На головну

лекція 4

  1. II. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ Лекція 1. Об'єкт, предмет соціології, зв'язок з іншими науками
  2. Безпека життєдіяльності. Оглядова лекція
  3. Вступна лекція
  4. Вступна лекція
  5. ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ. СИСТЕМА ПОЗНАЧЕНЬ.
  6. ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА Лекція
  7. Демонстраційна лекція

Найбільшого поширення знайшла схема підсилювача із загальним витоком (рисунок 3.10).

Малюнок 3.10 -. Схема підсилювача із загальним витоком

Призначення елементів схеми таке ж, як і для схеми із загальним емітером. Режим роботи транзистора по постійному струму визначається так само, як режим роботи біполярного транзистора. Будується навантажувальна пряма, визначається робочий ділянку, вибирається положення робочої точки в центрі робочої ділянки. Дільник напруги розраховується таким чином, щоб створюваний потенціал затвора відповідав обраному положенню робочої точки. Відмінність полягає в тому, що струм в ланцюзі затвора відсутня, а дільник, утворений резисторами і, розраховується в режимі холостого ходу. При подачі на затвор змінної напруги з амплітудою струм стоку змінюється з амплітудою, створюючи на резисторі падіння напруги з амплітудою, яка знаходиться в протифазі з струмом.

Для аналізу схеми будується еквівалентна схема каскаду, її варіант для області низьких частот показаний на малюнку 3.11.

Малюнок 3.11 - Еквівалентна схема підсилювача із загальним витоком

Як випливає з еквівалентної схеми вихідна напруга дорівнює

 , (3.4)

коефіцієнт посилення по напрузі

 , (3.5)

вхідний опір

 , (3.6)

вихідний опір

 . (3.7)

Якщо врахувати вхідні, вихідну і прохідну ємності транзистора, додавши їх в схему, можна отримати залежність коефіцієнта посилення від частоти.

лекція 4

 Підсилювачі електричних сигналів

Підсилювачем називається пристрій, потужність на виході якого у багато разів більше потужності на вході за рахунок використання енергії джерела живлення. Таке визначення передбачає (рисунок 4.1) наявність джерела живлення ІП, Джерела сигналу ІС, навантаження Н.

Малюнок 4.1 - До визначення поняття «підсилювач»

Потужність, споживана від джерела живлення, в основному передається в навантаження, однак, незначну частину споживає сам підсилювач - це потужність втрат, яка витрачається на нагрів елементів схеми (ккд підсилювача).

Для опису властивостей підсилювачів існує ціла система кількісних і якісних показників, а також ряд характеристик. До основних показників слід віднести коефіцієнти посилення, вхідний і вихідний опору, смугу пропускання. Графічно властивості підсилювача відображаються амплітудної, амплітудно-частотної та фазової характеристиками.Підсилювальні властивості польових транзисторів | коефіцієнти посилення
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати