Головна

Розрахунково-графічна робота

  1. I. Попередня робота.
  2. I. Усна робота.
  3. I. Навчальна робота
  4. I.1.2. Корекційно-розвиваюча робота з дітьми, які мають порушення мовлення
  5. II. Самостійна робота студентів на практичному клінічному занятті.
  6. II. Самостійна робота студентів на практичному клінічному занятті.
  7. II. Самостійна робота студентів на практичному клінічному занятті.

грошова система- Це пристрій грошового обігу в країні, що склалася історично, закріплене національним законодавчих-му. Грошова система визначає грошовий знак, який має ходіння в даній державі. розрізняють два типи грошових систем: системи металевого звернення і системи обігу грошових знаків. Системи металевого грошового обігу, в свою чергу, діляться на біметалеві і монометалічні системи. Біметалеві - це грошові системи, при кіт. гос-о законодавчо закріплює роль грошей за золотом і сріблом. При цьому здійснюється вільне карбування монет з цих металів і їх необмежену звернення. При монометаллизме загальними грошима служать золото або срібло. Одночасно в грошовому обігу функціонують інші грошові знаки: банкноти, казначейські білети, розмінна монета. Ці грошові знаки вільно обмінюються на грошовий метал (золото або срібло).

Грошово-кредитна система явл. складовою частиною всієї економ. системи гос-ва. Основною функцією грошово-кредитної системи явл. забезпечення стабілізуючу роль в макроекономіці. В її основі лежить прискорення руху і стримування приросту грошової маси, а також зміни вартості кредиту. сутність грошово-кредитної політики полягає в тому, щоб домогтися максимально можливого рівноваги грошового ринку, т. е. підтримати баланс між кількістю грошей в обігу і потребою в них. В даний час цю позицію прийнято обчислювати рівнянням «кількісної теорії грошей», кіт. була сформульована І. Фішером: МV = PQ. де М - грошова маса; V - швидкість обігу грошей; Р - середній рівень цін; Q - кількість угод. Це рівняння і означає обумовленість розширеного відтворення і реалізації новоствореного громадського проукта вимогами нових платіжних засобів. Регулювання кількості грошей в обігу і наданих кредитів особливо важливо, тому що з ними пов'язана функція грошей. Грошово-кредитна політика - це цілеспрямований вплив гос-а на грошовий оборот і внутрішній кредит для виконання основних показників економ. політики. Грошово-кредитна політика спрямована на забезпечення стабільності цін, підтримання внутрішньої та зовнішньої вартості грошей.

Розрахунково-графічна роботаГрошова система. Функції та структура сучасної грошово-кредитної системи. | за екології

Розрахунок викидів забруднюючих речовин | Вплив викидів автомобілів на навколишнє середовище | Розрахунок величини ПДВ шкідливої ??речовини | Побудова кривої розподілу концентрації NО2 по осі факела. | Визначення розмірів СЗЗ і її коригування з урахуванням рози вітрів. | Класифікація виробничо-господарських нормативів для атмосферного повітря. | Плата за забруднення атмосфери стаціонарними джерелами | Плата за забруднення атмосфери пересувними |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати