Головна

Причини актуалізації етичної регламентації педагогічної діяльності в даний час

  1. B) Функція організації та обслуговування предметної діяльності
  2. Date & Time Category (Дата і час).
  3. I. Вступ. Спілкування і його значущість в лікувальній діяльності.
  4. I. ПРИЧИНИ ОБОСТРЕНИЯ КАДРОВОЇ ПРОБЛЕМИ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ, В ЗМІ РОСІЇ
  5. II. ПОЯСНЕННЯ генезис ПРОТИРІЧЧЯ МІЖ Фізикалістськи об'єктивізм і трансцендентальна суб'єктивізму, що виникли в Новий Час 1 сторінка
  6. II. ПОЯСНЕННЯ генезис ПРОТИРІЧЧЯ МІЖ Фізикалістськи об'єктивізм і трансцендентальна суб'єктивізму, що виникли в Новий Час 2 сторінка
  7. II. ПОЯСНЕННЯ генезис ПРОТИРІЧЧЯ МІЖ Фізикалістськи об'єктивізм і трансцендентальна суб'єктивізму, що виникли в Новий Час 3 сторінка

Припускаючи подальше моделювання якоїсь ідеальної системи педагогічної етики, слід переконатися в необхідності здійснення даної дослідницької роботи. Іншими словами, слід взяти до уваги сучасний соціокультурний контекст, який або «провокує» зацікавлена ??розмова на тему професійної педетікі, або робить його надмірною.

Основними факторами, на наш погляд, які актуалізують нині звернення до даної проблематики, є такі.

По-перше, зниження рівня духовності в умовах «руйнування» традиційних цінностей, релятивизация моральної свідомості суспільства не можуть не позначитися на зовнішності вчителя як члена соціуму. Соціальна дійсність - невичерпне джерело колізій, випробування якими витримує не кожен. Хтось з педагогів, незважаючи ні на що, піднімається до вищого рівня моральності, до вищого рівня професійно-моральної зрілості, самим фактом свого існування виправдовуючи значимість принципів, канонів і кодексів. А хтось стає ганьбою професії, її безчестям. До речі, прояви корупції, поборів, жорстокого поводження, сексуальних домагань в сфері освіти з'явилися тими факторами, які загострили увагу громадськості до етичної проблематики в сфері освітньої діяльності.

По-друге, будучи залежною від зовнішніх соціальних інститутів - органів влади, педагогічні працівники не можуть і не хочуть розділяти з ними систему утилітарних «ринкових» цінностей. Це вимагає від фахівців особливої ??моральної сили і витривалості у відстоюванні гуманістичної позиції - «сіяти розумне, добре, вічне» (Н. А. Добролюбов).

По-третє, технологізація процесу навчання, що зводиться до комп'ютеризації та створення електронних бібліотек, привела до девальвації значення ролі особистості вчителя в організації та проведенні цієї діяльності. Однак очевидно, що вчитель не може бути «живим комп'ютером», в якого вмонтували високо швидкісний процесор зі збільшеним об'ємом пам'яті для швидкодії та ефективності результатів навчання. Учитель повинен залишитися «живою людиною», бо тільки «виховання присутністю» завжди забезпечувало успіх соціалізації підростаючого покоління.

По-четверте, падіння престижу педагогічної роботи в умовах «масовості» освіти (особливо вищого, університетського), низька заробітна плата породжують те, що може бути названо «люмпен-інтелігенцією» з властивим їй комплексом неповноцінності, а також призводить до того, що в педагогіку нерідко приходять люди випадкові, у яких відсутня внутрішня моральна мотивація до праці і бажання після отримання диплома йти на роботу в навчальні заклади.

Вищевказані фактори актуалізують розробку і подальшу трансляцію цінностей педагогічної етики, яка покликана внести свій вклад в підвищення статусу педагогічної роботи як професійної діяльності.

 Основні функції педагогічної етики | Обумовленість педагогічної етики місією педагогічної праці

Загальні і приватні характеристики професійних етик | Поняття професійної педагогічної етики, її об'єкт, предмет, мета і завдання | Професійні моральні ризики в діяльності педагогів | Авторитарна і гуманістична моделі педагогічної етики | Етичні принципи як форми вираження моральних цінностей. Принципи професійно-трудової етики | Базові (стратегічні) принципи педагогічної етики | Етичні принципи оціночної діяльності педагогів | Етичні принципи діяльності педагогічного колективу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати