Головна

I. Внесення відомостей в форму ДМВ-1 при використанні методу визначення митної вартості за ціною угоди із ввезених товарів

  1. Http://detec.itgo.com/po.htm Сайт детективної літератури: Едгар По як родоначальник детектива (до проблеми жанрового визначення).
  2. I. Зіставте прізвища вчених, філософів, політиків і дані ними визначення держави.
  3. I. Зіставте прізвища вчених, філософів, політиків і дані ними визначення правової держави.
  4. II. Вимоги до методів вимірювання і контролю показників мікроклімату
  5. III. Внесення відомостей у форму ДТС-2 при застосуванні резервного методу визначення митної вартості
  6. III. З дієслів, даних в дужках, утворіть визначення, виражені дієприкметником I з zu, вживайте їх з іменником (подежащім) в реченні. Пропозиції переведіть.

Приклад 1. Укладено договір купівлі-продажу між російською фірмою "А" (покупець) та німецькою фірмою "В" (продавець) на поставку в Російську Федерацію 100 шт. рідкокристалічних комп'ютерних моніторів "Megascan" за ціною 250 євро за шт. на загальну суму 25 000 євро. Контракт укладено на умовах поставки EXW-Гамбург (Німеччина) на суму 25 000 євро. Умова платежу за контрактом - 100% -ва передоплата за 15 днів до поставки товару. До митного оформлення декларантом представлені наступні документи:

1) контракт від 19.11.2002 N 27-1 на придбання моніторів;

2) рахунок-фактура від 27.01.2003 N 11-342 на суму 25 000 євро, виставлений продавцем покупцеві на оплату товару, поставленого за контрактом від 19.11.2002 N 27-1 на умовах EXW-Гамбург (Німеччина);

3) договір перевезення вантажу від 14.12.2002 N 28-1001, укладений фірмою "А" з перевізником на доставку вантажу з Гамбурга в м Москву автомобільним транспортом на суму 2 500 євро;

4) рахунок-фактура від 29.01.2003 N 03-612, виставлений перевізником фірмі "А" на суму 2 500 євро за надання послуг з доставки товару;

5) страховий поліс на суму 27 500 євро, страхова премія склала 50 євро;

6) експортна митна декларація країни відправлення;

7) рахунок за послуги митного брокера в країні експорту на суму 200 євро, виставлений покупцеві;

8) копія платіжного доручення і виписка з особового рахунку підприємства, завірена керівником і головним бухгалтером підприємства, що підтверджують переказ грошових коштів на оплату товару з особового рахунку покупця на рахунок продавця.

З представлених документів випливає, що обмеження щодо застосування методу визначення митної вартості за ціною угоди із ввезених товарів (далі - 1-й метод) відсутні. Факт взаємозалежності між продавцем і покупцем не встановлено. Основою для розрахунку митної вартості є дані з контракту купівлі-продажу і рахунки-фактури (інвойсу). З огляду на, що при базисних умовах поставки EXW в рахунок-фактуру, виставлений продавцем покупцеві, не ввійшли витрати з доставки товару до митного кордону Російської Федерації, необхідно провести донарахування до ціни угоди у відповідності до вимог підпункту "а" пункту 1 ст. 19 Закону Російської Федерації "Про митний тариф".

Оскільки в рахунку-фактурі на доставку вантажу і в договорі перевезення вантажу відсутня роздільне вказівку витрат з доставки товару до і після місця ввезення на митну територію Російської Федерації, до митної вартості включається загальна вартість доставки - 2 500 євро. Також до ціни угоди додатково нараховуються витрати по митному оформленню товару, понесені покупцем при вивезенні товару з країни експорту, що склали 200 євро. Сума транспортних витрат 2 500 євро та сума витрат по митному оформленню 200 євро перераховуються в рублі за курсом, встановленому Центральним банком Російської Федерації на дату прийняття вантажної митної декларації до митного оформлення, і результат заноситься в графу 17а розділу Б ДТС-1. Аналогічним чином розраховується в рублях і заповнюється графа 17в розділу Б ДТС-1 - витрати на страхування вантажу (страхова премія), які склали відповідно до страхового полісу 50 євро. Необхідність твори інших додаткових нарахувань до ціни угоди, передбачених ст. 19 Закону, з представлених документів не виявлено.

Приклад 2.

Укладено договір купівлі-продажу між російською фірмою "А" (покупець) та італійською фірмою "В" (продавець) на поставку в Російську Федерацію партії взуття (туфлі жіночі шкіряні) в кількості 1 000 пар за ціною 70 євро за пару на загальну суму 70 000 євро на умовах FCA-Мілан (Італія). Умова платежу за договором купівлі-продажу - 100% -ва передоплата за 15 днів до поставки товару. Покупцем укладено договори на доставку товару авіатранспортом з м Мілана в м Москву і автомобільним транспортом з м Москви в м Твер. До митного оформлення представлено наступні документи:

1) договір купівлі-продажу від 19.12.2002 N 314-9 на придбання партії взуття на суму 70 000 євро;

2) рахунок-фактура від 15.04.2003 N 235 / 73-20 на суму 70 000 євро, виставлений продавцем покупцеві на оплату товару, поставленого за договором купівлі-продажу від 19.12.2002 N 314-9;

3) договір перевезення вантажу авіатранспортом Мілан-Москва від 08.03.2003 N 2570-0803;

4) рахунок-фактура від 20.04.2003 N 040-0803 на оплату доставки товару авіатранспортом з м Мілана в м Москву на суму 2 000 євро, виставлений перевізником;

5) договір перевезення вантажу автотранспортом Москва-Твер від 12.03.2003 N 110-1203;

6) рахунок-фактура від 22.04.2003 N 052-2204 на оплату доставки товару з м Москви в м Твер на суму 9 500 руб., Виставлений перевізником;

7) договір страхування товару, укладений покупцем зі страховою компанією "Росгосстрах";

8) страховий поліс на суму 77 000 євро, страхова премія склала 140 євро;

9) копія платіжного доручення і виписка з особового рахунку, завірена керівником і головним бухгалтером підприємства, що підтверджують переказ грошових коштів на оплату товару з особового рахунку покупця на рахунок продавця;
 10) пакувальні листи;

11) сертифікати якості, відповідності;

12) авіанакладна.

З представлених документів випливає, що обмеження щодо застосування 1-го методу відсутні. Факт взаємозалежності між продавцем і покупцем не встановлено.

Основою для розрахунку митної вартості є дані, наведені в договорі купівлі-продажу та рахунку-фактурі (інвойсі).

Відповідно до Закону в митну вартість повинні бути включені витрати на страхування товару і витрати з доставки товару до місця ввезення на митну територію Російської Федерації, в даному випадку до м Москви, так як при авіаперевезеннях місцем ввезення є аеропорт призначення або перший аеропорт на території Російської Федерації, в якому літак здійснює посадку і де проводиться розвантаження товару. Необхідність інших додаткових нарахувань до ціни угоди, передбачених ст. 19 Закону, з представлених документів не виявлено. Витрати з доставки товару від місця ввезення на митну територію Російської Федерації до місця призначення не підлягають включенню в ціну угоди при визначенні митної вартості. Отже, сума 9 500 руб. (Оплата перевезення вантажу з м Москви в м Твер) до митної вартості не включається.

Приклад 3.

Між російською фірмою "А" (покупець) та фінською фірмою "В" (продавець) укладено договір купівлі-продажу на поставку в Російську Федерацію 20-ти шт. шліфувальних верстатів марки "FD-16" за ціною 12 000 євро за шт. на загальну суму 240 000 євро. Контракт купівлі-продажу укладено на умовах CIP-Москва на суму 250 000 євро. Контрактна ціна включає вартість збірки і налагодження устаткування (10 000 євро), що здійснюється фінськими фахівцями на території Російської Федерації. Умова платежу за контрактом - 100% -ва передоплата за 15 днів до поставки товару. До митного оформлення представлено наступні документи:

1) договір купівлі-продажу від 22.02.2003 N 14-0008 на суму 250 000 євро, що включає вартість обладнання - 240 000 євро і вартість робіт зі складання та налагодження обладнання - 10 000 євро;

2) рахунок-фактура від 18.05.2003 N 14/5 на оплату товару і робіт зі складання та налагодження, виставлений продавцем покупцеві на суму 250 000 євро, з роздільним зазначенням вартості товару та вартості робіт по збірці і наладці устаткування;
 3) копія платіжного доручення і виписка з особового рахунку підприємства, завірена керівником і головним бухгалтером підприємства, що підтверджують переказ грошових коштів на оплату товару з особового рахунку покупця на рахунок продавця;

4) страховий поліс на суму 264 000 євро, страхова премія склала 528 євро. З представлених документів випливає, що обмеження щодо застосування 1-го методу відсутні. Факт взаємозалежності між продавцем і покупцем не встановлено. Основою для розрахунку є контрактна ціна товару - 250 000 євро, зазначена також в рахунку-фактурі, виставленому продавцем покупцеві. Витрати на транспортування і страхування в даному випадку додатково не нараховуються, так як він є поставленим на умовах CIP-Москва, відповідно до яких витрати з перевезення та страхування до узгодженого пункту призначення (м.Москва) несе продавець. Необхідність інших додаткових нарахувань до ціни угоди, передбачених ст. 19 Закону, з представлених документів не виявлено.

Вартість робіт зі складання та налагодження обладнання на митній території Російської Федерації, що склала 10 000 євро, виділена окремим пунктом в контракті і рахунку-фактурі, виставленому продавцем покупцеві, відповідно до Закону може бути заявлена ??до відрахування з контрактної ціни при визначенні митної вартості.

Факт проведення робіт із збирання та налагодження обладнання підтверджується після підписання акту здачі-приймання результату робіт.

Приклад 4.

Між російською фірмою "А" (покупець) та фінською фірмою "В" (продавець) укладено договір купівлі-продажу на поставку 20 шт. шліфувальних верстатів марки "FD-16" за ціною 12 000 євро за шт. на загальну суму 240 000 євро на умовах CIP-Москва. При цьому з уповноваженим представництвом фірми "В" в Російській Федерації укладено окремий договір на складання і налагодження обладнання, здійснювану фінськими фахівцями на території Російської Федерації на суму 350 000 руб. У контракті купівлі-продажу відсутні посилання на договір на складання і налагодження обладнання (отже, проведення робіт із збирання та налагодження обладнання не вплинуло на ціну товару). До митного оформлення представлено наступні документи:

1) договір купівлі-продажу від 07.05.2003 N 14-0010 на суму 240 000 євро;

2) рахунок-фактура від 21.10.2003 N 19/6 на суму 240 000 євро, виставлений продавцем покупцеві на оплату товару, поставленого за контрактом від 07.05.2003 N 14-0010;

3) договір покупця з уповноваженим представництвом фірми "В" на збірку і наладку верстатів на території Російської Федерації на суму 350 000 руб .;

4) рахунок, виставлений уповноваженим представництвом покупцеві на оплату послуг із збирання та налагодження обладнання на суму 350 000 руб .;

5) копія платіжного доручення і виписка з особового рахунку підприємства, завірена керівником і головним бухгалтером підприємства, що підтверджують переказ грошових коштів на оплату товару з особового рахунку покупця на рахунок продавця;

6) страховий поліс. З представлених документів випливає, що обмеження щодо застосування 1-го методу відсутні. Факт взаємозалежності між продавцем і покупцем не встановлено. Основою для розрахунку є контрактна ціна товару - 240 000 євро, зазначена також в рахунку-фактурі, виставленому продавцем покупцеві. Витрати на транспортування в даному випадку додатково не нараховуються, так як він є поставленим на умовах CIP-Москва, відповідно до яких витрати з перевезення та страхування до узгодженого пункту призначення (м.Москва) несе продавець. Вартість збирання та налагодження додатково не нараховується до контрактної ціни при визначенні митної вартості. Необхідність інших додаткових нарахувань до ціни угоди, передбачених ст. 19 Закону, з представлених документів не виявлено.

Приклад 5.

Між російською фірмою "А" (покупець) та фінською фірмою "В" укладено контракт купівлі-продажу на поставку в Російську Федерацію 100 000 квадратних метрів тротуарної плитки за ціною 2,1 євро за 1 квадратний метр на загальну суму 210 000 євро. Контракт укладено на умовах DDP-Москва на суму 293 276,73 євро. Товар доставляється автомобільним транспортом. Умовами контракту передбачено оплату продавцем сум ввізних митних зборів, зборів за митне оформлення і податку на додану вартість (далі - ПДВ) при ввезенні товару на митну територію Російської Федерації. Ставка ввізного мита - 15%, ставка зборів за митне оформлення - 0,15%, ставка ПДВ - 20%. До митного оформлення представлено наступні документи:

1) договір купівлі-продажу від 30.05.2003 N 08-145, в якому обумовлена ??вартість товару, що поставляється, а також окремо виділені витрати з доставки товару до місця ввезення на митну територію Російської Федерації (м Виборг) і від місця ввезення на митну територію Російської Федерації до місця призначення (м.Москва), суми, що припадають на оплату митних платежів;

2) рахунок-фактура від 06.07.2003 N 41-01, виставлений продавцем покупцеві на загальну суму 293 276,73 євро, що включає суми, що припадають на:

а) оплату товару - 210 000 євро;

б) витрати з доставки до місця ввезення на митну територію Російської Федерації (Виборг) - 1 000 євро;

в) витрати з доставки від місця ввезення на митну територію Російської Федерації до місця призначення (Москва) - 1 200 євро;

г) витрати на страхування товару (страхова премія) - 420 євро;

д) оплату митних платежів на загальну суму 80 656,73 євро, що включає оплату зборів за митне оформлення (317,13 євро), ввізного мита (31 713 євро), ПДВ (48 626,60 євро);

3) договір перевезення вантажу, укладений продавцем із експедитором;

4) банківські документи, що підтверджують факт переказу грошових коштів продавцем на оплату митних платежів по даному рахунку.

З представлених документів випливає, що обмеження щодо застосування 1-го методу відсутні. Факт взаємозалежності між продавцем і покупцем не встановлено. За основу розрахунку митної вартості приймаються дані з рахунку, виставленого продавцем покупцеві, - 293 276,73 євро. З представлених документів не виявлено необхідність твори додаткових нарахувань до ціни угоди, передбачених ст. 19 Закону.

Відповідно до умов поставки в ціну угоди включені витрати з доставки товару від місця ввезення на митну територію Російської Федерації до місця призначення і митні платежі, сплачені продавцем, які можуть бути відняті з ціни угоди і до митної вартості не включаються.

II. Внесення відомостей у форму ДТС-2 при використанні методу визначення митної вартості за ціною угоди з ідентичними товарами

Приклад 6.

На адресу російської благодійної організації "А" (м Волгоград) японською організацією "В" здійснюється безоплатна поставка 50 шт. кольорових телевізорів Samsung Plano відповідно до Угоди про безоплатної поставки від 18.09.2003 N 09-01. Товар доставляється авіатранспортом з м Токіо.

При митному оформленні декларантом заявлена ??митна вартість із застосуванням 1-го методу визначення митної вартості. Але так як відсутній угода купівлі-продажу і при цьому в поданих документах немає вартісної оцінки товару, 1-й метод не може бути використаний. Відповідно до ст. 18 Закону в разі, якщо 1-й метод не може бути використаний, застосовується послідовно кожний з методів визначення митної вартості.

За раніше виробленої постачання в рамках договору купівлі-продажу від 01.08.2003 N 48-2 декларант заявляв відомості щодо митної вартості ідентичних товарів - 120 шт. телевізорів Samsung Plano за ціною 155 дол. США за шт. на загальну суму 18 600 дол. США, які були продані для ввезення на територію Російської Федерації і ввезені за 20 днів до ввезення оцінюваних товарів на умовах FCA-Волгоград. Обмежень щодо застосування 1-го методу виявлено не було. Відповідно, митна вартість оцінюваних товарів може бути визначена за методом визначення митної вартості за ціною угоди з ідентичними товарами (далі - 2-й метод) і заявлена ??у формі ДМВ-2.

Для підтвердження заявлених відомостей щодо митної вартості ідентичних товарів декларантом представлені документи, що подавалися по раніше виробленої постачання для підтвердження обгрунтованості застосування 1-го методу визначення митної вартості цих товарів, ціна угоди з якими обрана в якості основи для визначення митної вартості оцінюваних товарів:

1) вантажна митна декларація і декларація митної вартості (форма ДМВ-1);

2) договір купівлі-продажу від 01.08.2003 N 48-2 на поставку в Російську Федерацію 120 шт. телевізорів Samsung Plano на умовах FCA-Волгоград;

3) рахунок-фактура від 05.08.2003 N 99-1, виставлений продавцем покупцеві на оплату товару на суму 18 600 дол. США;

4) копія платіжного доручення і виписка з особового рахунку підприємства, завірена керівником і головним бухгалтером підприємства, що підтверджують переказ грошових коштів з особового рахунку покупця на рахунок продавця;

5) договір перевезення вантажу від 10.08.2003 N 34 на доставку товару з м Токіо в Волгоград, укладений покупцем з перевізником на суму 1 000 долл. США;
 6) рахунок від 28.08.2003 N 75-001 за доставку вантажу, виставлений перевізником покупцеві на суму 1 000 долл. США;

7) страховий поліс на суму 18 600 дол. США, страхова премія склала 37 дол. США.

Також до митного оформлення декларантом представлено Угода про безоплатної поставки від 18.09.2003 N 09-01.

З представлених документів випливає, що обмеження щодо застосування 1-го методу визначення митної вартості раніше поставлених товарів були відсутні. Ціна угоди з ідентичними товарами приймається за основу визначення митної вартості оцінюваних товарів.

Так як ідентичні товари ввозяться в іншій кількості, необхідно провести відповідне коригування їх ціни з урахуванням цих відмінностей. Так як ідентичний товар ввозився на умовах FCA-Волгоград, витрати з транспортування і страхування товару до місця ввезення на митну територію Російської Федерації ніс покупець. Отже, зазначені витрати підлягають донарахування до ціни угоди.

II. Внесення відомостей у форму ДТС-2 при використанні методу на основі віднімання вартості

Мають місце випадки, коли з яких-небудь причин виявляється неможливим використовувати методи 1 - 3 визначення митної вартості. Метод на основі вирахування вартості (далі - 4-й метод) використовується в тому випадку, якщо оцінювані, ідентичні або однорідні товари будуть продаватися на території Російської Федерації без зміни свого первісного стану. При використанні 4-го методу в якості основи визначення митної вартості приймається ціна одиниці товару, за якою оцінювані, ідентичні або однорідні товари продаються найбільшою партією на території Російської Федерації, не пізніше 90 днів з дати ввезення оцінюваних товарів учасникові угоди, яка не є взаємозалежним з продавцем особою.

Приклад 7. Німецька фірма "В" поставляє російській фірмі "А" 30 шт. броньованих сейфів для подальшого продажу їх російському підприємству "X" на території Російської Федерації. При цьому російська фірма "А" є офіційним представництвом німецької фірми "В" на території Російської Федерації. Контракт купівлі-продажу на загальну суму 5 734 500 руб. з російським підприємством "X" (покупець) був укладений агентом, що працює від імені продавця. Комісійна винагорода агента з продажу становить 5% від суми контракту. Витрати на транспортування товару на території Російської Федерації складають 30 000 руб. (включаючи ПДВ). Ставка ввізного мита - 20%, ставка ПДВ - 20%, ставка зборів за митне оформлення - 0,15%.

Згідно з умовами зовнішньоторговельної угоди виручка від продажу товару розподіляється між німецькою фірмою "В" і російською фірмою "А" в обумовленій пропорції - фірма "А" отримує 10% від виручки. При цьому частина виручки, що передається фірмі "А", призначена на:

1) оплату витрат, пов'язаних з продажем товару на території Російської Федерації;

2) вкладення коштів в розвиток технічної бази для гарантійного та післягарантійного обслуговування проданого обладнання. Німецька фірма "В" контролює використання фірмою "А" отриманої частини виручки.

Таким чином, з огляду на, що фірма "У" і фірма "А" є взаємозалежними особами, фірма "В" збільшує свої матеріальні активи на території Російської Федерації і буде використовувати їх для технічного забезпечення своєї діяльності в Російській Федерації. Отже, взаємозалежність між німецькою фірмою "В" і фірмою "А" впливає на ціну угоди і 1-й метод визначення митної вартості не може бути. Однорідні або ідентичні товари, продані для ввезення на територію Російської Федерації, митна вартість яких визначена з використанням 1-го методу, відсутні. Отже, митна вартість товарів, що ввозяться може бути визначена з використанням 4-го методу визначення митної вартості.

До митного оформлення представлено наступні документи:

1) договір купівлі-продажу від 15.10.2003 N 112, за яким товари, які оцінюються продані підприємству "X" на внутрішньому ринку Російської Федерації на загальну суму 5 734 500 руб .;

2) рахунок-фактура від 03.11.2003 N 5-09, виставлений продавцем (фірма "А") покупцеві (підприємство "X") на загальну суму 5 734 500 руб., Що включає суми, що припадають на:

а) собівартість товару - 3 000 000 руб .;

б) торговельну надбавку - 20% від собівартості товару - 600 000 руб .;

в) внутрішні податки, сплачені у зв'язку з продажем товару на території Російської Федерації: ПДВ (20% від собівартості товару - 600 000 руб.), податок на прибуток (10% від собівартості товару - 300 000 руб.);

г) транспортні витрати на території Російської Федерації - 30 000 руб .;

д) суми митних платежів, сплачених при ввезенні товару на митну територію Російської Федерації: зборів за митне оформлення (4 500 руб.), ввізного мита (600 000 руб.), ПДВ (600 000 руб.);

3) договір перевезення вантажу від 21.10.2003 N 501, укладений фірмою "А" з перевізником на доставку товару на суму 30 000 руб.

За основу визначення митної вартості приймається ціна одиниці товару, за якою вони продаються покупцеві на території Російської Федерації. При цьому, відповідно до п. 4 ст. 22 Закону, із зазначеної ціни віднімаються суми витрат на виплату комісійних винагород, ввізних мит та податків, витрат на транспортування, торгової надбавки і внутрішніх податків, сплачених у зв'язку з продажем товару на території Російської Федерації.

Приклад внесення відомостей в форму ДТС-2 наведено в додатку № 7.

Примітка. У графі ДМВ-2 "Додаткові дані" указується кількість одиниць товару, що ввозиться і сума, наведена в графі 18 ДМВ-2, помножена на кількість одиниць товару, що ввозиться. Зазначена сума є митною вартістю товару, що ввозиться.Основні принципи визначення митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію Митного союзу. | III. Внесення відомостей у форму ДТС-2 при застосуванні резервного методу визначення митної вартості

Особи, відповідальні за сплату митних зборів, податків | Терміни сплати митних зборів, податків (див. Також ст. 116 Закону). | авансові платежі | Порядок і форми сплати митних зборів, податків | Застосування ставок митних зборів, податків | Повернення мит, податків | Стягнення митних платежів | нарахування пені | Мито | Податок на додану вартість і акциз |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати