На головну

Вступ

  1. I ВСТУП
  2. I Введення в економіку
  3. I Введення в економіку
  4. I. Вступ
  5. I. Вступ
  6. I. Вступ
  7. I. ВСТУП

Проблема музичного виховання підліткового покоління в усі часи була актуальною. Вона знаходила відображення в працях філософів, психологів, педагогів ще часів римської античності. Давньогрецькі філософи: Аристотель, Демокріт, Сократ, Платон бачили необхідність в різнобічному розвитку дітей. Музика вважалася пріоритетним засобом виховання, а музично-естетичне виховання базувалося на основоположні цінності античної культури.

У 19 столітті проблемою формування і розвитку музичної культури у дітей займалися багато педагогів-музиканти, серед них необхідно назвати Д. Н. Заріна, А. Н. Карасьова, А. Л. Маслова, П. П. Міроносецкого, СВ. Смоленського. Підсумком багаторічного досвіду стала поява науки - методики музичного виховання, становлення якої почалося в 60-і роки 19 століття.

На сучасному етапі розвитку суспільства дана проблема не просто не втратила своєї актуальності, а стала ще гостріше. Особливої ??актуальності вона набуває при роботі зі школярами, підлітками.

Відомо, що в підлітковому періоді розвитку музична культура досягає певного рівня. У школярів розвивається власний музичний смак, з'являється своє коло музичних інтересів і переваг, який поступово набуває стійкість, будучи психологічною базою ціннісних орієнтацій підлітка в подальшому дорослому житті. Психологи відзначають, що для підліткового віку характерний різкий скачок формування ставлення до мистецтва, при якому школярі «... Підлітки часто не мають міцної системи знань і досить ясних критеріїв оцінки явищ сучасної культури». [33, 374] Спеціальні дослідження свідчать про те, що «легка» музика обслуговує потреби в спілкуванні, русі, розрядці, в той час як класична - в самоті, обмірковуванні, великих серйозних почуттях. Спостереження багатьох дозволяють нині говорити про те, що велика частина сучасних підлітків захоплена рок-музикою. Рок є соціальною реальністю нашого часу. Не важко помітити, що потреби, які обслуговуються роком, переважають у підлітків і старшокласників. Значить, необхідна орієнтація школи і на ці потреби. В іншому випадку вони випадають із нашої педагогічної уваги і проявляються за тим як усталена звичка.

Формуючи духовну культуру, як основу індивідуальної художньої культури, музична педагогіка спирається на високохудожні зразки класичного музичного мистецтва. При такому підході залишаються поза увагою потреби, інтереси школярів-підлітків, для яких сучасна популярна музика, зокрема, рок-творчість, є найважливішим компонентом спілкування. Спілкування, як відомо, є провідним типом діяльності у підлітків. Школяр-підліток змушений черпати знання про рок-музиці зі ЗМІ, і, як правило, через неформальні канали. Інформація, отримана таким чином, не завжди позитивно впливає на розвиток музичної культури у школяра-підлітка. Це обумовлено тим, що існує невпевненість, страх вчителів перед цими проблемами. Багато вчителів визнаються в своїй професійній непідготовленості в бесіді зі школярами про рок.

Утворилася величезна різниця між музикою, яка звучить на уроках в загальноосвітніх установах, і музикою, яка існує за межами школи. Сучасна музика сприймається підлітками як відособлена область музичного мистецтва, існуюча автономно. Таким чином, в свідомості школярів-підлітків розірвалася нитка наступності музичного мистецтва, а це в свою чергу, заважає повноцінному їх музичному розвитку.

Проблема формування музичної культури сучасного школяра вимагає від музичної педагогіки сьогодні оптимальних та ефективних рішень.

Перед учителем музики при цьому сьогодні все гостріше постає питання подолання у свідомості школяра-підлітка утворився розриву між класичним і сучасним музичним мистецтвом. Вирішення даного питання є запорукою успішного розвитку музичної педагогіки, а також затвердження особистісно-орієнтованого підходу навчання школяра-підлітка. Сьогодні існує явна необхідність створення умов, при яких будуть задоволені музичні потреби сучасного підлітка, т. Е озброєння учнів знаннями про рок-музиці, її сильних і негативні сторони, її витоки, шляхи розвитку, зв'язків з класичною музикою. Для цього необхідно мати свою позицію, проявити особистісний інтерес і власне ставлення.

метоюдослідження дипломної роботи є становлення особистості (на рівні самооцінки) школяра-підлітка в процесі осягнення рок-музики.

1. Відповідно до мети дослідження були сформульовані наступні завдання: визначити психолого-педагогічні особливості сучасних підлітків; визначити важливі музичні ознаки, характерні для рок-музики; розробити методику введення в урок пісенного репертуару рок-музики; підтвердити на основі практичної роботи впливу рок-музики на підвищення самооцінки підлітків.

об'єктдослідження - музично-освітній процес, спрямований на усвідомлення підлітками себе як особистості на основі рок-музики.

предметдослідження - педагогічні умови становлення самооцінки підлітків в процесі осягнення рок-музики.

Методи дослідження: аналіз літератури з даної проблеми дослідження, узагальнення і систематизація теоретичного матеріалу; дослідницька робота (з вивчення самооцінки підлітків).

- При вирішенні даної проблеми можна виділити таку гіпотезу. Вплив рок-музики на самооцінку підлітків буде педагогічно доцільним, якщо враховувати: застосування методу ідентифікації (метод перенесення художнього образу на особистість слухача); використання творчих завдань і музичних вікторин; якісний відбір пісенного музичного матеріалу, що включає в себе вербальні формули навіювання.

Методологічна база дослідження- Концепції педагогів-музикантів Д. Б. Кабалевського, А. А. Пілічяускаса, Г. П. Сергєєвої, Е. В. Ніколаєвої, Е. Б. Абдулліна; дослідження в галузі музичної психології В. І. Петрушина, В. А. Подуровских, Н. В. Суслової; ідеї педагогіки співробітництва Ш. А. Амонашвіліі, В. О. Сухомлинського * о, Л. В. Байбородова, концепції вчених-психологів Е. Шпрангера, Ш. Бюлер, Е. Штерна, Л. С. Виготського, Л. І. Божович , праці Б. Г. Ананьєва, І. С. Кона, М. І. Лісіна, в зарубіжній - У. Джемса, Е. Еріксон, К. Роджерса та ін.

база дослідження- Середня школа №1.
Вплив рок-музики на формування самооцінки підлітків у музично освітньому процесі | Психолого-педагогічна характеристика підліткового віку

Формування самооцінки підлітків як педагогічна проблема | Виховні можливості рок-музики | Діагностика рівня самооцінки підлітків | Результати дослідної роботи по формуванню самооцінки підлітків в процесі осягнення рок-музики |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати