На головну

КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

  1. друге завдання
  2. Для відповідей учасників використовуйте спеціальний бланк OGP_бланк ответов_8-9 класс.doc з архіву із завданням олімпіади.
  3. Домашнє завдання
  4. Домашнє завдання
  5. Домашнє завдання
  6. Домашнє завдання
  7. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Метою контрольного завдання є перевірка знань, отриманих студентом в процесі самостійної підготовки. Воно включає в себе п'ять питань з різних розділів теоретичного курсу. Передбачено різне поєднання питань для кожного студента, яке залежить від варіанта завдання (табл. 2). Варіант визначається за двома останніми цифрами номера залікової книжки. Звертається увага студентів на те, що відповіді на питання контрольного завдання повинні бути повними і вичерпувати їх зміст. Не допускаються дослівні виписки з літературних джерел, т. Е. Студент повинен засвоїти навчальний матеріал, а потім викладати його своїми словами. Контрольна робота повинна бути написана розбірливим почерком, при необхідності в текст можна поміщати ілюстративний матеріал.

Таблиця 2 - Варіанти та номери питань контрольного завдання

 варіант  номери питань  варіант  номери питань
 1, 17, 33, 49, 65  18, 28, 38, 54, 78
 2, 18, 34, 50, 66  19, 29, 39, 55, 79
 3, 19, 35, 51, 67  20, 30, 40, 56, 80
 4, 20, 36, 52, 68  1, 31, 41, 57, 81
 5, 21, 37, 53, 69  2, 32, 42, 58, 82
 6, 22, 38, 54, 70,  3, 33, 43, 59, 83
 7, 23, 39, 55, 71  4, 34, 44, 54, 64
 8, 24, 40, 56, 72  5, 35, 45, 55, 65
 9, 25, 41, 57, 73  6, 36, 46, 56, 66
 10, 26, 42, 58, 74  7, 37, 47, 57, 67
 11, 27, 43, 59, 75  8, 38, 48, 58, 68
 12, 28, 44, 60, 76  9, 39, 49, 59, 69
 13, 29, 45, 61, 77  10, 40, 50, 60, 70
 14, 30, 46, 62, 78  11, 31, 51, 71, 81
 15, 31, 47, 63, 79  12, 32, 52, 72, 82
 16, 32, 48, 64, 80  13, 33, 53, 73, 83
 17, 33, 49, 65, 81  1, 12, 23, 34, 75

Закінчення таблиці 2

 варіант  номери питань  варіант  номери питань
 2, 19, 36, 53, 70  2, 13, 24, 35, 65
 3, 20, 37, 54, 71  3, 14, 25, 36, 64
 4, 21, 38, 55, 72  4, 15, 26, 37, 63
 5, 22, 39, 56, 73  5, 16, 27, 38, 62
 6, 23, 40, 57, 74  6, 17, 28, 39, 61
 7, 24, 41, 58, 75  7, 18, 29, 40, 60
 8, 25, 42, 59, 76  8, 19, 30, 41, 59
 9, 26, 43, 60,77  9, 20, 31, 42, 58
 10, 27, 44, 61, 78  10, 21, 32, 43, 57
 11, 28, 45, 62, 79  11, 22, 33, 44, 56
 12, 29, 46, 63, 80  12, 23, 34, 45, 55
 15, 23, 39, 65, 72  13, 24, 35, 46, 83
 13, 30, 47, 64, 81  14, 25, 36, 47, 82
 14, 31, 48, 65, 82  15, 26, 37, 48, 81
 15, 32, 49, 66, 83  16, 27, 38, 48, 80
 16, 33, 50, 67, 83  17, 28, 39, 49, 79
 1, 11, 24, 74, 81  18, 29, 40, 50, 78
 2, 12, 23, 73, 82  19, 30, 41, 51, 77
 3, 13, 22, 63, 72  20, 31, 42, 52, 76
 4, 14, 21, 64, 71  5, 25, 45, 65, 75
 5, 15, 26, 65, 76  4, 26, 48, 70, 74
 6, 16, 25, 66, 75  3, 25, 47, 69, 73
 7, 17, 28, 67, 78  2, 24, 46, 68, 72
 8, 18, 27, 68, 77  1, 23, 45, 67, 71
 9, 19, 30, 69, 80  6, 19, 31, 44, 66
 10, 20, 29, 70, 79  7, 20, 33, 46, 67
 11, 21, 31, 62, 71  8, 21, 34, 47, 68
 12, 22, 32, 61, 72  9, 22, 35, 57, 69
 13, 23, 33, 60, 73  10, 23, 36, 58, 70
 14, 24, 34, 50, 74  11, 24, 37, 59, 65
 15, 25, 35, 51, 75  12, 25, 38, 60, 64
 16, 26, 36, 52, 76  13, 39, 61, 70, 83
 17, 27, 37, 53, 77  14, 27, 40, 53, 82

питання

1. Екологія як наука, коротка історія її розвитку.

2. Ієрархія організації життя в біосфері, об'єкти екології.

3. Значення екології на сучасному етапі, основні прикладні завдання екології.

4. Системний підхід в екології, поняття і властивості систем.

5. Поняття середовища проживання, середовища життя в біосфері, їх коротка характеристика і освоєність живими організмами.

6. Екологічні фактори, їх класифікація за походженням.

7. Класифікація екологічних факторів за періодичністю впливу на організми, її значення.

8. Вплив екологічних факторів на організми, правило оптимуму - пессімума; закон толерантності; розподіл організмів по екологічної пластичності.

9. Закон мінімуму Лібіха; поняття про лімітуючим факторі. Приклади.

10. Закон взаємодії екологічних факторів. Приклади.

11. Поняття адаптації, форми і обумовленість адаптацій в природі.

12. Абіотичні фактори в наземно - повітряному середовищі, їх вплив на організми.

13. Абіотичні фактори у водному середовищі, їх вплив на організми.

14. Грунт як середовище проживання, її особливості.

15. Адаптації та екологічна класифікація рослин по відношенню до основних факторів в наземно - повітряному середовищі.

16. Адаптації та екологічна класифікація тварин по відношенню до основних факторів в наземно - повітряному середовищі.

17. Адаптації та екологічна класифікація організмів у водному середовищі.

18. Адаптивні біологічні ритми організмів.

19. Поняття, критерії популяції. Територіальні підрозділи популяцій в межах ареалу.

20. Статева і вікова структура популяцій тварин.

21. Особливості вікової структури популяцій рослин (ценопопуляций).

22. Типи розподілу особин в популяціях.

23. Просторова структура популяцій тварин в залежності від територіального поведінки і типу використання простору.

24. Поведінкова (етологічна) структура популяцій тварин.

25. Основні кількісні показники популяцій.

26. Виживання в популяції, типи кривих виживання. Приклади.

27. Типи росту загальної чисельності популяцій. Биотический потенціал і опір середовища.

28. Типи динаміки чисельності популяцій; модифікація, регуляція

чисельності.

29. Гомеостаз популяцій.

30. Поняття біоценозу і екосистеми (біогеоценозу), їх особливості як надорганізменних систем.

31. Видова і екологічна структура біоценозу.

32. Просторова структура біоценозу.

33. Типи зв'язків між організмами в біоценозі (за класифікацією В. н. Беклемишева).

34. Взаімонейтральние, вреднонейтральние і полезнонейтральние взаємодії між організмами. приклади

35. Полезновредние, взаімовредние і взаімополезние взаємодії між організмами. Приклади.

36. Екологічна ніша, її складові; правила заповнення.

37. Функціональні групи організмів в біоценозі, їх роль.

38. Харчові ланцюги, мережі в екосистемах.

39. Біологічна продуктивність в екосистемі, види продукції.

40. Потоки енергії в екосистемі, енергетична ефективність харчових ланцюгів.

41. Кількісна характеристика харчових ланцюгів (екологічні піраміди).

42. Циклічна динаміка екосистем.

43. Прогресивна динаміка екосистем; первинна, вторинна сукцесія.

44. Деструктивні сукцесії, їх особливості. Приклади.

45. Межі та структура біосфери.

46. ??Живе речовина біосфери, геохімічна робота живої речовини.

47. Великий геологічний і малий біологічний кругообіг речовин в біосфері.

48. Биогеохимический круговорот вуглецю.

49. Биогеохимический круговорот азоту.

50. Биогеохимический круговорот фосфору.

51. Биогеохимический круговорот сірки.

52. Биогеохимический круговорот кисню.

53. Класифікація природних екосистем по розмірним і структурними ознаками.

54. Особливості агроекосистем як антропогенних систем.

55. Коротка історія взаємодії людини з навколишнім природним середовищем, виникнення кризових ситуацій.

56. Форми антропогенного возействія людини на біосферу, особливості сучасної екологічної кризи.

57. Антропогенне забруднення біосфери; класифікація забруднень.

58. Атмосфера як частина середовища існування організмів, її склад, захисні функції.

59. Забруднення атмосфери (основні забруднюючі речовини, джерела їх надходження).

60. Виникнення смогу, кислотних опадів як результат забруднення атмосфери, наслідки цих явищ.

61. Проблема посилення парникового ефекту: причини, механізм, наслідки.

62. Проблема руйнування озонового екрану: причини, механізм, наслідки.

63. Охорона атмосферного повітря від забруднення.

64. Забруднення гідросфери, ґрунту (основні забруднюючі речовини, джерела їх надходження).

65. Наслідки застосування мінеральних добрив і пестицидів в сільському і лісовому господарстві.

66. Антропогенна евтрофікація водойм.

67. Радіоактивне антропогенне забруднення біосфери: джерела, наслідки. Приклади.

68. Накопичення забруднюючих речовин в харчових ланцюгах, наслідки. Приклади.

69. Збиток від забруднення навколишнього природного середовища.

70. Види економічного збитку від забруднення навколишнього природного середовища, порядок розрахунку.

71. Природні ресурси, їх класифікація.

72. Водні ресурси, значення в природі і для людини.

73. Виснаження запасів прісної води, причини; заходи з охорони і раціонального використання.

74. Грунтово-земельні ресурси; стан, заходи з охорони і раціонального використання.

75. Ресурси надр Землі: значення, запаси, охорона.

76. Лісові ресурси: стан, значення, заходи з охорони і раціонального використання.

77. Ресурси флори і фауни; заходи з охорони і раціонального використання.

78. Особливості ресурсного циклу; основні принципи раціонального природокористування

79. Законодавчо-правові основи охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів.

80. Нормативи якості навколишнього середовища: ГДК, ПДУ, ПДН.

81. Норматив ПДВ (ПДC), порядок розрахунку.

82. Особливо охоронювані природні території.

83. Моніторинг стану навколишнього природного середовища.

 Контроль і управління якістю навколишнього природного | СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Міністерство освіти Російської Федерації | ВСТУП | ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ | БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК | ВКАЗІВКИ ДО РОЗДІЛІВ КУРСУ | Взаємодія організму та середовища | Екологія популяції | Біоценози та екосистеми | Вчення про біосферу | Забруднення навколишнього середовища як екологічна проблема |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати