Головна

Плата за забруднення атмосфери стаціонарними джерелами

  1. I. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
  2. N Пайка хвилею припою є найпоширенішим методом групової пайки. Вона полягає в тому, що плата прямолінійно переміщається через гребінь хвилі припою.
  3. Аналіз забезпеченості запасів і джерелами їх формування
  4. Орендна плата
  5. Орендна плата
  6. Орендна плата за договором оренди нерухомості.
  7. Атмосфера. Склад, будова та межі атмосфери

Початкові дані:

Підприємство розташоване на території Уфи. Здійснює викиди забруднюючих ве вин в атмосферу: СО - 23 т / рік, NO2 - 11 т / год, V2O5 - 0,2 т / рік. При цьому підприємству встановлено такі нормативи:

1. ПДВ: СО - 20 т / рік, NO2- 9,5 т / рік, V2O5 - 0,4 т / рік.

2. ВСВ: тільки для СO - 25 т / рік.

Розрахувати плату за викиди забруднюючих речовин.

Рішення:

1. Розрахунок плати за викиди СО.

Визначаємо, чи перевищують викиди встановлені підприємству нормативи.

Порівнюємо фактичний викид СО з ПДВ, знаходимо, що фактичний викид більше ПДВ і при цьому не перевищує встановлений ВСВ, тому розраховуємо плату як викид в забруднюючих речовин в межах встановлених лімітів (ВСВ) при Мнi атм <М i атм <Млi атм за формулами 2 , 3 і 4:

1.1. Плата за перевищення ПДВ:

Пл атм = Нблi атм · (Мi атм - Мнi атм) = 3 · (23 - 20) = 9 руб.

1.2. Плата в межах ПДВ:

Пн атм = Мнi атм · Нбнi атм = 3 · 20 = 60 руб.

2. Розрахунок плати за викиди NO2.

Визначаємо, чи перевищують викиди встановлені підприємству нормативи.

Порівнюємо фактичний викид з ПДВ, знаходимо, що фактичний викид більше ПДВ, при цьому ВСВ не встановлено, тому розраховуємо плату як понадлімітний викид за формулами 8 і 9:

2.1. Плата за перевищення лімітного (ВСВ) викиду:

Псл атм = 5 · Нблi атм · (Мi атм - Мнi атм) = 5 · 260 · (11 - 9,5) = 1950 руб.

2.2. Плата в межах ПДВ:

Пн атм = Нбнi атм · Мнi атм = 9,5 · 52 = 494 руб.

3. Розрахунок плати за викиди SO2.

Визначаємо, чи перевищують викиди встановлені підприємству нормативи.

Порівнюємо фактичний викид з ПДВ, знаходимо, що фактичний викид менше ПДВ (Мi атм <Мнi атм), тому розраховуємо плату за формуле1, як за викиди в межах ПДВ:

3.1. Плата в межах ПДВ:

Пн атм = Мнi атм · Нбнi атм = 0,2 · 1025 = 205 руб.

Отримані дані заносимо в таблицю:

Плата за забруднення атмосфери стаціонарними джерелами

 забруднююча речовина  Фактичний викид, т / рік  Плата, руб  Плата загальна, руб
 В межах ПДВ  У межах ліміту  Переви-шує ліміт  В межах ПДВ  У межах ліміту  За перевищення ліміту
 CO - -
 NO2  9,5 -  1,5 -
V2O5  0,2 - - - -
 всього:  29,7  1,5  1192,8

Всього плата за нормою (ПДВ) - 1192,8 руб.

Всього плата за ВСВ - 9 руб.

Всього плата понад норму (ВСЛ) - 1950 руб.

Сума до оплати з урахуванням коефіцієнтів: індексації, міста, екологічної ситуації, складе: 2706 · 2 · 1,2 · 2,2 = 14303,52 руб.

 Класифікація виробничо-господарських нормативів для атмосферного повітря. | Плата за забруднення атмосфери пересувними

Розрахунково-графічна робота | за екології | Розрахунок викидів забруднюючих речовин | Вплив викидів автомобілів на навколишнє середовище | Розрахунок величини ПДВ шкідливої ??речовини | Побудова кривої розподілу концентрації NО2 по осі факела. | Визначення розмірів СЗЗ і її коригування з урахуванням рози вітрів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати