На головну

III. Мета, основні принципи та пріоритетні напрями державної політики в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки

  1. D) основні ознаки права.
  2. I. Загальні заходи пожежної безпеки у військових частинах і підрозділах
  3. I. Основні богословські положення
  4. I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  5. I. Основні положення
  6. I. Основні поняття математичної теорії ПОЛЯ
  7. I. Основні поняття УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ

7. Метою державної політики в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки є послідовне зниження до мінімально прийнятного рівня ризику впливу небезпечних хімічних і біологічних факторів на населення, виробничу і соціальну інфраструктуру і екологічну систему.

Основу державної політики в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки складають вдосконалення та зміцнення інституту хімічної і біологічної безпеки, активізація функцій держави, що регулюють послідовне зниження негативного впливу різних чинників на забезпечення хімічної і біологічної безпеки.

Вирішення цих завдань досягається шляхом створення державної системи забезпечення хімічної і біологічної безпеки Російської Федерації (як підсистеми єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій), яка передбачає категорирование, прогнозування, попередження і парирування загроз хімічної і біологічної безпеки, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій в результаті впливу хімічних і біологічних факторів.

8. Основними принципами державної політики в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки є:

пріоритетне забезпечення охорони життя і здоров'я людей на території Російської Федерації;

дотримання законодавства Російської Федерації, а також прийнятих Російською Федерацією зобов'язань за міжнародними договорами та угодами в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки, дотримання санітарно-гігієнічних і санітарно-епідеміологічних норм і правил, стандартів безпеки;

пріоритетне забезпечення є надзвичайно важливими у хімічних і біологічних об'єктів виробничої і соціальної інфраструктури;

раціональне поєднання інтересів і взаємної відповідальності особистості, суспільства і держави;

відповідність завдань державної системи забезпечення хімічної і біологічної безпеки потребам і економічним можливостям країни;

доступність для населення Російської Федерації інформації в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки.

9. Пріоритетними напрямами державної політики в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки є: вдосконалення державного регулювання та нормативно-правової бази; розвиток промислової політики, фундаментальної та прикладної науки, технологій і техніки; попередження надзвичайних ситуацій і ліквідація їх наслідків; антитерористична діяльність; підготовка та підвищення кваліфікації кадрів.

 II. Основні фактори, що визначають державну політику в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки | IV. Основні завдання державної політики в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати