На головну

Діагностика рівня самооцінки підлітків

  1. II. СОЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
  2. III. 1.7. ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА І КОРЕКЦІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ СЛУХОВИЙ ФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ
  3. RAID рівня 1
  4. RAID рівня 2
  5. RAID рівня 3
  6. RAID рівня 4
  7. RAID рівня 5

Основною метою в роботі є визначення рівня самооцінки для подальшої корекції, допомоги в організації педагогічних дій, а також для правильного розвитку школяра-підлітка, для відкриття ним своїх потенційних можливостей, життєвих ресурсів.

Досвідчена робота проводилася на базі школи №1. Об'єктом практичної роботи виступили учні 7 класу.

Для діагностики самооцінки були виділені наступні критерії: 1. Тривожність - постійно або ситуативно проявляється властивість людини приходити в стан занепокоєння, відчувати тривогу в специфічних соціальних ситуаціях. Показником тривожності є стан підвищеної турботи, яке проявляється в дратівливості, нервозності, страхах, нестійкості поведінки.

2. Страх або страхи - негативні емоції в реальної чи уявної небезпеки. Страхи можуть протікати як в легкій формі, так і більш складною. Вони можуть проходити після досягнення будь-яких цілей, а можуть залишатися протягом усього життя людини. Показником страхів є постійне психологічне напруження, людина не відчуває себе в безпеці, він постійно чимось наляканий.

3. «Комплекс неповноцінності» - система негативних емоційних переживань, пов'язаних з реальним або уявним відсутністю у людини будь-яких цінних психологічних або фізичних властивостей. Показниками «комплексу меншовартості» є низька самооцінка, занижений рівень домагань, підвищена тривожність, мотив уникнення невдач.

Керуючись цими критеріями, мною були проведені дві тестові роботи:

Тестова робота №1 Методика дає уявлення про ступінь адекватності самооцінки особистості та самоприйняття. Дана тестова робота наводилася в групі (можна і індивідуально), де об'єктом проведення тесту виступили 21 учень 7 класу.

При аналізі таблиці №1 необхідно відзначити, що у половини (52%) учнів рівень самооцінки низький і лише у 10% - високий. Вважаю цю закономірність негативним явищем, а тому є потреба в наданні допомоги підліткам.

Таким чином, для поліпшення клімату в групі шляхом підвищення самооцінки учнів пропоную класному керівнику провести факторний аналіз даної ситуації і розробити напрямки розвитку особистості та підвищення самооцінки кожного підлітка шляхом використання методів спостереження, педагогічного виховання; використання ігрової практики на уроках; створення атмосфери позитивної енергії, яка в першу чергу виходить від педагога.

Дана тестова робота показує, що з 21 чоловік тільки у одного високий рівень самооцінки. Це говорить про те, що лише один підліток неотягощен «комплексом неповноцінності», він правильно реагує на зауваження інших і рідко сумнівається у своїх діях.

Середнього рівня самооцінки відповідають 33% опитаних (7 осіб). Такі люди рідко страждають «комплексом неповноцінності» і час від часу намагаються приладитися під думки інших.

Низького рівня самооцінки відповідають 62% опитаних (13 осіб). Ці люди болісно переносять критику на свою адресу, часто страждають від «комплексом неповноцінності».

В цілому можна сказати, що дана ситуація (більше половини опитаних з низьким рівнем самооцінки) є негативною. Як наслідок цього можна зрозуміти причину агресивності, замкнутості підлітків, які важко йдуть на контакт.

За проведеними тестовим робіт можна зробити висновок, що в даний час розвитком підлітків в належній мірі не займаються. Про це свідчить, що більш, ніж у половини підлітків рівень самооцінки нижче середнього. Таким чином, «сьогодні» дуже актуально вивчення і впровадження нових методів підвищення самооцінки і розвитку особистості підлітків.

Зміст дослідної роботи по формуванню самооцінки підлітків в процесі осягнення рок-музики

У даній дипломній роботі зачіпає не класична або народна музика, а саме рок-музика, як один із символів молоді. Цікаво було дізнатися, що в ній незвичайного, що притягає для підлітків, і яким чином вона може вплинути на світогляд підлітків.

Рок-музика - поняття, що об'єднує і жанр, і стиль, і навіть вид мистецтва. Рок-культура - гігантське явище сучасності, що включає безліч компонентів, часто визначаються не по музично-стилістичними особливостями, а по специфіки світовідчуття, особливої ??системи цінностей.

На відміну від англо-американського варіанту рок-музики, де стрижнем є ритм, основою російського року стає «слово». Знаючи це, мною був розроблений урок, де я більше уваги приділила пісенного репертуару.

Звичайно, довелося торкнутися становлення рок-музики, яке простежується ще в далекій давнині. Учні дуже мало знають про зародження, розвитку рок-музики. Я вважаю, що вони повинні розбиратися в стилях, напрямках рок-музики. Це необхідно для більш глибокого осмислення рок-творчості. В освіті підлітків творчістю рок-музикантів потрібна чітко спланована система. Також для закріплення вже вивченого матеріалу можна використовувати вікторини, творчі роботи.

«Слово» в рок-музиці - фундамент. Завдяки «слову» учні можуть розуміти сенс пісень. Багато пісень відображають життєві кризи, шляхи їх подолання, також заряджають оптимізмом - це якраз і потрібно для підлітків, для їх «складного» віку, часом сприймають думку інших дуже агресивно і ще не вміють володіти своїми емоціями. У роботі з підлітками необхідно використовувати такі методи, наочно-узагальнюючого та емпірико-аналітичного навчання: - метод монологічно-діалогічного викладу: бесіди, розповідь, лекції; - Метод самостійної роботи з джерелом; - Метод створення проблемної ситуації; - Метод - ігрова ситуація; - Метод - навчальна дискусія; - Метод візуального вивчення явищ і візуально-звуковий інформації.

Дані методи привели до розробки ряду методик, спрямованих на розвиток музичної культури школяра-підлітка: - «Представлення улюбленої рок-групи», в процесі якої хлопці показують основні переваги обраних музикантів; - «Рецензія на пісенний репертуар рок-групи». В основі методики закладений метод навчального рецензування; - «Проект програми для наступних поколінь». Хлопці обговорюють питання «життєздатності» групи та її позитивний вплив на розвиток рок-музики і музичного мистецтва; - «Визнач стильовий напрям рок-групи». Ця методика спрямована на розвиток школярів-підлітків здатності розрізнення стилів.

Дані методики лягли в основу програми «історія розвитку рок-музики». У програмі «історія розвитку рок-музики» дається уявлення про етапи розвитку зарубіжної та російської рок-музики, про різноманітність її стилів і напрямків, про особливості розвитку російського року, про зв'язок рок-музики з класичним мистецтвом і т. Д.

Основою розробки є сучасна програма виховання учнів Ю. Б. Алієва.

Аналіз зміст програми «Історія розвитку рок-музики»

1. Історія та соціальні причини виникнення рок-музики. Рок-н-рол як сплав «білої» і «чорної» музики. Білл Хейлі, Елвіс Преслі та ін.

2. Британський рок. «Бітлз» - творчий портрет, історія успіху, вплив на розвиток рок-музики.

3. Стилі рок-музики. Фолк-рок. Б. Ділан, його вплив на творчість «Бітлз».

4. Стилі рок-музики. Панк рок.

5. Стилі рок-музики. Хард-рок. Рок «нової хвилі».

6. Стилі рок-музики. Хеві-метал. Треш-метал.

7. Російський рок. Історія появи, особливості.

8. Зв'язок рок-музики з класичною музичною мистецтвом.

9. Подання творчості рок-груп і рок-виконавців (виступи, реферати, дискусії).

10. Урок-вікторина «все про рок-музиці».

Введення в зміст уроків з вивчення рок-музики допоможе активізувати процес розвитку музичної культури у школярів-підлітків, наблизити до «відкинутої» класиці, а також створити в свідомості школяра-підлітка цілісну картину музичного простору у всіх її взаємозв'язках. У свою чергу це допоможе також у вирішенні основного завдання загальноосвітнього навчального закладу - виховання різнобічно розвиненої, творчої особистості, здатної реалізувати себе в культурно-освітньому просторі.

Довгий час музичну освіту намагалося не помічати такий значний пласт рок і поп-культури, вказуючи на її «низкопробность» і негідність для вивчення. Тим часом, в рамках рок і поп-культури було створено велику кількість талановитих творів, які відіграли немалу роль у формуванні культури, стилю мислення, системи цінностей уже не одного покоління.

Ще Д. Б. Кабалевський в програмі з музики для 7-х класів загальноосвітніх шкіл ввів тему «Музика легка і серйозна», розуміючи всю важливість питання. Однак з тих пір пройшло вже кілька десятків років, і з'явилися нові імена і стилі, які заслуговують на увагу.

Зараз в програмі для загальноосвітніх шкіл під керівництвом Д. Б. Кабалевського використовуються твори у виконанні зарубіжних і вітчизняних груп. Наприклад: «Бітлз», «Арсенал», «Машина часу», «Акваріум», «Браво», «Роллінг Стоунз», «АББА» і ін.

1. У програмі для загальноосвітніх шкіл по Д. Б. Кабалевскому в 8-му класі першої чверті - «Що значить сучасність в музиці» використовуються класичні твори в обробці відомих сучасних виконавців і виконавчих колективів: Юнона і Авось. Рок-опера. А. Рибников, вірші А. Вознесенського. "Я тебе ніколи не забуду".

2. Ісус Христос - суперзірка. Рок-опера. Е. Л. Веббер.

3. Фрагменти відеофільмів: Юнона і Авось, Ісус Христос - суперзірка і ін.

Зовсім недавно з'явилася програма загальноосвітніх установ «Музика» для 5-9 класів. Її автори: Г. П. Сергєєва, Е. Д. Критський. У цій програмі дається приблизний список музичного матеріалу, який стосується не тільки 8-ий клас, а й 9-ий. Ця програма включає в себе кращі зразки сучасних стилів.

Аналіз змісту і приблизний перелік музичного матеріалу для 8-9 класу

- 8 клас (35 год) Розділ 1 Жанрове різноманіття музики (17 год) Ісус Христос - суперзірка. Рок-опера. Е. Л. Веббер.

- Арія Орфея, Балада Харона. З рок-опери «Орфей і Евредіка». А. Журбін.

- Розділ 2 Музичний стиль - камертон епохи (18 год) Опера - оперета - мюзикл - рок-опера (з програми «Музика» для 5-8 класів); Юнона та Авось. Рок-опера. А. Рибников, вірші А. Вознесенського.

- Ісус Христос - суперзірка. Привид опери. Кішки. - Е. Л. Веббер Город золотой. З репертуару групи «Акваріум». Мелодія Ф. ді Мілано, обр. Б. Гребенщикова.

- Просто хочеш ти знати. Слова і музика В. Цоя. З репертуару групи «Кіно».

9 клас (35 год) Розділ 1 Образ людини в світовій музичній культурі (17 год) ? Алюмінієві огірки. Змін! Слова і музика В. Цоя. з
 репертуару групи «Кіно».

- Розділ 2 Традиції і новаторство в музичному мистецтві: минуле, сьогодення і майбутнє (18 год) Злочин і кара. Рок-опера за мотивами роману Ф. Достоєвського (фрагменти). Е. Артем'єв.

- З репертуару сучасних вітчизняних груп ( «Акваріум», «ДДТ», «Кіно», «Браво», «Любе» і ін.).

За останнє десятиліття доступність інформації про нові музичні напрямки істотно зросла. Різні аудіо- та відеоальбоми, барвисті поліграфічні видання, спеціальні програми по радіо і телебаченню - все це представляє багатий матеріал вчителю для використання в рамках курсу загальноосвітньої школи. Проте, спеціальних добірок для викладання предмета «Сучасна музика» в школі не існує. Педагогу слід бути гранично уважним при відборі музичного матеріалу до уроку, спираючись тільки на високо художні зразки нового мистецтва.

На уроці, проведеному мною в 7 класі, я змогла простежити, не тільки як впливає рок-музика на самооцінку, а й як впливає вона на настрій підлітків. У міру впізнавання запропонованого ним музичного матеріалу підлітки ставали енергійніше, активніше.

1. На уроці використовувався наступний пісенний репертуар: Група «Машина часу». «Поворот» - це пісня була розучена на уроці. З учнями ми поговорили про зміст цієї пісні ( «Ми собі давали слово не сходити зі шляху прямого, але ... І лякатися нема причини, якщо ви ще чоловік»). Сенс слів символізує нашу непросту життя. Змушує долати знову і знову виникають життєві перешкоди, йти до наміченої мети.

2. Група «Машина часу». «Пока горит свеча» - також як і в пісні «Поворот» хлопці після виконання не залишилися байдужі. Я вважаю, що ці дві пісні яскраві зразки вітчизняної рок-музики, сенс слів досить зрозумілий в підлітковому віці, музика підбирається моментально, а також пісні вчать замислюватися про майбутнє, переборювати труднощі, не кажучи вже про підняття настрою не тільки окремих учнів, а й всієї групи.

3. Група «Арія». Пісня «Встань, страх подолай» - пісня, що заряджає емоціями. У ній якраз закладені слова, які спонукають до дій в хорошому сенсі слова, жити більш активним і менш замкнутим. Якщо дві попередні пісні носять більш філософський характер, то ця композиція діє моментальною реакцією. У цій пісні звучать такі слова: «Світ жорстокий і неспокійний ... За хвилею хвиля не ніяковій і не зіб'є вона ... гріш тому ціна - хто втомився і дрімає біля вікна ...» Група «Арія». Пісня «Колізей» не була використана на уроці в якості робочого матеріалу через брак часу, але прослухавши її, я не залишилася байдужою: «... Сила приносить свободу, перемагай і станеш зіркою, а може знайдеш спокій ...» Група «ДДТ ». Пісня «Осінь» - серед молоді ця пісня дуже популярна. Вона відрізняється красою музики та словами. Вона не залишає нікого байдужим.

З великого репертуару рок-музики завжди можна і потрібно знайти кращі зразки цього напрямку для вивчення їх в навчальних закладах. У моїй роботі акцент зроблений на російський рок, але без зарубіжних груп, без їх аналізу не буде чіткого уявлення про такому сучасному явище як рок-музика.

- На мою думку в вивченні та впровадженні рок-музики в програму загальноосвітньої школи необхідно спиратися на базові методи: Метод наочності.Використання наочного матеріалу: аудіо- та відеозаписів концертів, альбомів і т. П Велике значення в цьому ракурсі набувають екранні види мистецтва, які все впевненіше входять в арсенал сучасної педагогічної роботи. Закріплення матеріалу може проходити у формі диспутів, музичних ігор, вікторин.

- Метод взаємозв'язку з життям.Даний метод реалізується в двох напрямках. Перше спирається на принцип соціально-історичної обумовленості мистецтва (взаємозв'язок з культурою і соціальним середовищем). Другий напрямок відображає те значення, яке має взаємозв'язок викладання даного предмета реальної музичним життям. Учитель повинен активно цікавитися поточними культурними подіями.

- Метод взаємозв'язку видів мистецтв.Об'єднання музики, пластики, сценічної і кінематографічного вирішення, алюзій мальовничих або дизайнерських стилів. Вони доповнюють один одного у створенні єдиного художнього образу або навпаки, сприяють стильової та образної поліфонії.

- Метод діалогічності.Завдання розвитку критичного мислення та формування в учнів власної естетичної та моральної позиції по відношенню до різних музичних явищ вимагає постійного діалогу вчителя та учнів. У суперечках народжуються аргументовані доводи про естетичну цінність досліджуваних музичних стилів, творчості авторів і виконавців. Педагогу потрібно з повагою ставитися до точки зору учнів, навіть якщо вона суперечить його власній і прийнятої в культурі. Проте, необхідно прагнути до того, щоб позиція, яку відстоює підліток, була саме позицією, підкріпленої естетичними і моральними переконаннями.

- Метод історичних паралелей.Даний метод реалізує необхідність вивчення явищ сучасної музики у взаємозв'язках з історичною та культурною спадщиною мистецтва.Виховні можливості рок-музики | Результати дослідної роботи по формуванню самооцінки підлітків в процесі осягнення рок-музики

Вплив рок-музики на формування самооцінки підлітків у музично освітньому процесі | Вступ | Психолого-педагогічна характеристика підліткового віку | Формування самооцінки підлітків як педагогічна проблема |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати