На головну

Поняття автоматизованих інформаційних систем. Класифікація АІС

  1. I. Основні поняття УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ
  2. I. Поняття і форми цивільно-правової відповідальності
  3. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  4. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  5. I. Поняття компетенції
  6. I.3.2. Класифікація аутистических проявів
  7. II. Індивід, індивідуальність. Поняття особистості, фактори її формування і розвитку.

1. Поняття автоматизованих інформаційних систем. АІС (банк даних) - це сукупність тих чи інших чином структурованих даних і комплексу апаратно-програмних засобів для зберігання даних і маніпулювання ними. Під структуруванням при цьому розуміють процес пристосування даних до потреб автомата, напр., Обмеження довжини і значень даних, тобто введення угод про способи представлення даних.

2. Класифікація автоматизованих інформаційних систем. Підходити до розгляду різноманіття АІС можна по-різному.

За типом інформації виділяються документальні та фотографічні АІС.

За структурованості задач виділяються АІС зі структурованими завданнями і АІС з неструктурованими завданнями (управлінські, а також експертні та модельні).

За призначенням виділяються АІС для збору і обробки обліково-реєстраційної та статистичної інформації, оперативного призначення, для використання в слідчій практиці, криміналістичного призначення, для використання в експертній практиці, управлінського призначення.

За складністю обробки виділяються автоматизовані системи обробки даних, автоматизовані інформаційно-пошукові системи, автоматизовані інформаційно-довідкові системи, автоматизовані робочі місця, автоматизовані системи управління, експертні системи і системи підтримки прийняття рішень.

Класифікація АІС визначає місце кожної системи, її зв'язок з іншими системами і шляхи можливого побудови нових інформаційних систем. Так, напр., Поєднання автоматизованих інформаційно-довідкових систем та автоматизованих систем обробки даних отримало назву автоматизованої інформаційно-розрахункової системи, а до складу автоматизованої системи управління може входити одночасно кілька автоматизованих робочих місць і експертних систем.

йф

 Алгоритмізація і програмування рішення правових задач | Поняття, способи і ознаки неправомірного доступу до комп'ютерної інформації

Правова інформатика і кібернетика як галузь знання та навчальна дисципліна | Методологія правової інформатики і кібернетики | Моделювання як метод дослідження об'єктів правової інформатики і кібернетики | Формалізація правової інформації: сутність, поняття і способи | Сучасні засоби зв'язку: види і призначення | Поняття «операційна система». Функції і структура операційної системи | Програмні засоби, їх класифікація. Поняття «програма» в законодавстві | Поняття «файл», «каталог (директорія)», їх основні властивості | Правове регулювання інформаційних відносин: загальна характеристика | Поняття «документована інформація (документ)». Класифікація документів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати