Головна

СКЛАДАННЯ СХЕМИ АЛГОРИТМУ, програмування І РІШЕННЯ ЗАВДАННЯ

  1. Мережа під Win9x - найпоширеніше і само собою напрошується рішення. До того ж надзвичайно просте.
  2. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  3. I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  4. I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  5. I. Цілі і завдання виконання контрольної роботи
  6. I. Завдання і цілі зовнішнього аудиту
  7. II стадія - Дозвіл справи

схемаалгоритму повинна бути складена з обов'язковим дотриманням усіх його властивостей і ГОСТ 19.701-90, передбачати введення числа елементів масиву (ів), виконання обчислювальної частини, висновок введених вихідних даних, проміжних значень і результатів обчислень. Схема алгоритму виконується в текстовому процесорі WORD.

Програма обчислень складається відповідно до алгоритму на заданому мовою програмування. Обов'язково наводиться роздруківка програми і роздруківка виведення. Доцільно кількість елементів в масивах встановлювати в межах 10-15.

 варіант  завдання
1  Обчислити середнє арифметичне елементів масиву
 Переписати в інший масив всі елементи, розташовані до мінімального
 Обчислити суму і кількість елементів, кратних 3
 Обчислити твір і кількість елементів, що прямують до першого нульового елемента
 Знайти елемент (і його номер), найближчий до заданого числа
 Переписати позитивні елементи в один масив, негативні - в інший
 Обчислити твір і кількість позитивних елементів масиву
 Елементи, кратні 5, переписати в окремий масив
 Обчислити суму і кількість елементів, що передують заданому
 Обчислити суму і кількість негативних елементів масиву
 Обчислити квадратний корінь з суми квадратів парних елементів
 Обчислити квадратний корінь з добутку модулів парних елементів
 Обчислити суму модулів і кількість непарних елементів
 Обчислити суму квадратів і кількість елементів, кратних 3
 Обчислити різницю між сумами непарних і парних елементів масиву
 Обчислити суму і кількість позитивних елементів парних індексів
 Обчислити суму і кількість негативних елементів непарних індексів
 Переписати в інший масив всі елементи, які йдуть за максимальним
 Переписати в інший масив різниці між елементами масиву і їх середнім арифметичним
 Обчислити суму і кількість елементів, кратних 5
 Обчислити квадратний корінь з суми модулів елементів
 Переписати негативні елементи в окремий масив
 Обчислити твір і кількість негативних елементів
 Елементи, кратні 3, записати в окремий масив
 Обчислити квадратний корінь з суми квадратів елементів
 Обчислити суму і кількість негативних елементів і кількість нульових елементів
 Обчислити квадратний корінь з суми квадратів непарних елементів
 Обчислити квадратний корінь з добутку модулів парних елементів
 Обчислити суму модулів і кількість непарних елементів парних індексів
 Обчислити суму квадратів елементів, кратних 3.
 Обчислити суму позитивних елементів непарних індексів
 Обчислити суму негативних елементів парних індексів
 Обчислити суму і кількість парних елементів масиву
 Впорядкувати масив в порядку убування значень
 Впорядкувати масив в порядку зростання значень
 Обчислити суму квадратів елементів двох елементів масивів
 Обчислити загальну суму двох різних масивів елементів
 Обчислити суму елементів масиву і отримати новий масив з заміною парних елементів на непарні
 Обчислити суму початкового масиву, що складається з позитивних і негативних елементів і отримати новий масив, в якому негативні числа замінені на нулі
 Обчислити середнє арифметичне значення вихідного масиву, створити другий масив з елементів, значення яких перевищують загальну середню значення

 Мови програмування | Додаток 1 Титульний аркуш контрольної роботи

Загальні положення З ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ | Перший лист кожного завдання повинен починатися з назви завдання, | Мови програмування | Додаток 3Решеніе прикладу завдання №2 на мові Turbo Pascal | ProgramM TURBO_PAS_41; |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати