На головну

D) пряма залежність електроопору від температури

  1. N Висока точність підтримки температури і мала інерційність забезпечуються при нагріванні інструменту струмом з частотою проходження імпульсів 0,5 ... 1,5 кГц.
  2. Апаратна залежність і переносимість ОС
  3. Боротьба давньоруських земель за незалежність в XIII ст .: монголо-татарська навала.
  4. Види води в гірських породах (пароподібна, гігроскопічна, плівкова, капілярна і т.д.). Залежність величини питомої поверхні мінеральних часток від їх розмірів
  5. ВПЛИВ температурзагартування на структуру та властивості сталі. ПОВЕРХНЕВА ГАРТ.
  6. ВПЛИВ температурзагартування на структуру та властивості сталі. ПОВЕРХНЕВА ГАРТ.

10. Чим пояснюється висока теплопровідність металів?

А) Наявність незаповнених підрівнів в валентної зоні

В) взаємодією іонів, що знаходяться у вузлах кристалічної решітки

С) дрейфом електронів

D) нескомпенсованність власних моментів електронів

Тестове завдання. До теми «Механічне властивості, деформація металів»

1. Яке властивість матеріалу характеризує його опір пружному і пластичного деформації при вдавливании в нього іншого, більш твердого тіла?

А) витривалість В) міцність

С) пружність D) твердість

2. Як називається механічна властивість, що визначає здатність металу чинити опір деформації і руйнування при статичному навантаженні?

А) міцність В) в'язкість руйнування

С) ударна в'язкість D) живучість

3. Що називають конструктивної міцністю матеріалу?

А) здатність протистояти втомі.

В) здатність працювати в пошкодженому стані після утворення тріщини

D) комплекс механічних властивостей, що забезпечують надійну і тривалу роботу в умовах експлуатації.

4. Яку властивість матеріалу називають надійністю?

А) здатність протистояти втомі.

В) здатність працювати в пошкодженому стані після утворення тріщин.

С) здатність чинити опір розвитку поступового руйнування, забезпечуючи працездатність деталей протягом заданого часу.А) до тугоплавким | D) здатність протистояти крихкому руйнуванню

До якої групи металів належать залізо та його сплави. | А) відношення міцності властивостей матеріалів до його пластичності | С) аустеніт D) ледебурит | С) сфероідізаціей D) Повна гарт | D) Метали, здатні чинити опір часто чергується нагріванню і охолодженню. | D) Мала щільність, висока теплопровідність, низька корозійна стійкість | В) Мідний сплав, який містить легуючі елементи, що знижують твердість | С) Міра електричної міцності діелектрика D) Міра поляризації діелектрика | А) До заевтектоідних сталей В) До евтектоїдних сталей | В) Порошкову металургію |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати