Головна

Плата за забруднення атмосфери пересувними

  1. I. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
  2. N Пайка хвилею припою є найпоширенішим методом групової пайки. Вона полягає в тому, що плата прямолінійно переміщається через гребінь хвилі припою.
  3. Орендна плата
  4. Орендна плата
  5. Орендна плата за договором оренди нерухомості.
  6. Атмосфера. Склад, будова та межі атмосфери
  7. біологічне забруднення

Початкові дані:

На підприємстві, розташованому на території Уфи (населення міста становить понад 300 тис. Осіб) сумарний витрата палива за звітний рік склав, т (м3)

бензин неетилований - 18

дизельне паливо - 13

стиснений природний газ - 30

Відомо при цьому, що 2 з 8 автомобілів, що використовують дизельне паливо, а також 10 з 15, які використовують скраплений газ, не відповідають стандартам.

Розрахувати плату за викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення.

Рішення:

1. Розрахунок плати за викиди забруднюючих речовин, що виділяються при використанні автомобілями бензину неетильованого:

Всі автомобілі, що використовують неетилований бензин, знаходяться в справному стані, тому розраховуємо плату за допустимі викиди, використовуючи формулу.

Пн тр = Yе · Ті = 18 · 1,3 = 19,5 руб.

2. Розрахунок плати за викиди забруднюючих речовин, що виділяються при використанні автомобілями дизельне паливо:

Частина автомобілів, що використовують дизельне паливо, знаходяться в справному, частина в несправному стані, тому розраховуємо плату за перевищення допустимих викидів, використовуючи такі формули.

2.1. Плата за перевищення допустимих викидів:

Псн тр = 5 · Ye · Ті · dj = 5 · 2,5 · 13 · (2: 8) = 40,6 руб.

2.2. Плата за допустимі викиди:

Пн тр = Yе · Ті · bj = 2,5 · 13 · (6: 8) = 24,4 руб.

3. Розрахунок плати за викиди забруднюючих речовин, що виділяються при використанні автомобілямистисненого природного газу:

Частина автомобілів, що використовують зріджений газ, знаходяться в справному, частина в несправному стані, тому розраховуємо плату за перевищення допустимих викидів,

3.1. Плата за перевищення допустимих викидів:

Псн тр = 5 · Ye · Ті · dj = 5 · 0,7 · 30 · (10:15) = 70 руб.

3.2. Плата за допустимі викиди:

Пн тр = Yе · Ті · bj = 0,7 · 30 · (5:15) = 7 руб.

.

Після розрахунків заповнюємо таблицю:

Плата за викид забруднюючих речовин від пересувних джерел

 Вид палива  Витрата палива, т / рік  Норматив плати, руб. / Т  Плата, руб.  Загальна плата
 за допустимі викиди  за перевищення допустимих викидів
 бензин неетилований  1,3  19,5 -  19,5
 Дизельне паливо  2,5  24,4  40,6
 Стиснений природний газ  0,7
 всього:  50,9  110,6  161,5

Сума до оплати з урахуванням коефіцієнтів: індексації, міста, екологічної ситуації, складе: 161,5 · 2 · 1,2 · 2,2 = 852,72 руб.

5.3. Загальна плата по підприємству: плата за пересувні і стаціонарні джерела

 джерело забруднення  Плата загальна, руб
 Стаціонарні джерела забруднення  CO
 NO2
V2O5
 всього:
 Сума до оплати з урахуванням коефіцієнтів  14303,52
 Пересувні джерела забруднення  бензин неетилований  19,5
 Дизельне паливо
 Стиснений природний газ
 Сума до оплати з урахуванням коефіцієнтів  852,72

Сума до оплати за забруднення пересувні і стаціонарні джерелами по підприємству складе: 14303,52 + 852,72 = 15156,24 руб.


6. Висновки:

6.1.Скільки забруднюючих речовин виділяється в результаті діяльності автопарку (валових).

В результаті діяльності автопарку валове виділення забруднюючої речовини від групи автомобілів в становить:

С: 0,00047 т / годNOх: 0,0069 т / рік

6.2.Який основний шкоди завдають довкіллю і здоров'ю людини речовини, розраховані в п.1.

Вуглець завдає шкоди у вигляді твердої речовини - сажи.

Крім вуглецю в сажі міститься 1 ... 3% (по масі) водню. Сажа утворюється при температурі вище 1500К в результаті об'ємного процесу термічного розкладання (піролізу) при сильному недоліку кисню. Формально реакція піролізу виражається рівнянням:

Сn Нm «nС + 1/2 mН2.

Початок освіти сажі залежить від температури і тиску газів, а також від виду палива. При однаковій кількості атомів вуглецю за ступенем збільшення схильності до утворення сажі вуглеводні розташовуються в такий спосіб: парафіни, олефіни, ароматики.

Наявність сажі у дизелів обумовлює чорний дим на випуску.

Сажа є механічним забруднювач носоглотки і легень. Велика небезпека пов'язана з властивістю сажі накопичувати на поверхні своїх часток канцерогенні речовини і служити їх переносником.

Вчені досі не можуть точно сказати, в чому причина онкології, утворень злоякісних пухлин, однак багато хто з них схиляються до думки, що головне джерело ракових утворень - забруднене повітря, в якому міститься велика кількість діоксиду азоту. Саме він викликає рак грудей у ??жінок. Особливо великий ризик захворювання у мешканок промислових зон, великих міст і населених пунктів поблизу великих автострад.

Оксид азоту - отруйний газ, дратівливо діючий на органи дихання. Оксиди азоту в дихальних шляхах, з'єднуючись з водою, перетворюються в азотну і азотисту кислоти, відомі своєю властивістю викликати подразнення слизових оболонок і вельми важкі захворювання.

А на думку деяких вчених це головне джерело ракових утворень. Саме він викликає рак грудей у ??жінок. Особливо великий ризик захворювання у мешканок промислових зон, великих міст і населених пунктів поблизу великих автострад. Вважається що оксиди азоту несуть Найбільшу небезпеку і в кілька разів більше небезпечні для людини, ніж окис вуглецю.

6.3.Який гранично допустимий викид забруднюючої речовини, розрахований в п.3.1. Яка максимальна концентрація забруднюючої речовини, розрахована в п.3.2 і порушується основне законодавча вимога щодо охорони природи.

Гранично допустимий викид забруднюючої речовини NO2 розрахований в п.3.1 становить 76.6 г / с, що визначає норматив обсягу можливого викиду шкідливої ??речовини, двоокису азоту NО2, Об'єктом на даній місцевості.

Максимальна концентрація забруднюючої речовини NO2, Розрахована в п.3.2 C = 2.6 мг / м3 в той час як гранично допустима концентрація шкідливої ??речовини NO2 в даній місцевості становить 4 мг / м3. З цього видно, що розрахований мною об'єкт не порушує основне законодавча вимога щодо охорони праці.

6.4.Скільки склала загальна плата підприємству за забруднення атмосфери пересувними і стаціонарними джерелами.

Сумарна плата підприємства з пересувними джерелами забруднення атмосфери в Уфі дорівнює 14303,52 руб. в рік, а за погіршення екологічної обстановки в місті шляхом викиду шкідливих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами забруднення складе 852,72 руб. на рік.

Загальна сума до оплати за забруднення по підприємству складе 15156,24 руб. на рік.


Список використаної літератури

1. Федеральний закон від 04.05.99 № 96-ФЗ «Про охорону атмосферного повітря». Відомості Верховної РФ, № 18, ст. 2222, 1999.

2. Методичний посібник з розрахунку, нормування та контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. - СПб .: НДІ Атмосфера, - 2002.

3. Методика проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферу для автотранспортних підприємств (розрахунковим методом). - М .: НИИАТ, - 1998.

4. Методика проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферу для бездорожного техніки (розрахунковим методом). - М .: НИИАТ, - 1998.

5. Методика проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферу для авторемонтних підприємств (розрахунковим методом). - М .: НИИАТ, 1998..

6. Екологія. Збірник завдань, вправ і прикладів: навч. посібник для вузів / Н. А. Бродська, О. Г. Воробйов, А. Н. Маковський и др М .: Дрофа, - 2006.

 Плата за забруднення атмосфери стаціонарними джерелами | Політологія як наука. Об'єкт і предмет політології. Методи дослідження

Розрахунково-графічна робота | за екології | Розрахунок викидів забруднюючих речовин | Вплив викидів автомобілів на навколишнє середовище | Розрахунок величини ПДВ шкідливої ??речовини | Побудова кривої розподілу концентрації NО2 по осі факела. | Визначення розмірів СЗЗ і її коригування з урахуванням рози вітрів. | Класифікація виробничо-господарських нормативів для атмосферного повітря. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати