Головна

Внутригрупповая і міжгрупових варіації

  1. I. ВАРІАЦІЇ забарвлення і СТРУКТУРИ ШЕРСТІ
  2. А) розмах варіації
  3. Абсолютні показники варіації (варіаційний розмах, середнє лінійне відхилення, дисперсія, середньоквадратичне відхилення).
  4. Варіації на тему
  5. Варіації на тему гри слів
  6. Варіації з трансформатором - це спосіб №2 від Pozitron.ru.

Варіація ознаки залежності від багатьох факторів.

Варіація, обумовлена ??впливом фактора, покладеного в основу угруповання, називається груповий варіацією і характеризується груповий дисперсією (?2).

Межгрупповая дисперсія є мірою коливання приватних (групових) середніх (xi) близько загальної середньої (X) і обчислюється за формулою

?2 = ? ( i- )2 ? ? / ??,

де f - Кількість одиниць сукупності в кожній i-й групі.

Варіацію, яка обумовлена ??впливом міцних факторів, характеризує в кожній групі внутригрупповая дисперсія (?i2 ), Яку визначають за такою формулою:

?i2 = ? (x - i)2 / N.

Середня з внутрішньогрупових, або приватних дисперсій визначається за формулою середньої арифметичної зваженої дисперсії груп

?i2 =? ?i2 ? ? / ??.

Загальна дисперсія ознаки дорівнює сумі міжгрупової і середньої арифметичної внутрішньогрупових дисперсій

?2 заг = ?2 + i2

Ставлення між груповий дисперсії до загальної дає коефіцієнт детермінації (?2). Даний коефіцієнт характеризує, яка частка всієї варіації ознаки обумовлена ??ознакою покладеним в основу угруповання:

?2 = ?2 / ?2заг

Корінь квадратний з коефіцієнта детермінації дає емпіричне кореляційне відношення, яке характеризує тісноту зв'язку між об'єднувальних і результативним ознаками:

?2 = Корінь з (?2 / ?2заг)

Цей показник змінюється від 0 до 1.

 Система показників варіації | Умови застосування вибіркового спостереження

СТАТИСТИКА | Поняття і основні категорії статистичної науки | Поняття про статистичному спостереженні | Форми і види статистичного спостереження | Поняття статистичного зведення та статистичні угруповання | ряди розподілу | Поняття і види абсолютних величин | відносні величини | Поняття про середню величину | структурні середні |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати