Головна

Додаток 3Решеніе прикладу завдання №2 на мові Turbo Pascal

  1. I частина завдання
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. II частина завдання
  4. II. практичні завдання
  5. III МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  6. III. Завдання для самостійної роботи по темі, що вивчається.
  7. III. Завдання для самостійної роботи по темі, що вивчається.

варіант № 41 ___ Ввести вихідні дані і знайти суму елементів одновимірних масивів (векторів) [A] і [B], розміром N. І отримати суму їх середніх значень, т. Е Sср = S1 / N + S2 / N

Вивести на друк розмір і вихідні масиви, а також суми кожного і суму їх середніх

Для вирішення завдання необхідно ввести розміри масивів і значення їх елементів. Потім обчислити суму елементів матриці і розділити її на число елементів. Вивести результати на друк.

Схема алгоритму Програма на Turbo Pascal

 ???????????????????? {Тема програми}Додаток 1 Титульний аркуш контрольної роботи | ProgramM TURBO_PAS_41;

Загальні положення З ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ | Перший лист кожного завдання повинен починатися з назви завдання, | Мови програмування | Мови програмування | СКЛАДАННЯ СХЕМИ АЛГОРИТМУ, програмування І РІШЕННЯ ЗАВДАННЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати