Головна

СОЦІАЛЬНА СТРАТІЦІКАЦІЯ

  1. C) соціальна норма
  2. II. СОЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
  3. VI. СОЦІАЛЬНЕ КОНСТРУЮВАННЯ І СОЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ
  4. Біосоціальних природа людини і екологія.
  5. Біосоціальних природа людини. Соціальна та природне середовище, адаптація до неї людини.
  6. Виникнення і соціальна сутність свідомості.
  7. Глава 7 Соціальна система, соціальна стратифікація і соціальна мобільність

Сучасне суспільство характеризується наявністю груп, що володіють значно більшими ресурсами багатства і влади, ніж інші групи. Межі таких груп важко визначити. Часто самі індивіди, що входять в ці групи, не уявляють не тільки їх розмірів і меж, а й власного статусу в цій складній соціальній системі. Однак без знання реальної соціальної структури, характеру розподілу цінностей між різними групами і ступеня нерівності між ними неможливо зрозуміти, як функціонує і розвивається суспільство. Сукупність знань, що стосуються перерахованих аспектів соціального життя, відноситься сучасними вченими до теорії соціальної стратифікації.

В даний час найбільш впливовою точної зору на процес формування соціальних страт можна вважати теорію стратифікації К. Девіса і У. Мура. Відповідно до цієї теорії, кожне суспільство має вирішити проблему розміщення і мотивації індивідів в соціальній структурі. Соціальний порядок у суспільстві заснований на розподілі індивідів по соціальним статусам і спонукати і виконувати соціальні ролі, відповідні даними статусам. Суспільство може обрати два шляхи мотивації для найкращого виконання соціальних ролей. Так, конкурентна система спрямована перш на мобілізацію індивідів щодо досягнення найбільш привабливого статусу, в той час як неконкурентна система щодо соціальних статусів більше уваги приділяє мотивації до виконання функціональних обов'язків, тобто вкладу в діяльність суспільства як цілого. Суспільство будь соціальною структурою використовує обидві ці системи, тільки в різному ступені.

Для здійснення розподілу індивідів по соціальним статусам і їх мотивації реалізується практика винагороди, яке може використовуватися як для спонукання успішного виконання індивідами своїх ролей, так і для підтримки системи нерівного розподілу цієї винагороди відповідно до займаних статусами. Таким чином, в будь-якому соціальному системі винагорода повинна розподілятися диференційовано відповідно до займаних соціальними статусами. Для цієї мети створюються і узаконюються права кожного соціального статусу щодо винагороди з боку суспільства.

Слід зазначити, що дана теорія стратифікації в даний час є сомой розробленої і теоретично обґрунтованою.БАЗОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРИСТВА | СОЦІАЛЬНІ КЛАСИ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати