На головну

Автономний інвертор напруги з широтно-імпульсним регулюванням вихідної напруги

  1. автономні інвертори
  2. Автономний інвертор струму
  3. Аналіз роботи резисторного однотактного підсилювача потужності (напруги) в режимі А
  4. Апарати високої напруги
  5. Вплив напруги зсуву нуля і вхідних струмів зміщення
  6. Можливі стадії і шляхи протікання процесу катодного виділення водню. Природа водневого перенапруги на різних металах

Регулювання діючого значення вихідної напруги виробляють за рахунок широтно-імпульсної модуляції (ШІМ). Протягом деякого інтервалу одночасно відкриті пара анодних тиристорів VT1, VT2 або пара катодних VT3, VT4. Навантаження закорачивается і в вихідній напрузі з'являється пауза, тривалість якої можна змінювати. Діаграма роботи показана на малюнку 18.6.

Малюнок 18.6 - Тимчасова діаграма роботи АІН з ШІМ

Як видно з тимчасової діаграми на навантаженні формується змінна напруга, амплітуда першої гармонійної складової якого залежить від кута

 . (18.15)

АІН з широтно-імпульсним модулюванням використовується в генеруванні синусоїдальних напруг. АІН управляється від спеціального ШІМ контролера і формує імпульсну послідовність з постійним періодом, а тривалість імпульсу така, що середнє значення імпульсу дорівнює середньому значенню синусоїдальноїнапруги за період проходження імпульсів (рисунок 18.7).

Малюнок 18.7 - Приклад форми імпульсної послідовності

вихідної напруги АІН при ШІМ

Трифазну систему можна побудувати з трьох однофазних інверторів, у яких сигнали управління зрушені на кут.Однофазний автономний інвертор напруги | лекція 19

лекція 18 | автономні інвертори | Автономний інвертор струму |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати