Головна

Об'єкт і предмет соціології.

  1. B) Функція організації та обслуговування предметної діяльності
  2. E) & предметна, персональна, територіальна, по зв'язку справ
  3. I Предмет договору
  4. I. Загальні відомості про гідрології ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ, ХІМІЧНИХ І ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНИХ ВОД
  5. I. Поняття, предмет, метод та система трудового права України
  6. I. Предмет історії
  7. II. 1.1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ

При розгляді даної теми основну увагу слід звернути

на відміну предмета соціології від предмета інших соціальних наук (історії, економічних, політичних, юридичних наук та ін.). Якщо об'єкт наукового інтересу може бути загальним для ряду наук (в даному випадку - соціальне життя людей), то предметом науки є той ракурс, та предметна область, що притаманні тільки даній науковій дисципліні. Якщо інші соціальні науки вивчають суспільство з точки зору однієї сфери його існування (економіка, політика, правова система), конкретних етапів розвитку (історія), внутрішнього світу особистості (психологія), то соціологія дає загальну картину соціального життя, Відкриває загальні тенденції соціального розвитку та характеристику структурних елементів суспільної системи (хоча всередині соціологічного знання теж є своя спеціалізація). Сучасні соціологи розходяться в розумінні того, що вважати предметом соціології. Одні вчені вважають, що це соціальні системи і соціальні спільності, інші - закономірності соціальних дій і масової поведінки, треті - «культурні зразки» (patterns) як моделі бажаного соціального поведінки і ін. Ці терміни не стільки суперечать один одному, скільки один одного доповнюють .

Соціолога цікавить вся сукупність соціальних явищ і процесів, їх причини, закономірності та взаємозв'язки. В поле його уваги потрапляють як соціальні системи, їх структура і закони існування, так і форми об'єднання людей, способи їх взаємодії. Соціологію можна визначити як науку про закони функціонування та розвитку суспільства та його структурних елементів, механізмах і формах прояви соціальних процесів і соціальних відносин, а також про закономірності соціальної поведінки людей, груп і спільнот.Лекція N 1. | Категорії і закони соціології.

Структура соціологічної теорії. | Місце соціології в системі соціальних наук. | Функції соціології. | Рівні і види соціологічного дослідження. | Етапи та основні методи в емпіричному соціологічному дослідження. | Визначення суспільства в західній і вітчизняній літературі та його основні характеристики. | Типологія суспільств. | Соціальна система і соціальна структура. | Процеси глобалізації та сучасні соціальні системи. | Соціальний розвиток і соціальний прогрес. Критерії соціального прогресу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати