На головну

Екологічні принципи територіального розвитку міст.

  1. Air Alert III - програма для розвитку стрибка
  2. I. Донаучний етап розвитку геологічних знань (від давнини до середини XVIII століття).
  3. II. 1.5. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ І емоційно-Вольова СФЕРИ
  4. II. Індивід, індивідуальність. Поняття особистості, фактори її формування і розвитку.
  5. II. Принципи державної національної політики
  6. II. Цілі, основні принципи та напрямки
  7. III. 1.5. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ І емоційно-Вольова СФЕРИ

Очевидно, що сьогодні найбільш актуальним завданням міської ради є підйом економіки міста і, відповідно, рівня життя жителів. Однак, варто пам'ятати, що економія на екології згубна для економіки, оскільки індустріальна міць і промисловий потенціал міста обмежені станом природних ресурсів, а здоров'я і трудовий потенціал міста в кінцевому рахунку залежать від стану навколишнього середовища та рівня добробуту. В основі всього цього лежать здорове навколишнє середовище і раціональні методи використання природного потенціалу. Сьогодні відзначається прямий зв'язок між підвищенням економічної активності та зростанням рівнів забруднення навколишнього середовища. Уникнути цієї зв'язку можливо лише за умови реалізації ефективної екологічної політики, яка базується на відповідних принципах і дієвих інструментах впровадження. Принципи та інструменти екологічної політики повинні забезпечувати впровадження нових екологічно безпечних технологій, зниження ресурсо- і енергоємності економіки, усунення причин забруднення замість ліквідації наслідків забруднення, реальну екологічну відповідальність і відшкодування в повній мірі збитку, який завдано навколишньому середовищу, впровадження соціальної відповідальності бізнесу та залучення широкого кола громадськості для прийняття екологічно виважених рішень.

Відповідно до зазначених підходами екологічна політика повинна базуватися на таких принципах: принцип рівноправності трьох складових розвитку (економічної, екологічної, соціальної) - вимагає орієнтування на пріоритети сталого розвитку, врахування екологічних наслідків прийнятих економічних рішень; принцип інтеграції екологічної складової в секторні політики - екологічні цілі секторної політики повинні знаходитися на тому ж рівні, що економічні та соціальні цілі; принцип екологічної відповідальності - вимагає впровадження неухильної відповідальності за будь-які порушення екологічного законодавства; принцип попередження або запобігання - передбачає аналіз і прогнозування екологічних ризиків, які засновані на результатах проведення державної екологічної експертизи та здійснюваного екологічного моніторингу;

принцип "Загрязнитель і користувач платять повну ціну" - вимагає від забруднювача скорочувати рівень негативного впливу на навколишнє середовище, забезпечує повну відповідальність забруднювача або користувача за прямий або опосередкований вплив його діяльності на стан навколишнього середовища і стан наданих йому в користування природних ресурсів;

принцип міжсекторного партнерства та залучення до реалізації політики широкого кола зацікавлених сторін - зазначає, що лише завдяки залученню всіх секторів суспільства до вирішення загальних проблем можливо забезпечити реалізацію успішної екологічної політики.Очисні споруди. Очищення виробничих стічних вод | Особливості міських екосистем

Предмет і завдання урбоекології. Поняття місто, агломерація. | Яким чином міське середовище впливає на геологічне середовище, грунтовий покрив, поверхневу гідрографічну мережу, підземний водотік | Структура СЗЗ на промислової території міста. | Система контролю стану атмосфери в місті. | Захист атмосфери в урбоекосістеми. | Обходження з ТПВ в місті. Полігони. | Водопостачання міст. Водокористування. | Критерії якості вод господарського призначення. | Системи водовідведення та очистки побутових стічних вод. | Фактори урбанізації, міжнародні критерії урбосистем. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати