На головну

Еколог. мннеджмент підприємства.

  1. Активи, капітал та зобов'язання умовного підприємства.
  2. Аналіз витрат підприємства.
  3. Аналіз стану власних оборотних коштів підприємства.
  4. Аналіз фінансового стану підприємства.
  5. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.
  6. Банкрутство підприємства. сутність банкрутства
  7. Бухгалтерський баланс як джерело інформації про фінансову стійкість підприємства.

Екологічний менеджемент - це в управління, що полягає в регулюванні свідомості людини на природні, техногенні і соціальні процеси, а також об'єкти навколишнього середовища для задоволення своїх екологічних, економічних, культурних та ін. Цінностей. Екологічний менеджмент напрвлена ??на реалізацію економічних цілей організації. основними принципами створення системи економічного менеджменту є:

- Встановлення порядку, при якому управління якістю навколишнього середовища стає одним з найважливіших пріарітетов підприємства.

- Створення або укрепленгіе екологічної служби підприємства;

- Встановлення і підтримання зв'язків з внутрішніми і зовнішніми зацікавлених в ефективній екологічній політиці сторонами;

- Реалізація згоди між керівництвом і працівниками по екологтіческім проблем з розумінням взаємної екологічної та ін. Відповідальності;

-виділення матеріальних, фінансових і кадрових ремурсов, достаточнх для забезпечення обраного рівня екологічності;

- Оцінка характеристик екологічності їх відповідності поточної екологічної політики організації, її перспективним цілям і задачам даної області.

55. еколог. паспорт підприємства. -нормативно-технічний документ, яку воно містить характеристику взаємовідносин підприємс-я з окруж середовищем. Містить загальні відомості про підприємство, використовуваному сировину, опис технолог схем вироблення осн видів прод-і, схем очищення стічних вод і аеровибросов і т. Д., А також перелік планованих заходів, спрямований на зниження навантаження на окруж середу. Екол паспорт пром підпр-я исп-ся з метою держ екологічний контролю. Екологічний паспорт підприємства призначений для: здійснення державного контролю за дотриманням юр особами та ВП нормативів в області охорони окруж середовища, в тому числі технологічних нормативів, та інших вимог у галузі охорони окруж середовища; комплексного обліку использ-х прир і вторинних ресурсів; визна-я рівня впливу пр-ва на окруж середовище; визначення відповідності рівня пр-ва найкращим доступним техніч методам. Розробник екол паспорта підприємс-я оформляє екол пасп підпр, а також вносить зміни і доповнення до нього. У загальних відомостях (Перший розділ) вказується взаємне розташування даного підприємства з межують характерними об'єктами. складається карта-схема підприємства з нанесенням на неї джерел забруднення атмосфери і поверхневих вод, водозабори, місця складують-я відходів, кордонів Саніт-захисної зони, житлових масивів, пром зон, транспортн маги-стралась, сільгоспугідь, лісів, зон відпочинку і т. д. «Коротка природно-кліматична характеристика »в розділі 2.3 повинна містити у вигляді таблиці метеорологич характеристики і коефіцієнти, визначально умови розпорошилися-я загрязняющ вещ-в в атмосфері для полегшення подальших розрахунків. Нумерація джерел від року до року не повинна змінюватися. При появл нового джерела йому присв-ся номер, раніше не використовувався в звітності. При ліквідації джерела його номер в подальшому в звітності не прим-ся. Всім організованим джерелам присвоюються номери в межах від 0001 до 5999, а всім неорганізованих джерел - в межах 6001 до 9999. Складений підприємством екол паспорт на вимогу місц органів нагляду може бути направлений на експертизу.

56. Екол. аудит. Еколог. аудит представл. собою періодичну оцінку еколог. показників вироб-ва і обладнання, на підставі до-рій складаються визна. док-ти .. суть аудиту-оцінити потенц-е виробництв-е ризики. Якщо, наприклад, великий ризик аварії, або обладнання недостат-но екологобезпечного, що може привести до стягування великих податків через великої кількості шкідливих викидів, то ні кредиту, ні інвестицій підприємство не отримає. У підприємства можуть бути слід. ризики: ? зростання капітальних або поточних витрат, пов'язаних з необхід-ма дотримання еколог. стандартів; ? витрати на ліквідацію наслідків загрязн-й; ? витрати, пов'язані з транспортуванням і захороненням відходів; ? примусить-е закриття або обмеження деят-ти; ? вимоги про відшкодування збитків третіх сторін; ? сокращ-е обсягів продажів, якщо продукція вважається небезпечною з екол. точки зр. Екоаудит в РБ не отримав широкого распростр-я. Як правило, перевірці підлягають лише ті технолог-е процеси, к-які вважаються найнебезпечнішими. Некот. види загрязн-й, к-які викидаються дрібними джерелами, які не прове ряются, проте вони часто і завдають великої шкоди окр. середовищі. Тому, сущ-т необхід-ть проведення повних перевірок всіх вироб-в. екологічний аудит здійснюється із залученням фахівців з місцевих еколог інспекцій і товариств еколог. організацій. Проведення таких перевірок явл. обязат. ум-ем надавати пріоритет-лення позик і кредитів міжнар. фінанс-х інститутів.

57. Оцінка пов. на окруж. середу планир. госп. деят., екол. експертиза. Державна екологічна експертиза проводиться у відповідності з наступними основними принципами: - пріоритету охорони життя і здоров'я людини; - Законності, наукової обгрунтованості і гласності; комплексність оцінки соціальних, природоохоронних, економічних та інших аспектів планованої господарської та іншої діяльності; - Обліку сумарного впливу шкідливих речовин, що викидаються (скидаються) в навколишнє середовище, і інших впливів на неї в результаті здійснюваної і планованої господарської та іншої діяльності; - Незалежності експертів при здійсненні ними своїх повноважень. суб'єктами державної екологічної експертизи є замовники (ініціатори планованої господарської та іншої діяльності) і експерти (експертні комісії). Замовниками (ініціаторами планованої господарської та іншої діяльності) виступають фізичні і юридичні особи, включаючи іноземні, які здійснюють господарську та іншу діяльність на території Республіки Білорусь. Експертами, які здійснюють державну екологічну експертизу, виступають посадові особи Міністерства природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь та його територіальних органів. Для проведення державної екологічної експертизи найбільш складних проектних рішень планованої господарської та іншої діяльності Міністерством природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь і його територіальними органами можуть створюватися експертні комісії із залученням висококваліфікованих фахівців. об'єктами державної екологічної експертизи є: - концепції, програми (в тому числі інвестиційні) і схеми галузевого і територіального соціально-економічного розвитку; - Схеми комплексного використання і охорони природних ресурсів; - Містобудівна документація (генеральні плани міст і населених пунктів, проекти та схеми детального планування); - Обґрунтування інвестицій в будівництво, проектна документація (архітектурний, будівельний проекти та ін.) На будівництво, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння, модернізацію, зміна профілю виробництва, ліквідацію об'єктів і комплексів незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності. Об'єктами державної екологічної експертизи можуть бути і інші проектні рішення планованої господарської та іншої діяльності, реалізація яких може вплинути на навколишнє середовище.

58. Система платного ПП. екол. податок. Чинним зак-вом в РБ встановлена ??с-ма платності за осн прир р-си: мінеральні, воду, землю та ін. Прийнято і дійств-т закони «Про платежі за землю», «Про податок за корис-ня прир р-самі ». В з-ні «Про екол податок» встановлено платники податків (об'єднання, підпр-я, орг-ції, предста-вит-ва, відокремлені підрозділи та фіз особи, к-які користуються прир р-самі або забруднюють окр середу). Податком обкладаються: 1. всі обсяги видобутих р-сов; 2. викиди і скиди загрязн вещ-в; 3. платежі за переробку нафти; 4. платежі за переміщення нафти і нафтопродуктів; 5. платежі за геологорозвідувальні роботи. пільги з податку: 1. за воду госп-питного та протипожежного приз-я 2. за воду рибгоспу і ставковому рибальства 3. за підземні води, попутно видобувається з корисними копалин-мимі 4. за воду, що поставляється для пр-ва пр-ції растеневод-ва і тваринник-ва 5. за пісок і піщано-гравійну суміш для дорожнього будує-ваЗакон «Про платежі за землю». Визна-ни 5 функц видів земель, к-які підлягають оподаткуванню: - с / г признач-я, - населених пунктів усіх типів, - землі промисло, транспорту і оборо-ни, - лісового фонду, - водного фонду. Чи не платять податок: 1. землі, забруднений радіонуклідами, 2. заповідей-ники, заказники, ботанич сади і нац парки; 3. установи к-ри і обр-ня, здравоохр, спорт комплекси; 4. землі запасу; 5 кладбі-ща; 6. землі загального корис-я (площі, парки і т. Д.) Звільнили від податку пенсіонерів та інв-в 1,2 гр, учасників війни, род-лей і родств-в загиблих у війні, члени багатодітних сімей. З березня 2007 р. прийнято рішення перераховувати податок за землю до бюджету сільських рад, до цього перераховували їх в бюджет районних рад.

59. економ. стимулювання раціон. пп. Завдання екон. стимулир-я пріродоохр. і ресурсосбере-гающих деят-ти вимагають коректування як виробництв-х, так і макроекон-х показників з урахуванням вимог. Екологізація показників осн. вироб-ва буде способств-ть зацікавлений-ти суб'єктів госп-я в рез-тах пріродоохр. деят-ти. Так, одним з осн. підсумкових показників роботи підпр-я служить рентабельність, що відображає як кол-ні, так і кач-ні її рез-ти Рац природокористування-я несе підприємству ряд істотний переваг і вигод: зниження витрат; зростання доходів; сприятливий імідж в очах громадськості і потенціал партнерів і інвесторів; здатність до пост оновлення асортименту продукції; благопр взаимоотн-я з органами влади та управління і. Якщо на підприємстві не буде здійснюва-ся політика, орієнтована на зниження негативних впливів на ОС, то, це призведе в результаті до зниження економ ефек-ти, конкурентосп-ти і виключення їх зі сфери суспільного вироб-ва. Управління природокористування-м на підприємстві здійснювала-ся по слід осн напрямками: Планування охорони ОС і ресурсозбереження, стимулир-е пріродоохр деят-ти структурн підрозділів підприємства, внутрішньовиробничий контроль, екологічний просвіта працівників підприємства, облік і звітність в пріродоохр сфері. Іншими словами, природоохоронна діяльність підприємства (ПДП) являє собою комплекс заходів, спрямованих на запобігання, зменшення, ліквідацію наслідків шкідливої ??дії основної виробничої діяльності на ОС. Існує два основних напрямки природоохоронної діяльності на підприємстві. перше - очищення шкідливих викидів підприємств. Сюди відносяться знешкодження, ліквідація або утилізація шкідливих відходів шляхом створення різного роду природоохоронних очисних споруд. Але даний напрямок є малоефективним, т. К. Знешкодження, вимагає великих витрат ресурсів, а очищення одних компонентів призводить до концентрації інших. Другий напрямок - усунення самих причин забруднення, Т. Е. Розробка ресурсозберігаючих і маловідходних технологій виробництва. Цей шлях є найбільш ефективним і економічним. Для здійснення ж всього комплексу перерахованих робіт потрібне створення спеціальних служб управління природоохоронною діяльністю на підприємстві.

60. заруб. досвід еколого-екон. стимулювання. 1. Заохочувальні: 1. пільгове оподаткування операці (екологічних видів продукції) .2. пільгове кредитування і субсидуються екопроект. 3. дотації на придбання природоохоронного обладнання. 4.Прискорені терміни амортизації природоохоронного оборудованія.5. преміюють-е по результат пріродоохр деят-ти.

2. Примусові: 1. платежі за прир ресурси.2. платежі за викиди загрязн вещ-в.3. платежі за размещ отходов.4. штрафи за порушення природоохоронні законод-ва.5. сокращ субсидування природоемкого і неекологічних вироб-в.6. підвищене налогооблож (неекологічної продукції).

3. Компенсаційні:1. возмещ завдав-го ущерб.2. створ-е пріродоохр фондов.3. екол страхів-е. . В умовах а становлення рин отнош створ-ся реальн предпос для раці-оналіз-і прир-корис-я, що пов'язано з проц-ми покращення економ самост-ти предпр-й, обеспеч-я принципів самоуправл-я регіонів і ін. Поет больш інтер для екон прир-користей представл "ринково" економ науки-менеджм, маркетинг, макро- і мікроеконом і ін, з котор вона черпає відомості про особ-х функционир-я ринково екон-ки і її возможн-х в оптіміз-і екол -економ отнош-й. У перех період соц-економ розвитку виник серьезн небезпеку погіршення екол ситуації внаслідок разруш-я стабильн госп зв'язків, использ нізкокач і некон-Діц видів палива, фінанс важко-й суб'єкт-в госп-я, обмеживши-х возм-ти прир-охр деят-ти. «Чисто рин» ек-ка явл наиб опасн для природи спос-м госп-я, поск частн собст-к в ум-х слабо регулир ринку в гонитві за макс прибутком прагне до сокращ своїх непроизв витрат, до кіт і винесення витрати на екол . а це призведе до погіршення еколог обстановки.

61. Сутність і осн. джерела финансир. пріродоохр. діяльності. Госуд обеспеч раціоналізацію природокористування, включаючи охорону окруж прир середовища, шляхом створення пріродоохр-го законод-ва і контролю за його дотриманням. Природоохоронною законод-во-система законів і ін юр актів, кіт регулир природоохоронні отнош з метою збереження і відтв-ва прир багатств, раціональне-і природокористування, збереження здоров'я населення.

Сущ близько 200 юр документів, касающ природокористування-я. Одним з важн явл комплексний закон «Про охорону окруж прир середовища», прийнятий в 1991 р соотв-й з законом кожн громадянин зобов'язаний приним участь в охороні окруж прир середовища, підвищувати рівень своїх знань про природу, екологічні культуру, дотримуватися вимог пріродоохр законод -ва і встановлені нормативи кач-ва окруж прир середовища. Якщо ж вони порушуються, то винний несе відповідальність, яка підрозділ на уголовн, адміністративної, дисциплінарної та матеріально. У випадках найбільш важких порушень, напр при підпалі лісу, винний може бути підданий уголовн покаранню у вигляді позбавлення волі, накладення най денежн штрафів, конфіскації имущ-ва. Однак частіше прим-ся администр відповід у вигляді накласти штраф як на окремі аспекти осіб, так і на підприємс-я в цілому. Вона настає в случ псування або уничтож прир об'єктів, загрязн прир середовища, невиконання заходів щодо восстановл порушеною окруж середовища, браконьєрства. Посадові особи можуть також піддаватися дисциплін відповід у вигляді повн або частичн лиш-я премій, пониж на посаді, догани або звільнення за невиконання пріродоохр заходів і несоблюд екологічний нормативів. Крім того, виплата штрафу не освобожд від материальн гражда-правової відповід, т. Е. Необхід-ти відшкодування заподіяної забрудненням або нерац ісп-му прир рес шкоди окруж середовищі, здоров'ю та майну громадян, нар господарству. Природоохоронною законод-во на практиці діє ще недостат ефективно. Причин цього багато, але однією з важн явл несоотв-е тяжкості покарання тяжкості преступл-я, зокрема штрафи. Кут відповідь-ть і возмещ завдав шкоди прим-ся рідше, ніж треба б. Економіч методи управління прир-корис-м заключ-ся в широкому ісп-ванні системи цін, тарифів, платежів, штрафів, премій, фондів економіч стимулювання, кредитів і т. п. Система цін, тарифів, платежів і штрафів покликана: обеспеч-ть раціон і комплексне использ-е мінеральне та ін ресурсів; охорону і воспр-во окруж прир середовища.Нормат. кач. окруж. середовища і попер. допустима. концентрацій. | Еколог. страхування.

Законом. пов. екол. факторів на організм. екол. пластичність. | Питання 3. Закономірності впливу екологічних факторів на організм. Екологічна пластичність. | Інтеграція живих орг-в в макросистеми. | біоценоз | Біотіч. відносини як основа формування біоценозу. | Агроекосистеми і їх регуляція. | Рентна конц-я ринкової оцінки прир. рес-в. | Регіон. еколог. проблеми країн СНД. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати