Головна

Закон Харді-Вайнберга

  1. A) законі заперечення заперечення
  2. A) потреба у позиках випливає з закономірності кругообігу і зовнішньоторговельного обороту капіталу;
  3. b. За межами США. Якщо ви придбали програмне забезпечення в будь-якій країні, застосовується законодавство такої країни.
  4. Cт. 371 завідомо незаконні затримання, привід, арешт або тримання під Варта
  5. I закон термодинаміки
  6. I. Основні закони хімії.
  7. II закон Ньютона у векторній та координатній формі

33. Закон Харді-Вайнберга визначає

 а) типи успадкування в популяції
 б) умови розщеплення ознак при схрещуванні особин
 в) умови стабільності генофонду популяції
 г) закономірності успадкування при зчепленні з підлогою

34. Закон Харді-Вайнберга справедливий для

 а) реальних популяцій
 б) ідеальних популяцій
 в) ізолятів
 г) демов

35. Співвідношення генотипів в ідеальній популяції відповідає

 а) сумі квадратів генних частот
 б) сумі частот алелей
 в) квадрату суми генних частот
 г) кубу суми генних частот

36. Генна частота - це

 а) концентрація гомозигот в популяції
 б) концентрація гетерозигот в популяції
 в) сума алелей в популяції
 г) частка гамет з певним аллелем в популяції

37. Генотипическая частота - це

 а) сума алелей в популяції
 б) частка гамет з домінантним алелем
 в) частка особин з певним генотипом в популяції
 г) частка гамет з рецесивним алелем

38. Стабільність генофонду популяції залежить від наявності або відсутності

 а) природного відбору
 б) мутаційногопроцесу
 в) ізоляції, міграції
 г) всі відповіді вірні

39. Згідно із законом Харді-Вайнберга за умови p = 0,5 і q = 0,5 частка гетерозигот в популяції дорівнює

 а) 0,25 (25%)
 б) 0,5 (50%)
 в) 0,75 (75%)
 г) 1,0 (100%)

40. Згідно із законом Харді-Вайнберга частка гетерозигот в популяції становить

 а) p2
 б) q2
 в) 2рq
 г) р + q

41. Нові аллели в генофонд популяції вносить

 а) природний відбір
 б) спад популяційної хвилі
 в) ізоляція
 г) мутаційний процес

42. Фактор, що порушує стабільність генофонду

 а) велика чисельність популяції
 б) панмиксия
 в) відсутність міграції
 г) мутаційний процес

43. Фактор, що порушує стабільність генофонду

 а) панмиксия
 б) велика чисельність популяції
 в) відсутність міграції
 г) природний відбір

44. Фактор, що порушує стабільність генофонду

 а) велика чисельність популяції
 б) панмиксия
 в) відсутність відбору
 г) міграція

45. Фактор, що порушує стабільність генофонду

 а) відсутність відбору
 б) велика чисельність особин в популяції
 в) ізоляція
 г) панмиксия

46. ??Концентрація рецесивного алеля в популяції дорівнює 0,3. Яка частка домінантних гомозигот (АА)?

 а) 0,3
 б) 0,45
 в) 0,49
 г) 0,9

47. Концентрація домінантного алеля в популяції дорівнює 0,2. Яка частка рецесивних гомозигот (аа)?

 а) 0,28
 б) 0,4
 в) 0,64
 г) 0,12

 мікроеволюція | Популяційна структура людства
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати