Головна

Основні функції педагогічної етики

  1. D) основні ознаки права.
  2. I. Основні богословські положення
  3. I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  4. I. Основні положення
  5. I. Основні поняття математичної теорії ПОЛЯ
  6. I. Основні поняття УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ
  7. I. Основні рахунки

Місце і роль етичної складової в сфері педагогічної роботи визначається тими функціями, які вона виконує. Можна виділити 3 групи функцій.

1 група - соціальні функції, які визначають зовнішні параметри професії і є головним предметом контролю з боку суспільства:

підтримка гуманістичного змісту освітньої діяльності;

підтримання добробуту і безпеки існування соціуму і т.д.

2 група - професійно-практичні функції, які спрямовані на внутрішню регламентацію і контроль самого процесу діяльності з метою підвищення якості роботи педагогів:

превентивна - застерігає від дій, що завдають шкоди учневі;

організаційна - служить поліпшенню організації роботи, вимагаючи творчого виконання обов'язків та професійного обов'язку;

керуюча - служить засобом соціального управління поведінкою педагога в інтересах справи;

раціоналізує - полегшує педагогу вибір методів впливу, найбільш прийнятних з точки зору етики;

координуюча - забезпечує співпрацю всіх учасників педагогічного процесу, засноване на довірі і взаємодопомоги;

вирішення протиріч - сприяє врегулюванню конфліктних ситуацій;

оптимізує - сприяє підвищенню ефективності педагогічної праці, тим самим піднімаючи статус і збільшуючи престижність професії в суспільстві;

прогностична - дозволяє прогнозувати поведінку фахівців в залежності від ступеня розвитку їх морально-етичної культури.

3 група - морально-гуманістичні функції, які реалізуються в процесі міжособистісного спілкування вчителя і учня, а також у відносинах в трудовому колективі

гуманізіруется - долучає педагога до загальнолюдській системі моральних цінностей;

регулятивна - служить регулювання відносин і поведінки на основі загальноприйнятої в професійному співтоваристві системі цінностей;

ціннісно-орієнтована - служить орієнтування педагога в світі цінностей, надаючи сенс його існування;

мотиваційна - формує соціально і професійно схвалювані мотиви діяльності;

комунікативна - виступає засобом комунікації і спілкування між вчителями та учнями, між колегами з професійного «цеху»;

виховна - формує і вдосконалює особистості як вчителя, так і учня і його соціального оточення.

Ця група функцій найбільш значима для суб'єктів діяльності, тому що зачіпає інтереси людей, впливає на їх духовно-емоційну сферу.

 Поняття професійної педагогічної етики, її об'єкт, предмет, мета і завдання | Причини актуалізації етичної регламентації педагогічної діяльності в даний час

Загальні і приватні характеристики професійних етик | Обумовленість педагогічної етики місією педагогічної праці | Професійні моральні ризики в діяльності педагогів | Авторитарна і гуманістична моделі педагогічної етики | Етичні принципи як форми вираження моральних цінностей. Принципи професійно-трудової етики | Базові (стратегічні) принципи педагогічної етики | Етичні принципи оціночної діяльності педагогів | Етичні принципи діяльності педагогічного колективу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати