На головну

ФУНКЦІЇ БАНКІВ

  1. A) банкноти в обігу, вклади комерційних банків, депозити уряду, зобов'язання по зарубіжних операцій, власний капітал банку;
  2. I етап реформи банківської сістемиотносітся до 1988-1990 рр. (Підготовчий).
  3. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  4. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  5. II. III. Фінанси і банківська система.
  6. II. Предмет і метод банківського права. Банківські правовідносини.
  7. III. 1.7. ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА І КОРЕКЦІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ СЛУХОВИЙ ФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ

Однією з важливих функцій комерційного банку є посередництво в кредиті, що вони здійснюють шляхом перерозподілу коштів, тимчасово що у процесі кругообігу фондів підприємств і грошових доходів приватних осіб. Особливість посередницької функції комерційних банків полягає в тому, що головним критерієм перерозподілу ресурсів виступає прибутковість їх використання позичальником. Перерозподіл ресурсів здійснюється по горизонталі господарських зв'язків від кредитора до позичальника, за допомогою банків без участі проміжних ланок в особі вищестоячих банківських структур, на умовах платності і зворотності. Плата за віддані й отримані в борг кошти формується під впливом попиту та пропозиції позикових засобів. В результаті досягається вільне переміщення фінансових ресурсів у господарстві, що відповідає ринковому типу відносин.

Значення посередницької функції комерційних банків для успішного розвитку ринковий економіки полягає в тому, що вони своєю діяльністю зменшують ступінь ризику і невизначеності в економічній системі. Грошові кошти можуть переміщатися від кредиторів до позичальників і без посередництва банків, однак при цьому різко зростають ризики втрати коштів, що віддаються в позичку, і зростають загальні витрати по їхньому переміщенню, оскільки кредитори і позичальники не інформовані про платоспроможність один одного, а розмір і терміни пропозиції грошових коштів не збігаються з розмірами і термінами потреби в них. Комерційні банки залучають кошти, які можуть бути віддані в позичку, відповідно до потреб позичальників і на основі широкої диверсифікованості своїх активів знижують сукупні ризики власників грошей, розміщених на банківські рахунки.

Друга найважливіша функція комерційних банків - стимулювання нагромаджень у господарстві. Здійснення структурної перебудови економіки має спиратися на використання головним чином і в першу чергу внутрішніх накопичень господарства. Вони, а не іноземні інвестиції повинні складати основну частину коштів, необхідних для реформування економіки. Тим часом усі її попереднє розвиток не створювало у безпосередніх виробників та інших суб'єктів господарського життя, включаючи населення, достатніх стимулів до заощадження і накопичення отриманих доходів на споживану і нагромаджувати частину встановлювалися директивним плануванням. При невисокому рівні доходів населення його схильність до накопичення перебувала на низькому рівні, а розбалансованість споживчого ринку опустила цей рівень до мінімальної позначки.

Комерційні банки, виступаючи на фінансовому ринку з попитом на кредитні ресурси, повинні не тільки максимально мобілізувати що у господарстві заощадження, але і сформувати досить ефективні стимули до накопичення коштів на основі обмеження поточного споживання. Стимули до нагромадження і заощадження коштів формуються на основі гнучкої депозитної політики комерційних банків. Крім високих відсотків, виплачуваних по внесках, кредиторам банку необхідні високі гарантії надійності приміщення накопичених ресурсів у банк. Створенню гарантій послужить формування в Російській Федерації фонду страхування активів банківських установ, депозитів у комерційних банках.

Поряд зі страхуванням депозитів важливе значення для вкладників має доступність інформації про діяльність комерційних банків і про ті гарантії, які вони можуть дати. Вирішуючи питання про використання наявних у кредиторів коштів, він повинен мати достатню інформацію про фінансовий стан банку, щоб самому оцінити ризик майбутніх вкладень.

Третя функція банків - посередництво в платежах між окремими самостійними суб'єктами - при переході до ринку набуває нового змісту. В умовах державної монополії на громадську власність всі розрахунки між суб'єктами цієї власності проводилися через єдиний державний банк. Відповідно і форми розрахунків, порядок платежів, міри відповідальності сторін були розраховані на безумовну концентрацію всіх розрахунків в одному банку і пристосування до неї. Гарантом здійснення платежів при такій системі розрахунків виступало держава. Воно брало на себе всі можливі ризики, які, однак, були дуже незначними. Створення системи незалежних комерційних банків призвело до розосередження розрахунків і підвищення у зв'язку з цим ризиків, які повинні брати на себе комерційні банки. Форми розрахунків і платіжні документи практично не змінилися. Вони як і раніше орієнтовані на здійснення розрахункових операцій між філіями одного банку, а платіжні документи за формою є внутрішньобанківськими документами. Але ліквідація системи розрахунків з використанням рахунків МФО і перехід на розрахунки між банками через кореспондентські рахунки підвищують їх ризики, оскільки розрахунки проводяться не між філіями одного банку, а між самостійними комерційними банками. У цих умовах особливо важлива відповідальність банків за своєчасне і повне виконання доручень своїх клієнтів по здійсненню платежів.

У всіх країнах з ринковою економікою комерційні банки займають провідне місце в платіжному механізмі економіки. Велика роль комерційних банків у забезпеченні розрахунків у народному господарстві і в нашій країні.

У зв'язку з формуванням фондового ринку одержує розвиток і така функція комерційних банків, як посередництво в операціях з цінними паперами.

 ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ | ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ

Виникнення комерційних банків і їх структура | Рівні кредитної системи. | ПОНЯТТЯ БАНКУ. | АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ КОММЕРЧЕССКІХ БАНКІВ | КОМІСІЙНІ І трастові операції БАНКІВ. КОРРЕСПОНДЕТСКІЕ ВІДНОСИНИ МІЖ БАНКАМИ. | Банківська система Росії в цифрах. | ВЗАЄМОВІДНОСИНИ БАНКУ З БАНКОМ РОСІЇ. | Поняття ліквідності банку | УПРАВЛІННЯ ліквідності комерційних банків. | УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати