Головна

Побудова кривої розподілу концентрації NО2 по осі факела.

  1. А. Закон розподілу дискретної випадкової величини і її числові характеристики.
  2. А. Закон розподілу неперервної випадкової величини та її числові характеристики.
  3. А. Побудова кривої виробничих можливостей
  4. А. Визначення характеристик випадкових величин і побудова ліній регресії за даними вибірки
  5. Аксіоматична побудова теорії ймовірностей
  6. Алгоритми розподілу пам'яті
  7. Аудиторська вибірка, їх види та побудова

Для спрощення розрахунків величину LХ приймаємо рівною 1/3, 2/3, 1,33 і 1,66 від 1max .. Таким чином, визначимо концентрацію двоокису азоту на відстані 60, 120, 240 і 300 м від джерела забруднення (котельні) ( рис. 1):

 = 0,246 мг / м3;

 = 0,534 мг / м3;

;

 = 0,576 мг / м3;

;

 498 мг / м3

Рис.1. Крива розподілу концентрацій забруднення СО по осі факела.Розрахунок величини ПДВ шкідливої ??речовини | Визначення розмірів СЗЗ і її коригування з урахуванням рози вітрів.

Розрахунково-графічна робота | за екології | Розрахунок викидів забруднюючих речовин | Вплив викидів автомобілів на навколишнє середовище | Класифікація виробничо-господарських нормативів для атмосферного повітря. | Плата за забруднення атмосфери стаціонарними джерелами | Плата за забруднення атмосфери пересувними |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати