Головна

Виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення

  1. b. За межами США. Якщо ви придбали програмне забезпечення в будь-якій країні, застосовується законодавство такої країни.
  2. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  3. II. РОЗПОДІЛ ТРУДОМІСТКОСТІ ПО РОЗДІЛАХ, ТЕМАМИ ДІСІЦІПЛІНИ І ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
  4. II. РОЗПОДІЛ ТРУДОМІСТКОСТІ ПО РОЗДІЛАХ, ТЕМАМИ ДИСЦИПЛІНИ І ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
  5. III стадія - Виконання постанови
  6. III етап - виконання бюджету
  7. III. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ПО семестр, РОЗДІЛІВ, ТЕМ І ВИДІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

Постанова по справі про адміністративне правопорушення під- жит виконанню з моменту її вступу в законну силу. Постанова по справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили:

1) після закінчення терміну, встановленого для оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення, якщо зазначена постанова не було оскаржено або опротестовано;

2) після закінчення терміну, встановленого для оскарження рішення за скаргою, протесту, якщо зазначене рішення не було оскаржене чи опротестоване, за винятком випадків, якщо рішенням скасовується винесену постанову;

3) негайно після винесення що не підлягає оскарженню рішення

за скаргою, протесту, за винятком випадків, якщо рішенням скасовується винесену постанову.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення є обов'язковим для виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами, громадянами та їх об'єднаннями, юридичними особами.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення виконується уповноваженими на те органом, посадовою особою. порядку, встановленому КпАП РФ, іншими федеральними актами та прийнятими відповідно до них постановами Правитель Російської Федерації.

У разі винесення кількох постанов про призначення адміністративного покарання у відношенні однієї особи кожна постанова виконується самостійно.

При наявності обставин, через які виконання постанови про призначення адміністративного покарання у вигляді адміністративного арешту, позбавлення спеціального права або у вигляді адміністративного штрафу (за винятком стягнення адміністративного штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення) неможливо у встановлені терміни, суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову, можуть відстрочити виконання постанови на строк до одного місяця.

З урахуванням матеріального становища особи, залученого до адміністративної відповідальності, сплата адміністративного штрафу може бути розстрочено суддею, органом, посадовою особою, які винесли постанову, на термін до трьох місяців.

Суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову про призначення адміністративного покарання, припиняють виконання постанови в разі принесення протесту на вступило в законну силу постанова у справі про адміністративне правопорушення до розгляду протесту. Про призупинення виконання постанови виноситься ухвала, яка при необхідності негайно направляється в орган, посадовій особі, що призводить це визначення у виконання. Принесення протесту на постанову про адміністративний арешт не зупиняє виконання цієї ухвали.

Суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову про призначення адміністративного покарання, припиняють виконання постанови в разі:

1) видання акта амністії, якщо такий акт усуває застосування адміністративного покарання;

2) скасування або визнання такими, що втратили силу закону або його положення, що встановлюють адміністративну відповідальність за скоєне;

3) смерті особи, залученого до адміністративної відповідальності, або оголошення його в установленому законом порядку померлим;

4) постанову про призначення адміністративного покарання не підлягає виконанню в разі, якщо ця постанова не було приведено у виконання протягом року з дня його вступу в законну силу.

5) скасування постанови.

Рішення з питання про припинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання виноситься у вигляді постанови.

Перебіг терміну давності виконання постанови про призначення адміністративного покарання, переривається в разі, якщо особа, притягнуте до адміністративної відповідальності, ухиляється від виконання постанови про призначення адміністративного покарання. Обчислення строку давності в цьому випадку поновлюється з дня виявлення зазначеної особи або його речей, доходів, на які відповідно до постанови про призначення адміністративного покарання може бути звернено адміністративне стягнення.

У разі відстрочки або призупинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання, перебіг строку давності зупиняється до закінчення строку відстрочки або терміну призупинення.

У разі розстрочки виконання постанови про призначення адміністративного покарання перебіг строку давності продовжується на термін розстрочки.

Закінчення провадження по виконанню постанови про призначення адміністративного покарання

Постанова про призначення адміністративного покарання, за яким виконання вироблено повністю, з відміткою про виконаному адміністративне покарання повертається органом, посадовою особою, що приводили постанову у виконання, судді, органу, посадової особи, який виніс постанову.

Постанова про призначення адміністративного покарання, за яким виконання не здійснювалося або здійснено не повністю, повертається органом, посадовою особою, що приводили постанову у виконання, судді, органу, посадової особи, який виніс постанову, в разі:

1) якщо за адресою, вказаною суддею, органом, посадовою особою, які винесли постанову, не проживає, не працює або не вчиться притягнуте до адміністративної відповідальності фізична особа, яка не перебуває притягнуте до адміністративної відповідальності юридична особа або не знаходиться майно зазначених осіб, на яке може бути звернено адміністративне стягнення;

2) якщо в особи, залученого до адміністративної відповідальності, відсутні майно або доходи, на які може бути звернено адміністративне стягнення, і заходи з відшукання майна такої особи виявилися безрезультатними;

3) якщо закінчився термін давності виконання постанови про призначення адміністративного покарання.

 Перегляд постанов і рішень у справах про адміністративні правопорушення | ТЕМА 3. СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Поняття, завдання та принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення | Учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення | Поняття і види стадій провадження у справах про адміністративні правопорушення | Порушення справи про адміністративне правопорушення (адміністративне розслідування) | Розгляд справи про адміністративне правопорушення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати