На головну

Не мають робочої спеціальності -22%.

  1. IV етап розвитку міжнародної міграції робочої сили розпочався після Другої світової війни і триває понині.
  2. Бруски мають ширину менше подвійної товщини, не перевищуючи 100 мм, а бруси - ширину і товщину від 100 до 250 мм
  3. ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ (МАЛА КУРСОВА РОБОТА) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
  4. Власт, постельник Ирода (12:19-22).
  5. Гражданская война в России (1918-20-22 гг.)».
  6. Дослід №1. Завдання робочої точки струмом бази.
  7. Дослід №2. Завдання робочої крапки напругою бази

Отже, вік значною мірою визначає трудовий і життєвий досвід людини, коло її інтересів, стереотипи поведінки. Чим старше засуджена, тим сутужніше на неї впливати. З віком змінюються соціальні функції особистості, звички, реакції на різні конфліктні ситуації, а в засуджених жінок, особливо самотніх і розведених, усе гостріше відчувається втрата особистісних перспектив у створенні родини, вихованні дітей, занятті кваліфікованою працею.

При роботі із засудженими жінками необхідно враховувати їхній родинний стан І родинні зв'язки. У жінок, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, більш інтенсивно йде розпад родин і родинних зв'язків, їхні родини розпадаються в 1,5-2 раза частіше, ніж родини засуджених чоловіків. Багато засуджених жінок болісно переживають відрив від родини. Будь-яке сімейне безладдя позначається на їхній поведінці, психічних станах і може виразитися в порушенні режиму, у відмові від роботи, непокорі та суїцидальних проявах.

Питання про сім'ю, або перспективи її створення та збереження для засуджених жінок дуже важливе. Так, 95,65% засуджених дорожать сімейними стосунками, а отже, повернення до сім'ї та дітей для них є пріоритетом, і не враховувати цей фактор у виховній роботі не можна.
Від 40 до 55 років. | Криминология.

ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА | ЦИКЛ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН | Організаційно-методичні вказівки. | Заключна частина. | Загальна характеристика та особливості профілактики злочинності серед неповнолітніх в УВП | Другий-попередній життєвий досвід правопорушника, що увібрав у себе систему перекручених ціннісних орієнтації і програми поводження. | Жіноча злочинність відрізняється від чоловічої деякими якісними показниками. Можна назвати дві сфери суспільного життя, де жіноча кримінальна активність проявляється найчіткіше. | Розглянемо також деякі біологічні чинники, які можуть негативно впливати на психіку жінки, що призводить до протиправної поведінки. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати