Головна

Водопостачання міст. Водокористування.

  1. Археологія давньоруських міст.
  2. ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
  3. Водопостачання і каналізація
  4. Річні витрати газу на централізоване гаряче водопостачання від котелень
  5. Захист джерел централізованого водопостачання міст.
  6. Лімітуючим чинником розвитку міст.

водопостачання - Подача поверхневих або підземних вод водоспоживачів в необхідній кількості та у відповідності з цільовими показниками якості води у водних об'єктах [1]. Інженерні споруди, призначені для вирішення завдань водопостачання, називають системою водопостачання, або водопроводом. Цілі водопостачання: Вода витрачається різними споживачами на найрізноманітніші потреби. Однак переважна більшість цих витрат може бути зведене до трьох основних категорій: витрата на господарсько-питні потреби (пиття, приготування їжі, умивання, прання, підтримання чистоти жител і т. Д.), Витрата на виробничі потреби (витрата підприємствами промисловості, транспорту, енергетики, сільського господарства і т. д.), витрата для пожежогасіння. Система водопостачання являє собою комплекс споруд для забезпечення певної (даної) групи споживачів (даного об'єкта) водою в необхідних кількостях і необхідної якості. Крім того, система водопостачання повинна мати певний ступінь надійності, тобто забезпечувати постачання споживачів водою без неприпустимого зниження встановлених показників своєї роботи щодо кількості або якості води, що подається (перерви або зниження подачі води або погіршення її якості в неприпустимих межах). Система водопостачання (населеного місця або промислового підприємства) повинна забезпечувати отримання води з природних джерел, її очищення, якщо це викликається вимогами споживачів, і подачу до місць споживання. Для виконання цих завдань служать наступні споруди, що входять зазвичай до складу системи водопостачання: водозабірні споруди, за допомогою яких здійснюється прийом води з природних джерел, водопідіймальні споруди, тобто насосні станції, що подають воду до місць її очищення, зберігання або споживання, споруди для очищення води, водоводи і водопровідні мережі, службовці для транспортування і подачі води до місць її споживання, башти та резервуари, які відіграють роль регулюючих і запасних ємностей в системі водопостачання. Залежно від місцевих природних умов і характеру споживання води, а також в залежності від економічних міркувань схема водопостачання і складові її елементи можуть змінюватися досить сильно. Великий вплив на схему водопроводу надає прийнятий джерело водопостачання: його характер, потужність, якість води в ньому, відстань від нього до яке забезпечується водою об'єкта і т. П. Іноді для одного об'єкта використовується кілька природних джерел. водокористування -один з основних інститутів водного права, що регулює різні форми споживання водних ресурсів. Водне законодавство розрізняє три види В .: довгострокове, короткострокове і обмежене (водний сервітут). За цільовою ознакою розрізняються господарське (промислове, транспортне, іригаційне й т.д.), природоохоронне, рекреаційне, наукове, надзвичайний і інші види В. Як загальне правило у водному законодавстві встановлений принцип платності В.Обходження з ТПВ в місті. Полігони. | Критерії якості вод господарського призначення.

Предмет і завдання урбоекології. Поняття місто, агломерація. | Яким чином міське середовище впливає на геологічне середовище, грунтовий покрив, поверхневу гідрографічну мережу, підземний водотік | Структура СЗЗ на промислової території міста. | Система контролю стану атмосфери в місті. | Захист атмосфери в урбоекосістеми. | Системи водовідведення та очистки побутових стічних вод. | Очисні споруди. Очищення виробничих стічних вод | Екологічні принципи територіального розвитку міст. | Особливості міських екосистем | Фактори урбанізації, міжнародні критерії урбосистем. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати