На головну

Кваліфікаційні вимоги, що пред'являються до аудиторів при проведенні перевірки

  1. I. Кваліфікаційні вимоги до виконання курсової роботи
  2. O Рішення про проведення експертного опитування уточнюється в часі, фінансовому, кадровому, матеріальному та організаційному забезпеченні.
  3. V. Вимоги, пропоновані при розробці АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ
  4. Аналіз результативності або аудит Організація перевірки ефективності системи якості заданого підприємства
  5. Антибіотики і вимоги до них пред'являються.
  6. У чому полягають вимоги функціональної доцільності. пред'являються до будівель.
  7. Питання №1 Діяльність співробітників поліції при отриманні інформації про проведення на території, що обслуговується публічних і масових заходів.

Впевненість і довіра до процесу аудиту залежать від компетентності осіб, які проводять аудит. Ця компетентність грунтується на демонстрації як особистих якостей, так і здатності застосовувати знання та вміння, набуті за допомогою освіти, досвіду роботи, підготовки в якості аудиторів та досвіду проведення аудитів.

Деякі знання і вміння, є загальними для аудиторів систем менеджменту якості та екологічного менеджменту, а деякі специфічні для аудиторів з окремих дисциплін.

Аудитори розвивають, підтримують і поліпшують свою компетентність за допомогою постійного підвищення кваліфікації і регулярної участі в аудити.

Схема 1. Концепція компетентності аудиторів

 Методи на основі експертних оцінок | Загальні знання та навички аудиторів систем менеджменту якості та екологічного менеджменту

Методи опису та оцінки впливу промислового виробництва на навколишнє середовище, що використовуються в практиці екологічного аудиту | анкетування | контрольні списки | Вивчення документації | спостереження діяльності | інтерв'ювання | Метод складання матеріальних балансів | Спеціальні знання та навички аудиторів | Навички та вміння аудиторів | Вимоги до персональних (особистих) якостей аудитора |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати