На головну

Рух основного капіталу, оцінка екстенсивного і інтенсивного його використання

  1. II. Равнопеременное рух матеріальної точки
  2. II. Равнопеременное рух матеріальної точки
  3. II. Вимоги до результатів освоєння основної освітньої програми основної загальної освіти
  4. III. Геологічна і маркшейдерська забезпечення використання ділянки надр
  5. III. Процес написання основного тексту курсової роботи
  6. III. Вимоги до структури основної освітньої програми основної загальної освіти
  7. IV. Практика використання наукових знань

Вартість основного капіталу з плином часу зазнає змін за рахунок його руху. під рухом основного капіталу розуміють його надходження з різних джерел і вибуття з різних причин. Вступати основний капітал може за рахунок будівництва, придбання, безоплатної передачі іншими підприємствами і фізичними особами, а також передачі засновниками підприємства в рахунок їхнього внеску в статутний фонд. Вибуває основний капітал у формі основних фондів унаслідок фізичного та морального зносу в результаті безоплатної передачі до статутного фонду інших підприємств, стихійних лих, здачі в оренду.

Для аналізу процесу відтворення основного капіталу та інтенсивності його рухів можна використовувати такі показники: коефіцієнт оновлення, надходження, вибуття, ліквідації та заміщення ОФ, показника середньорічної вартості ОФ, фондоозброєності праці та технічної озброєності праці.

1. Коефіцієнт оновлення за звітний період ОФ визначається як відношення вартості введених нових ОФ до повної відновної вартості всіх ОФ на кінець звітного періоду, виражене в%.

2. коефіцієнт вибуття ОФ визначається як відношення повної відновної вартості вибулих ОФ у звітному періоді до повної відновної вартості основних фондів на початок звітного періоду, виражене в% ..

якщо Ко6н > Квиб, То це свідчить про процес реального оновлення ОФ, так як в даному випадку має місце приріст основних фондів.

3. коефіцієнт зносу

5. середньорічна вартість ОПФ

6. фондоозброєність праці

Для оцінки рівня екстенсивного і інтенсивного використання активної частини обладнання застосовується система узагальнюючих і приватних (диференційованих) показників.



Відтворення основного капіталу: обгрунтування форм його поновлення, лізинг | Узагальнюючі показники оцінки рівня інтенсивного використання основних фондів

З ДИСЦИПЛІНИ | сутність спеціалізації | Залежно від масштабності розрізняють внутрігалузеву, міжгалузеву та міждержавну спеціалізацію. | Показники спеціалізації організацій (підприємств) і методика їх визначення | Поняття спеціалізації сільськогосподарського підприємства | Форми спеціалізації сільськогосподарських підприємств | Лекція - АГРОПРМИШЛЕННАЯ ІНТЕГРАЦІЯ | Земля - ??головний засіб виробництва в сільському господарстві і її особливості. | Земельні ресурси в системі відносин власності РБ. | Земельна рента. Ціна землі. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати