На головну

Умови паралельності і перпендикулярності площин.

  1. A) це грошовий капітал, наданий у позику на умовах повернення, за плату у вигляді відсотків;
  2. II. Божественна Літургія (дні і умови її здійснення).
  3. IV. Вимоги до умов реалізації основної освітньої програми
  4. IV. Вимоги до умов реалізації основної освітньої програми початкової загальної освіти
  5. IV. Вимоги до умов реалізації основної освітньої програми основної загальної освіти
  6. IV. Умови участі в конкурсі
  7. N При розробці ТП необхідно враховувати принцип суміщення технічних, економічних і організаційних завдань, що вирішуються в даних виробничих умовах.

Для того, щоб площини були перпендикулярні необхідно і достатньо, щоб косинус кута між площинами дорівнював нулю. Ця умова виконується, якщо:

.

Площині паралельні, вектори нормалей колінеарні: ii . Ця умова виконується, якщо: .

31.ЗАГАЛЬНІ Рівняння ПРЯМИЙ, ЯК ЛІНІЇ ПЕРЕТИНУ ДВОХ ПЛОЩИН

Через кожну пряму в просторі проходить незліченну кількість площин. Будь-які дві з них, перетинаючись, визначають її в просторі. Отже, рівняння будь-яких двох таких площин, що розглядаються спільно представляють собою рівняння цієї прямої.

Взагалі будь-які дві які паралельні площині, задані загальними рівняннями

визначають пряму їх перетину. Ці рівняння називаються загальними рівняннями прямий.

Кожний не рівний нулю вектор, що лежить на даній прямій або паралельний їй, називається напрямних вектором цієї прямої.

Спрямовує вектор довільної прямої надалі позначається буквою, його координати - літерами l, m, n:Канонічне рівняння еліпса. | Умови паралельності і перпендикулярності прямих в просторі

А) Поняття матриці. б) Види матриці. в) Транспонування матриці. г) Рівність матриць. д) Алгебраїчні операції над матрицями: множення на число, додавання, множення матриць. | А) Визначники 2-го, 3-го і п-го порядків (визначення і з св-ва). б) Теорема Лапласа про розкладанні визначника за елементами рядка або стовпчика. | А) Квадратна матриця і її визначник. б) Особлива і неособлива квадратні матриці. в) Приєднана матриця. г) Матриця, зворотна даної, і алгоритм її обчислення. | Вектори. Операції над векторами (додавання, віднімання, множення на число), n-мірний вектор. Поняття про векторному просторі і його базисі. | Власні вектори і власні значення матриці. Характеристичне рівняння матриці. | Метод Гаусса рішення системи n лінійних рівнянь з п змінними. Поняття про метод Жордана - Гаусса. | Теорема Кронекера-Капеллі | Приведення квадратичних форм до канонічного вигляду | Кут між прямою і площиною - це кут між прямою і її проекцією на дану площину |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати