На головну

Спишіть, вставивши пропущені букви.

  1. Вставте пропущені букви в коренях з чергуються голосними. Коріння виділяйте.
  2. Вставте пропущені букви.
  3. Домашні завдання. Спишіть, розкрийте дужки.
  4. ЗВУКИ МОВИ І БУКВИ. АЛФАВІТ
  5. Прочитайте. Вкажіть помилки, допущені в побудові дієприкметникових оборотів. Перепишіть речення, виправляючи їх, вставляючи пропущені букви і розкриваючи дужки.

Хлопоч_щая господиня, обезлюд_вшій хутір, трепещ_щій листок, повале_ая вітром верба, дремл_щій старий, лома_щаяся гілка, протопта_ая стежка, насище_ий колір, увеш_нние шишками їли, ра_кінув могутні крила, хлещ_щіе бризки, плещ_щіеся діти, стел_щійся туман, зан_в Бородіно, іспуга_о дивився, напружін_в сильні лапи, п_стара_мся увійти в їх пол_оженіе, посип_тся загрози, іскре_ее співчуття, ре_щіе прапори, кол_щій дрова робочий, бор_щійся народ, ро_щіе траншею будівельники, кле_щій олівець, колебл_мая хвилею тінь, наблюда_мий з дна моря, добре від_мое заграва, свед_щій людина, ізране_ий солдат, кова_ий меч_, отчая_ий крик, тісто замеш_но, посе_ное зерно, замеш_н в неприємну історію.

5. Виконайте упр. № 268 на стор. 145 з посібника В. Ф. Грекова [2] (теорія в цьому ж посібнику на стор 143 § 47 п. 3).

Дані словосполучення замініть фразеологічними зворотами, до складу яких входять дієприслівники (див. Слова для довідок). Усно.

Слухати з напруженою увагою, погодитися неохоче, сказати щиро, трудитися старанно, виїхати, обманувшись в своїх очікуваннях, жити просто, дивитися пильно, працювати недбало.

Слова для довідок: не мудруючи лукаво, поклавши руку на серце, як-небудь, насторочивши вуха, не покладаючи рук, піймавши облизня, згнітивши серце, не відриваючи очей.Робота за картками. | Прочитайте. Вкажіть помилки, допущені в побудові дієприкметникових оборотів. Перепишіть речення, виправляючи їх, вставляючи пропущені букви і розкриваючи дужки.

Практичне заняття № 1 | Вставте пропущені букви. | Вставте пропущені букви в коренях з чергуються голосними. Коріння виділяйте. | Правопис складних слів | Б) компоненти вказують на неоднорідні ознаки (між частинами можливий союз А Й чи НЕ ТІЛЬКИ ... А Й); | Перепишіть, розкриваючи дужки. Поясніть правопис складних іменників і прикметників. При скруті звертайтеся до орфографическому словником. | Практичне заняття № 4 | Самостійна робота. | Практичне заняття № 5 | Спишіть. Дієслова, дані в дужках, поставте в потрібній особистої формі теперішнього часу, визначте відмінювання всіх дієслів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати