На головну

Самостійна робота

  1. I. Попередня робота.
  2. I. Усна робота.
  3. I. Навчальна робота
  4. I.1.2. Корекційно-розвиваюча робота з дітьми, які мають порушення мовлення
  5. II. Самостійна робота студентів на практичному клінічному занятті.
  6. II. Самостійна робота студентів на практичному клінічному занятті.
  7. II. Самостійна робота студентів на практичному клінічному занятті.

Прочитайте про класифікацію складних речень (див .: Додаток 7.

Іванова І. П., Бурлакова В. В., Почепцов Г. Г. Теоретична граматика сучасної англійської мови. - М., 1981). Які характеристики є, на думку авторів, істотними для граматичної організації предикативних конструкцій в складні речення?

література

1. Блох М. Я. Теоретична граматика англійської мови. - М., 2005.

2. Блох М. Я. Теоретичні основи граматики. - М., 2005.

3. Кобрина Н. А., Болдирєв Н. Н., Худяков А. А. Теоретична граматика

сучасної англійської мови. - М., 2007..

4. Жарких Е. Ю., Биренбаум Я. Г. Про кордоні складносурядного і

складнопідрядного речення в // Предикативность і

поліпредикативних. - Челябінськ, 1987. - С.58-77.

5. Іванова І. П., Бурлакова В. В., Почепцов Г. Г. Теоретична граматика

сучасної англійської мови. - М., 1981.

6. Іофік Л. Л. Складне речення в новоанглійських мовою. - Л., 1968.

7. Петрова Т. А. Згорнуті конструкції як тип складних номінативних

одиниць в сучасному англ. мовою. Автореф. дис. на здобуття уч.

ступеня канд. філол. Наук. Іркутк, 2004.

8. Плоткін В. Я. Строй англійської мови. - М., 1989.

9. Системний аналіз простого і складного речення: Міжвузівський

збірник наукових праць. - Ленінград, 1990.

10. Структура і семантика простого, складного і ускладненого пропозиції:

Міжвузівський збірник наукових праць. - Ленінград, 1988.

11. Черемисина М. І. Складне речення як об'єкт загального мовознавства //

Предикативность і поліпредикативних. - Челябінськ, 1987. - С. 5-19.

12. Шаліфова О. Н. Структурно-семантичні типи придаткових

визначальних в англійській мові // Вісник факультету іноземних

мов. - Сам ГПУ, 2002 №3, стор. 51-57.

13. Литвин Ф. А. Про ступенях предикативности // Філологічні Науки, 1984,

№ 4.

14. Серкина О. В. Функціонально-семантичний аспект розгляду

абсолютної конструкції в сучасному англ. мовою. Автореф. дис. на

здобуття уч. ступеня канд. філол. наук.

15. Снітко Т. Н. Критерії предикативности для типології мов //

Предикативность і поліпредикативних. - Челябінськ, 1987. - С.41-58.

ТЕМА 6

Синтаксис складного речення: складносурядні пропозицію. Структура і типи ускладненого пропозиціїпрактичні завдання | Складносурядні речення як поліпредикативних одиниця

Структура складнопідрядного речення | Концепції складного пропозиції в лінгвістичній традиції | Складне речення як поліпредикативних одиниця | Типологія складнопідрядного речення | Структура і типологія ускладненого пропозиції | практичні завдання | Типи синтаксичного зв'язку речень у тексті | лінгвістика тексту | практичні завдання | Завдання для самоконтролю |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати