрема, ізольована, ні як основна проблема філософії. Таке значення гносеологічна проблема, отримала лише починаючи з XVII ст. і тільки в деяких навчаннях і напрямках філософії. Вчення Платона про пізнання невіддільне від його вчення про буття, від його психології, антропології, від його космології і міфології, від його діалектики. Розглядати Платона як гносеологія в німецькому або англійському смаку XVIII в. - Зразок Юма або Канта - означало б втрату або відсутність суворого історичного чуття. Відсутністю цього чуття відрізняються роботи по інтерпретації Платона і платонізму, написані, наприклад, неокантианцами Марбурзького школи - Германом Коген, Паулем Наторпом * та ін. В їх зображенні Платон виглядає як якийсь античний кантіанец, як трансценденталіст чи не Марбурзького карбування.

Історично це не тільки «модернізація» або «стилізація» Платона під Когена. Це «стилізація», далека від реального історизму, заснована на сліпоти по відношенню до історично своєрідним рис і характеру античного філософствування.

Звичайно, у Платона є ряд навчань, і перш за все зародки подальшого гносеологічного і логічного ідеалізму, які можуть бути витлумачені як передбачення не тільки теорії вроджених ідей Декарта, але навіть трансцендентального априоризма Канта. Але всі ці вчення в крайньому випадку складають лише трансцендентальний момент або аспект філософії Платона і можуть бути зрозумілі тільки в зв'язку з іншими істотними її моментами.

І навпаки, правомірний і плідний підхід А. Ф. Лосєва, для якого так званий «трансценденталізм» Платона тільки один, і до того ж зовсім не останній, завершальний, що не вищий, - аспект платонізму, але аспект необхідно підлеглий вищим його аспектів і насамперед - діалектичному.

Пізнання в Аристотеля має своїм предметом буття. Основа досвіду - у відчуттях, в пам'яті і в звичці. Будь-яке знання починається з відчуттів: воно є те, що здатне приймати форму чуттєво сприймаються предметів без їх матерії; розум же вбачає загальне в одиничному.

Однак за допомогою одних тільки відчуттів і сприйнять придбати наукове знання не можна, тому що всі речі мають мінливий і перехідний характер. Формами істинно наукового знання є поняття, осягають сутність речі.

Детально і глибоко розібравши теорію пізнання, Аристотель створив працю за логікою, який зберігає своє неминуще значення і понині. Тут він розробив теорію мислення і його форми, поняття, судження і умовиводи.

Аристотель є і основоположником логіки.

Завдання поняття полягає в сходженні від простого чуттєвого сприйняття до вершин абстракції. Наукове знання є знання найбільш достовірне, логічно доказові і необхідне.

У вченні про пізнання та його видах Аристотель розрізняв «діалектичне» і «аподиктическое» пізнання. Область першого - «думка», що отримується з досвіду, другого - достовірне знання. Хоча думка і може отримати досить високу ступінь ймовірності за своїм змістом, досвід не є, за Арістотелем, останньою інстанцією достовірності знання, бо вищі принципи знання созерцаются розумом безпосередньо.

Відправним пунктом пізнання є відчуття, одержувані в результаті впливу зовнішнього світу на органи чуття, без відчуттів немає знань. Відстоюючи це теоретико-пізнавальне основне положення, «Аристотель впритул підходить до матеріалізму». Відчуття Аристотель правильно вважав надійними, достовірними свідченнями про речі, але обумовлюючи додавав, що самі по собі відчуття обумовлюють лише першу і саму нижчу щабель пізнання, а на вищий щабель людина піднімається завдяки узагальненню в мисленні суспільної практики.

Аристотель не дав правильного вирішення проблеми переходу від відчуття до мислення, тому що від матеріалістичних основ своєї теорії пізнання він відступає до ідеалізму, визнаючи джерелом мислення «розумну душу», нібито залежну від тіла.

Мета науки Аристотель бачив в повному визначенні предмета, що досягається тільки шляхом з'єднання дедукції і індукції:

1) знання про кожну окрему властивість має бути придбано з досвіду;

2) переконання в тому, що це властивість - істотне, повинно бути доведено висновком особливої ??логічної форми - категоричним силогізмів.

Дослідження категоричного силогізму, здійснене Арістотелем в «Аналітиці», стало поряд з вченням про доказ центральною частиною його логічного вчення.

Основний принцип силогізму виражає зв'язок між родом, видом і одиничною річчю. Ці три терміни розумілися Аристотелем як відображення зв'язку між наслідком, причиною і носієм причини.

Система наукових знань не може бути зведена до єдиної системи понять, бо не існує такого поняття, яке могло б бути предикатом всіх інших понять: тому для Аристотеля виявилося необхідним вказати всі вищі пологи, а саме категорії, до яких зводяться інші пологи сущого.

Розмірковуючи над категоріями і оперуючи ними в аналізі філософських проблем, Аристотель розглядав і операції розуму і його логіку, і, в тому числі, логіку висловлювань. Розробляв Аристотель і проблеми діалогу, що поглибили ідеї Сократа.

Він сформулював логічні закони:

закон тотожності - поняття має вживатися в одному і тому ж значенні в ході міркувань;

закон суперечності - "не супереч сам собі»;

закон виключеного третього - «А чи не-а істинно, третього не дано».

Аристотель розробляв вчення про силогізм, в якому розглядаються різноманітні види умовиводів в процесі міркувань.

Логіка ділиться на кілька істотних розділів:

1_закони логіки: 4 закону, з них три придумав Аристотель: закон тотожності, протиріччя або протиріччя, виключеного третьої

2_форми судження: ПОНЯТТЯ, думок і висновків, яке ділиться на дедуктивних і індуктивних; Аристотель займався дедуктивним умовиводом, тобто рухом від загального до конкретного. Арістотелем вдалося створити правила судження. Індукція і дедукція пов'язані між собою.

10. Філософія епохи еллінізму (Епікур і його школа, стоїки, скептики); Становлення і розвиток правових ідей в елліністичної-римської філософії.

Еллінізм охоплює період від завоювання Олександра Македонського і до падіння Західної Римської імперії, характеризує собою подальшу античну філософію. Зберігши багато з античної класики, еллінізм, по суті, завершив її. Вихідні принципи, закладені великими греками, були систематизовані, розвинулися ті чи інші аспекти досягнень колишнього періоду; відбувалося концентрування уваги на проблемі людини і суспільства. Філософія зосереджувалася на суб'єктивний світ людини.

скептики

Засновник - Піррон елідським

Основна мета - висунення сумніви в якості принципу мислення, особливо сумнів у надійності істини

Характерні риси:

- Широта поглядів. (Неупереджено дивиться на будь-які життєві позиції, з втомленою поблажливістю відзначаючи їх неминучі слабкості: таке життя);

- Свобода вибору. (Не спрощуйте, заперечить скептик, - широта поглядів оберігає мене від скоростиглих рішень, вона дає свободу вибору, якої позбавлені люди, які мислять дуже категорично);

- Поблажливість. (Всі ми люди, хто без гріха, - любить говорити скептик);

- Сумнів (Всі піддавай сумніву);

- Складність. (Скептик - переконаний антіпрімітівіст. Як зневажливо звучить в його устах: «Занадто просто це у вас виходить». Так, коли людина виступає проти схематизму і спрощення, за багатогранність і невичерпність, він завжди якось интеллигентнее виглядає);

- Трагічність. (До справжньої трагедії, що вимагає сміливості і наполегливості духу, скептик ніколи не підніметься. Але елементи трагічного сприйняття життя у нього є. Якщо вже у скептика з'явився хоч натяк на слабкість, будьте спокійні, він вичавить з неї все можливе).

киникі

Засновник школи - Антисфен Афінський

Головна мета кінічного вчення - НЕ вироблення глибоких філософських теорій, а філософське обґрунтування особливого способу життя - поза зв'язком з суспільством (жебрацтво, самотність, бродяжництво та т. Д.) - І перевірка даного способу життя на собі.

Характерні риси:

- Зведення в абсолют асоціальної свободи;

- Добровільна відторгнутість і відсутність постійного місця проживання;

- Паразитичний спосіб життя, жебрацтво;

- Критика і відкидання інших філософських вчень, особливо ідеалістичних;

- Войовничість і агресивність у відстоюванні своїх поглядів і способу життя.

стоїки

Відповідна реакція на появу кинизма

Засновник школи - Зенон Китайський

Основна ідея - звільнення від впливу зовнішнього світу за допомогою постійного самовдосконалення, сприйняття кращих досягнень традиційної культури, мудрості

Характерні риси:

- Заклик до життя в злагоді з природою і Світовим Космічним Розумом (Логосом);

- Визнання чесноти вищим благом, а пороку - єдиним злом;

- Заклик до чесноти як постійному станом душі і моральному орієнтиру;

- Визнання доброчесних законів і доброчесного державної влади;

- Неучасть у громадському житті;

- Виправдання самогубства, якщо воно вчинене в знак протесту проти несправедливості, зла і пороків і неможливості робити добро;

- Захоплення багатством, здоров'ям, красою, сприйняття кращих досягнень світової культури;

- Засудження бідності, хвороб, злиднів, бродяжництва, жебрацтва, людських вад;

- Визнання прагнення до щастя вищою метою людини.

11. Категорія буття як вихідна логічна щабель пізнання світу. Співвідношення категорій буття і небуття у філософії.

називається онтологією, а сама проблема буття - одна з головних у філософії. Становлення філософії починалося саме з вивчення проблеми буття. Давньоіндійська, древнекитайская, антична філософія в першу чергу зацікавилася онтологією, намагалася зрозуміти сутність буття, а вже потім філософія розширила свій предмет і включила в себе гносеологию (вчення про пізнання), логіку, інші філософські проблеми.

2. Яке ж зміст філософської категорії "буття"? Для її розкриття можна виділити ряд положень:

- Навколишній світ, предмети, явища реально існують; він (навколишній світ) є;

- Навколишній світ розвивається, має внутрішню причину, джерело руху в самому собі;

- Матерія і дух - єдині, але в той же час протилежні сутності, реально існують; і матерія, і дух є. Дані положення (ознаки) узагальнюються поняттям субстанції - самостійної сутності, яка для свого існування не потребує ні в чому, окрім самої себе.

Таким чином, буття - це реально існуюча, стабільна, самостійна, об'єктивна, вічна, нескінченна субстанція, яка включає в себе все, що існує.

3. Основними формами буття є:

- Матеріальне буття - існування матеріальних (що володіють протяжністю, масою, об'ємом, густиною) тел, речей, явищ природи, навколишнього світу;

- Ідеальне буття - існування ідеального як самостійної реальності у вигляді індивідуалізованого духовного буття і об'єктивізованих (внеіндівідуального) духовного буття;

- Людське буття - існування людини як єдності матеріального і духовного (ідеального), буття людини самого по собі і його буття в матеріальному світі;

- Соціальне буття, яке включає буття людини в суспільстві і буття (життя, існування, розвиток) самого суспільства. Серед буття також виділяються:

- Ноуменальний буття (від слів "ноумен" - річ сама по собі) - буття, яке реально існує незалежно від свідомості того, хто спостерігає його з боку;

- Феноменальне буття (від слова "феномен" - явище, дане в досвіді) - здається буття, тобто буття, яким його бачить пізнає суб'єкт.

Практика доводить, що, як правило, ноуменальний і феноменальне буття збігаються.

4. Категорією, протилежної буття, є небуття. Небуття - повна відсутність чого-небудь, абсолютне ніщо.

Небуття - стан, єдине з буттям (так само реально) і протилежне йому.

Предмети, явища навколишнього світу можуть перебувати як в бутті (бути в наявності), так і в небутті (зовсім не існувати, бути відсутнім). Приклади небуття: ще не зачаті і не народилися люди, які не створені предмети; люди, речі, суспільства, держави, які раніше були, а потім померли, зруйнувалися, зараз їх немає, вони знаходяться в небутті.

 Список використаних джерел | Буття і сутність. Співвідношення сутності і явища.

Специфіка соціального буття. Соціальний простір і час | Проблема єдності матерії і руху і основні підходи до її вирішення: апорії Зенона, механіцизм, енергізм. | Питання 22. Філософські категорії діалектики: методологічне, аксиологическое, евристичне значення для юридичних наук. | Значення для юридичної науки. | Співвідношення частини і цілого. принцип системності. види систем. поняття про синергетики. | Питання 25. Діалектичне вчення про причинності. Поняття про юридично значимої причинного зв'язку. Індетермінізм. Можливість і дійсність. | МОЖЛИВІСТЬ І ДІЙСНІСТЬ. | Проблема існування людини. | Основні підходи до визначення сутності людини. | Теорія пізнання Канта: новаторство і значення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати