Головна

Шаблон для аналізу потоків платежів.

  1. B. Приклад аналізу.
  2. BAR-код, бо він вважається кpайне складним, неможливим для аналізу і т. Д.
  3. Eth; Шаблон-відповідь Додати.
  4. IV. Використання даних управлінського обліку для аналізу і прийняття управлінських рішень.
  5. OLAP - передова технологія аналізу.
  6. V. Види аналізу даних соціологічного дослідження.
  7. VIII. Основи системного аналізу

1. Кочерів Н. п. Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень при проектуванні хімічних виробництв: Метод. вказівки. - СПб .: ГОУ ВПО СПбГТІ (ТУ), 2009. - 45 с.

Лабораторна робота № 3

Метою завдання є навчання студента фінансовим функцій електронних таблиць MS Excel і Open Office Calc, на прикладі функцій, які здійснюють розрахунки з потоками платежів. У таблиці 1 наведені відповідності між такими функціями в різних табличних процесорах.

Таблиця 1.

Відповідність фінансових функцій аналізу потоків платежів в різних табличних процесорах

 Що обчислює фінансова функція  Найменування функції в MS Excel в версіях, включаючи Excel 2000  Найменування функції в MS Excel в версіях, починаючи з Excel XP  Найменування функції в Open Office Calc
 Початкове значення  ПЗ  ПС  PV
 майбутнє значення  БЗ  БС  FV
 Періодична процентна ставка  НОРМА  СТАВКА  RATE
 Загальна кількість періодів проведення  КПЕР  КПЕР  NPER
 періодичний платіж  ППЛАТ  ПЛТ  PMT

Для вирішення наведених нижче практичних завдань студенту потрібно створити шаблони, наведені на малюнках 1-2.

Шаблон для аналізу потоків платежів.

За допомогою цього шаблону можна здійснювати наступні обчислення:

- Майбутньої величини вкладу FV, Якщо відомі його початкові значення PV, Річна процентна ставка r, Кількість періодів проведення m і термін проведення операції n

;

- Початкової величини вкладу PV, Якщо відомі його остаточне значення FV, Річна процентна ставка r, Кількість періодів проведення m і термін проведення операції n

;

- Періодичної і річної r процентної ставки (прибутковості операції), якщо відомі початкове PV і сучасне значення FV вкладу, число періодів проведення і термін проведення операції (формула дана в спрощеному вигляді, коли нарахування відсотків здійснюється один раз на рік)

;

- Загального числа періодів проведення, якщо відомі початкове PV і сучасне значення FV вкладу, річна процентна ставка r і число періодів призначення m (Формула дана в спрощеному вигляді, коли нарахування відсотків здійснюється один раз на рік)

.

Слід зазначити, що початкова і майбутнє значення вкладу повинні бути введені з різними знаками. Для зручності рекомендується осередки, що містять грошові величини задавати в грошовому форматі, а процентні ставки - в процентному.

Наведемо приклад застосування шаблону аналізу елементарних потоків платежів в табличному процесорі MS Excel.

Вирішимо наступне завдання.

У банк поміщається сума 1000 руб. Термін вкладу - 10 років, нарахування відсотків щокварталу, річна процентна ставка - 10%. Визначити величину вкладу по закінченню терміну.

У стовпці A будуть вказані найменування величин, заданих за умовами завдання і підлягають обчисленню. У осередок A1 занесемо слова «поточне значення», Осередок A1 занесемо слова «поточне значення», В клітинку A2 занесемо слова «майбутнє значення», В клітинку A3 занесемо слова «число років», Осередок A4 занесемо слова «число нарахувань на рік», В клітинку A5 занесемо слова «річна процентна ставка». У відповідних комірках стовпчика B занесемо значення зазначених величин.

У осередок B1 занесемо поточне значення: -1000. В осередку B2 здійснимо розрахунок майбутнього значення за допомогою функції БЗ: = Бз (B5 / B4, B3 * B4,, B1) (Див. Рисунок 6). У осередок B3 занесемо термін вкладу: 10. У осередок B4 занесемо число нарахувань на рік: 4. У Осередок B5 занесемо річну відсоткову ставку 10%

Рішення завдання на відповідному шаблоні наведено на малюнку 6.

Малюнок 1. Шаблон для аналізу операцій з елементарними потоками платежів

Тут наведені такі аргументи функції БЗ: норма - Періодична процента ставка r / m, Чісло_періодов: Загальне число періодів проведення операції nm, виплата: В даному випадку порожнє значення, НЗ: початкове значення PV, Тип: в даному випадку порожнє значення [1]:Техніко-економічні показники та визначення економічної ефективності проектованого виробництва | Шаблон для аналізу ануїтетів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати