На головну

Місце і роль судової влади в державному механізмі.

  1. E) проведення принципу націоналізму в державному устрої
  2. I.VI. ПРО ВЛАДУ ПРОСТОРІВ НАД РОСІЙСЬКОЇ ДУШЕЮ
  3. IV. Місце Бога в системі йоги
  4. N Іноді замість плоскої хвилі використовують вторинну хвилю кілька меншої висоти для оплавлення утворюються бурульок.
  5. V. Розкриття і підготовка родовища
  6. VII. Злочини проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
  7. VII. Вимоги до розробки родовищ нафти і газу

Суд - це орган, який застосовує державні санкції. Суд призначає покарання за порушення загальнообов'язкових правил, встановлених державою.

Якщо законодавча влада здійснюється парламентом, виконавча - урядом, то судові повноваження, судова влада здійснюється не яким-небудь єдиним судом, а всією системою судів в сукупності.

Система судів будується на принципах територіальності і спеціалізації. Вона складається з:

· Конституційного Суду;

· Системи загальних судів;

· Системи господарських судів.

Діяльність судів з розгляду конфліктів, суперечок, щодо застосування законів по відношенню до винних осіб, реалізація законів судом, здійснення діяльності незалежним судом без впливу сторонніх чинників - це і є правосуддя.

Судова влада в РБ належить тільки судам, утвореним в установленому порядку, і здійснюється незалежно від законодавчої і виконавчої влади.

Суди захищають гарантовані Конституцією РБ і актами законодавства РБ:

· Особисті права і свободи;

· Соціально-економічні та політичні права громадян;

· Конституційний лад Республіки Білорусь;

· Державні та громадські інтереси;

· Права юридичних осіб незалежно від форм власності, відомчого підпорядкування та умов господарювання.

Діяльність судів ґрунтується на принципах: законності; змагальності та рівності сторін у процесі; відкритості та гласності судового розгляду; вільного доступу до правосуддя; обов'язковості судових актів для всіх організацій і громадян.

 Місцеве управління і самоврядування. | Інститути державної влади в Республіці Білорусь

Становлення і розвиток політології як науки і навчальної дисципліни. Завдання курсу політології | Політика як суспільне явище. Різноманіття визначень політики | Політична думка періоду Античності та середніх віків | Політична думка в Західній Європі епохи Відродження і Нового часу | Основні напрямки досліджень сучасних західних політологів | Еволюція політичної думки в Білорусі | Теорія поділу влади | Політична система, будучи домінуючою в якості знаряддя влади, проте залежить від суспільного середовища, визначається соціально-економічною структурою суспільства. | ЗМІ в політичній системі суспільства | Основні напрямки розвитку політичної системи РБ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати