На головну

синергетика

  1. У числі міждисциплінарних дослідницьких напрямків сьогодні важливе місце займає синергетика.
  2. Синергетика
  3. Системний підхід і синергетика - форми прояву междісіплінарних досліджень.
  4. Сучасні теорії розвитку. Діалектика і синергетика. Детермінізм і індетермінізм.
  5. Тема 22. Системний підхід і синергетика в праві

Широкі перспективи для пізнання і пояснення політичних явищ відкриває використання в політичному пізнанні методів і уявлень синергетики - науки про самоорганізацію в складних системах. \ Завдяки синергетики формується новий вигляд політичного порядку і нове бачення механізмів його виникнення і підтримки.

Стверджується уявлення про впорядкованості як результаті складної взаємодії різноспрямованих тенденцій буття, співвідношення стохастичних і доцільних механізмів в його становленні. Стає ясно, що встановлення політичного порядку просто неможливо здійснити тільки за рахунок цілеспрямованих зусиль, без урахування і використання діючих в системі власних процесів самоорганізації.

Серед цих процесів найбільшою значущістю як для упорядкування, так і для зламу привнесених ззовні форм організації мають:

· Необоротність руху системи до більш вірогідного стану, це стан відповідає максимуму ймовірності;

· Встановлення впорядкованості через флуктуації - випадкові відхилення;

· Наявність безлічі можливих шляхів розвитку системи, тут виникають точки біфуркації, що характеризуються множинним розшаруванням наслідків, наступаючих в результаті тієї чи іншої події або дії;

· Визнання конструктивної ролі хаосу, який розглядається не тільки як межа невпорядкованості і суто небажане для управління і буття системи стан, поріг, за яким починається її руйнування, а й як поштовх, рух до нового порядку, нового рівноважного стану.

 Системний підхід | Постбіхевіорістская революція

Роль методології в політичному пізнанні та практиці | інституціоналізм | реалізм | позитивізм | Гендерний підхід | постмодернізм |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати