Головна

Завдання № 3. Наведіть відмінні риси товариств від товариств.

  1. CRM-системи. Визначення, призначення та особливості.
  2. ERP -, MRP - системи. Визначення, призначення та особливості
  3. I.3.3. Специфічні особливості дітей з РДА
  4. II. 1.5. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ І емоційно-Вольова СФЕРИ
  5. II. Вікові психологічні особливості дітей 3-4 років
  6. II. Особливості написання та подання магістерських дисертацій
  7. III. 1.5. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ І емоційно-Вольова СФЕРИ

Цивільний Кодекс слідом за Основами Цивільного Законодавства розділив комерційні недержавні організації (юридичні особи) на дві групи - господарські товариства і господарські товариства, хоча і не забезпечив самостійними визначеннями. Очевидно, що в основі такого поділу лежить отримала нині широке поширення доктрина про те, що товариство є об'єднання осіб, а суспільство є об'єднанням капіталів. Виходячи з цього, виявляються такі основні відмінності правового становища товариств і товариств, проведені у Цивільному кодексі України з різним ступенем послідовності: 1) товариство, незважаючи на володіння власною правосуб'єктністю, розглядається як договірне об'єднання. Воно діє на підставі установчого договору, а не статуту, як більшість інших юридичних осіб; 2) оскільки товариство є об'єднання осіб, які передбачають спільно здійснювати підприємницьку діяльність, його учасниками можуть бути тільки індивідуальні підприємці і комерційні організації, тоді як для участі в товариствах подібне обмеження не передбачено; 3) учасники товариства при будь-яких обставин несуть необмежену солідарну відповідальність за його зобов'язаннями. На учасників товариства така відповідальність може бути покладена лише по обмеженому колу підстав, прямо передбачених ГК РФ (ст. 56, 95, 105); 4) особа може брати участь в якості повного товариша тільки в одному товаристві; 5) товариство не може бути створене однією особою, а для суспільства така можливість допускається; 6) неодмінною умовою створення і діяльності товариства є його належна капіталізація. Тому закон досить строго регулює питання формування статутного капіталу товариства, зміни його розміру, а також підтримки активів товариства на рівні не меншому статутного капіталу; 7) у товариств відсутня система органів, характерна для суспільств. Справи товариства ведуть самі учасники, в той час як в суспільстві ці функції можуть здійснюватися найманими особами; 8) фірмове найменування товариства обов'язково повинно включати ім'я (найменування) хоча б одного з учасників. У суспільства же воно може бути довільним; 9) участь у суспільстві передається більш вільно, ніж в товаристві; 10) зміни складу учасників товариства ніяк не позначаються на його існування, тоді як вибуття повного товариша, за загальним правилом, тягне припинення товариства; 11) у правовому регулюванні товариств досить висока питома вага імперативних норм. Товариства ж регулюються в основному диспозитивними нормами.


Список використаної літератури

Нормативні акти

1. Конституція Російської Федерації (з ізм. Від 25.03.2004) // РГ від 25.12.1993, № 237, СЗ РФ від 29.03.2004, № 13, ст. 1110.

2. Цивільний Кодекс Російської Федерації (частина перша) від 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. Від 30.12.2004) // СЗ РФ від 05.12.1994, № 32, ст. 3301, СЗ РФ від 03.01.2005, № 1 (частина 1), ст. 43.

3. Цивільний Кодекс Російської Федерації (частина друга) від 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. Від 21.03.2005, з ізм. Від 09.05.2005) // СЗ РФ від 29.01.1996, № 5, ст. 410, СЗ РФ від 28.03.2005, № 13, ст. 1080.

4. Кодекс Російської Федерації про адміністративні правопорушення від 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. Від 22.04.2005, з ізм. Від 09.05.2005) // СЗ РФ від 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст . 1, СЗ РФ від 09.05.2005, № 19, ст. Тисячу сімсот п'ятьдесят два.

5. Кримінальний Кодекс Російської Федерації від 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. Від 28.12.2004) // СЗ РФ від 17.06.1996, № 25, ст. 2954, СЗ РФ від 03.01.2005, № 1 (частина 1), ст. 13.

6. Федеральний закон «Про валютне регулювання та валютний контроль» від 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. Від 29.06.2004) // СЗ РФ від 15.12.2003, № 50, ст. 4859, СЗ РФ від 05.07.2004, № 27, ст. 2711.

7. Федеральний закон «Про зв'язок» від 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. Від 09.05.2005) // СЗ РФ від 14.07.2003, № 28, ст. 2895, СЗ РФ від 09.05.2005, № 19, ст. Тисячу сімсот п'ятьдесят два.

8. Федеральний закон «Про Центральний банк Російської Федерації (Банці Росії)» від 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. Від 29.07.2004, з ізм. Від 23.12.2004) // СЗ РФ від 15.07.2002, № 28 , ст. 2790, СЗ РФ від 27.12.2004, № 52 (частина 1), ст. 5277.

9. Федеральний закон «Про ринок цінних паперів» від 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. Від 07.03.2005) // СЗ РФ від 22.04.1996, № 17, ст. 1918 року, Відомості Верховної від 14.03.2005, № 11, ст. 900.

10. Федеральний закон «Про акціонерні товариства» від 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. Від 29.12.2004) // СЗ РФ від 01.01.1996, № 1, ст. 1, СЗ РФ від 03.01.2005, № 1 (частина 1), ст. 18.

11. Федеральний закон «Про обов'язковий примірник документів» від 29.12.1994 № 77-ФЗ (ред. Від 22.08.2004) // СЗ РФ від 02.01.1995, № 1, ст. 1, СЗ РФ від 29.12.2003, № 52 (частина I), ст. 5038.

12. Закон РФ «Про селекційні досягнення» від 06.08.1993 № 5605-1 // ВСНД і ВС РФ від 09.09.1993, № 36, ст. 1436.

13. Закон РФ «Про авторське право і суміжні права» від 09.07.1993 № 5351-1 (ред. Від 20.07.2004) // ВСНД і ВС РФ від 12.08.1993, № 32, ст. 1242, СЗ РФ від 26.07.2004, № 30, ст. 3090.

14. Патентний Закон Російської Федерації від 23.09.1992 № 3517-1 (ред. Від 07.02.2003) // ВСНД РФ і ЗС РФ від 22.10.1992, № 42, ст. 2319, СЗ РФ від 10.02.2003, № 6, ст. 505.

15. Закон РФ «Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів» від 23.09.1992 № 3520-1 (ред. Від 11.12.2002, з ізм. Від 24.12.2002) // ВСНД РФ і ЗС РФ від 22.10 .1992, № 42, ст. 2322, СЗ РФ від 16.12.2002, № 50, ст. 4927.

16. Закон РФ «Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних» від 23.09.1992 № 3523-1 (ред. Від 02.11.2004) // ВСНД РФ і ЗС РФ від 22.10.1992, № 42, ст. 2325, СЗ РФ від 08.11.2004, № 45, ст. 4377.

17. Закон РФ «Про правову охорону топологій інтегральних мікросхем» від 23.09.1992 № 3526-1 (ред. Від 02.11.2004) // ВСНД РФ і ЗС РФ від 22.10.1992, № 42, ст. 2328, СЗ РФ від 08.11.2004, № 45, ст. 4377.

18. Закон РФ «Про засоби масової інформації» від 27.12.1991 № 2124-1 (ред. Від 02.11.2004) // ВСНД і ВС РФ від 13.02.1992, № 7, ст. 300, СЗ РФ від 08.11.2004, № 45, ст. 4377.

19. Закон Української РСР «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках» від 22.03.1991 № 948-1 (ред. Від 07.03.2005) // ВСНД і Верховної Ради РРФСР від 18.04.1991, № 16, ст. 499, СЗ РФ від 07.03.2005, № 10, ст. 761.

20. Указ Президента РФ «Про затвердження переліку відомостей конфіденційного характеру» від 06.03.1997 № 188 // Відомості Верховної від 10.03.1997, № 10, ст. 1127.

21. Указ Президента РФ «Про додаткові заходи щодо нормалізації розрахунків й зміцненню платіжної дисципліни в народному господарстві» від 23.05.1994 № 1005 (ред. Від 21.11.1995) // СЗ РФ від 30.05.1994, № 5, ст. 395, СЗ РФ від 27.11.1995, № 48, ст. 4655.

22. Указ Президента РФ «Про додаткові заходи щодо обмеження готівково-грошового обігу» від 14.06.1992 № 622 // ВСНД і ВС РФ від 25.06.1992, № 25, ст. 1418.

23. Постанова Уряду Української РСР «Про перелік відомостей, які не можуть становити комерційну таємницю» від 05.12.1991 № 35 (ред. Від 03.10.2002) // СП РФ. - 1992. - № 1 - 2. - Ст. 7. Відомості Верховної від 14.10.2002, № 41, ст. 3983.

24. Лист ЦБР від 6 липня 1994 № 99 «Про заходи фінансової відповідальності за недотримання порядку ведення касових операцій» // Вісник ВАС РФ. - 1994. - № 10. - С. 90.

25. Лист ЦБ РФ «Про затвердження« Порядку ведення касових операцій в Російській Федерації »від 04.10.1993 № 18 // Економіка і життя, № № 42 - 43, 1993.

26. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями державних і громадських організацій, а також посадових осіб при виконанні ними службових обов'язків» від 18.05.1981 // Звід законів СРСР. - Т. 2. - С. 60.

спеціальна література

27. Агарков М. М. Основи банківського права. Вчення про цінні папери. - М., 1994..

28. Бєлов В. А. Вексельне законодавство Росії. - М., 1996.

29. Бєлов В. А. Цінні папери в російському цивільному праві. - М., 1996.

30. Бєляєва О. А. Чеки в сучасному цивільному обороті. / О. А. Бєляєва // Журнал російського права. - 2001. - № 3.

31. Цивільне право Росії. Ч. I. Підручник. / Под ред. З. І. Цибуленко. - М .: МАУП, 1998..

32. Гришаев С. П. Цивільне право, Підручник. -, 2002.

33. Калпин А. Г., Масляєв А. І., Цивільне право, частина 1, Підручник. - М., 2003.

34. Коментар до ДК РФ, часта першої (постатейний) / Під ред. О. Н. Садикова, - М., 1997..

35. Науково-практичний коментар до Цивільного Кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) // Під ред. В. П. Мозоліна, М. Н. Малеин. - М., 2004.

36. Садиков О. Н. Цивільне право Росії. -, 2002.

37. Суханов Є. А. Об'єкти права власності. // Закон. - 1995. - № 4.

Судова практика

38. Постанова Пленуму Верховного Суду РФ «Про судову практику у справах про захист честі і гідності громадян, а також ділової репутації громадян та юридичних осіб» від 24.02.2005 № 3 // Бюлетень Верховного Суду РФ. - 2005. - № 4.

39. Постанова Пленуму Верховного Суду РФ «Про судову практику у справах про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я» від 28.04.1994 № 3 // Бюлетень Верховного Суду РФ. - 1994. - № 7.


[1] У розділі ст. 128 Цивільного Кодексу Російської Федерації (частина перша) від 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. Від 30.12.2004)

[2] Садиков О. Н. Цивільне право Росії. - М., 2002. - С. 74.

[3] Суханов Є. А. Об'єкти права власності. // Закон. - 1995. - № 4. - С. 14.

[4] Коментар до ДК РФ, часта першої (постатейний) / Під ред. О. Н. Садикова, - М., 1997. - С. 69.

[5] Гришаев С. П. Цивільне право, Підручник. - М., 2002. - С. 75.

[6] Цивільне право Росії. Ч. I. Підручник. / Под ред. З. І. Цибуленко. - М .: МАУП, 1998.. - С. 56.

[7] Цивільний Кодекс Російської Федерації (частина друга) від 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. Від 21.03.2005, з ізм. Від 09.05.2005)

[8] Калпин А. Г., Масляєв А. І., Цивільне право, частина 1, Підручник. - М., 2003. - С. 149.

[9] Науково-практичний коментар до Цивільного Кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) // Під ред. В. П. Мозоліна, М. Н. Малеин. - М., 2004. - С. 257.

[10] У розділі ст. 133 Цивільного Кодексу Російської Федерації (частина перша) від 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. Від 30.12.2004)

[11] Конституція Російської Федерації (з ізм. Від 25.03.2004)

[12] Федеральний закон «Про Центральний банк Російської Федерації (Банці Росії)» від 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. Від 29.07.2004, з ізм. Від 23.12.2004)

[13] У розділі ст. 28 Федерального закону «Про Центральний банк Російської Федерації (Банці Росії)» від 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. Від 29.07.2004, з ізм. Від 23.12.2004)

[14] Указ Президента РФ «Про додаткові заходи щодо нормалізації розрахунків й зміцненню платіжної дисципліни в народному господарстві» від 23.05.1994 № 1005 (ред. Від 21.11.1995)

[15] Указ Президента РФ «Про додаткові заходи щодо обмеження готівково-грошового обігу» від 14.06.1992 № 622.

[16] Лист ЦБ РФ «Про затвердження« Порядку ведення касових операцій в Російській Федерації »від 04.10.1993 № 18 // Економіка і життя, № № 42 - 43, 1993.

[17] Лист ЦБР від 6 липня 1994 № 99 «Про заходи фінансової відповідальності за недотримання порядку ведення касових операцій» // Вісник ВАС РФ. - 1994. - № 10. - С. 90.

[18] П. 4 ст. 1 Федерального закону «Про валютне регулювання та валютний контроль» від 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. Від 29.06.2004)

[19] П. 2 ст. 4 Федерального закону «Про валютне регулювання та валютний контроль» від 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. Від 29.06.2004)

[20] Федеральний закон «Про ринок цінних паперів» від 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. Від 07.03.2005)

[21] Агарков М. М. Основи банківського права. Вчення про цінні папери. - М., 1994. - С. 96.

[22] Бєлов В. А. Вексельне законодавство Росії. - М., 1996. - С. 13.

[23] Федеральний закон «Про обов'язковий примірник документів» від 29.12.1994 № 77-ФЗ (ред. Від 22.08.2004).

[24] Бєлов В. А. Цінні папери в російському цивільному праві. - М., 1996. - С. 57.

[25] Бєляєва О. А. Чеки в сучасному цивільному обороті. / О. А. Бєляєва // Журнал російського права. - 2001. - № 3. - С. 17.

[26] У розділі ст. 46 Федерального закону «Про акціонерні товариства» від 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. Від 29.12.2004).

[27] У розділі ст. 143 Цивільного Кодексу Російської Федерації (частина перша) від 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. Від 30.12.2004).

[28] У розділі ст. 139 Цивільного Кодексу Російської Федерації (частина перша) від 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. Від 30.12.2004).

[29] Закон Української РСР «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках» від 22.03.1991 № 948-1 (ред. Від 07.03.2005).

[30] Закон РФ «Про засоби масової інформації» від 27.12.1991 № 2124-1 (ред. Від 02.11.2004).

[31] Указ Президента РФ «Про затвердження переліку відомостей конфіденційного характеру» від 06.03.1997 № 188.

[32] Постанова Уряду Української РСР «Про перелік відомостей, які не можуть становити комерційну таємницю» від 05.12.1991 № 35 (ред. Від 03.10.2002).

[33] Федеральний закон «Про зв'язок» від 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. Від 09.05.2005).

[34] У розділі ст. 25 Закону Української РСР «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках» від 22.03.1991 № 948-1 (ред. Від 07.03.2005)

[35] Кримінальний Кодекс Російської Федерації від 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. Від 28.12.2004)

[36] У розділі ст. 138 Цивільного Кодексу Російської Федерації (частина перша) від 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. Від 30.12.2004).

[37] Патентний Закон Російської Федерації від 23.09.1992 № 3517-1 (ред. Від 07.02.2003).

[38] Закон РФ «Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних» від 23.09.1992 № 3523-1 (ред. Від 02.11.2004).

[39] Закон РФ «Про правову охорону топологій інтегральних мікросхем» від 23.09.1992 № 3526-1 (ред. Від 02.11.2004).

[40] Закон РФ «Про селекційні досягнення» від 06.08.1993 № 5605-1.

[41] Закон РФ «Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів» від 23.09.1992 № 3520-1 (ред. Від 11.12.2002, з ізм. Від 24.12.2002).

[42] У розділі ст. 30 - 33 Закону РФ «Про авторське право і суміжні права» від 09.07.1993 № 5351-1 (ред. Від 20.07.2004).

[43] Кодекс Російської Федерації про адміністративні правопорушення від 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. Від 22.04.2005, з ізм. Від 09.05.2005).

[44] Постанова Пленуму Верховного Суду РФ «Про судову практику у справах про захист честі і гідності громадян, а також ділової репутації громадян та юридичних осіб» від 24.02.2005 № 3 // Бюлетень Верховного Суду РФ. - 2005. - № 4.

[45] Постанова Пленуму Верховного Суду РФ «Про судову практику у справах про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я» від 28.04.1994 № 3 // Бюлетень Верховного Суду РФ. - 1994. - № 7.

[46] Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями державних і громадських організацій, а також посадових осіб при виконанні ними службових обов'язків» від 18.05.1981 // Звід законів СРСР. - Т. 2. - С. 60.Завдання № 1. Проаналізуйте принцип свободи договору. | Ерік-Емманюель Шмітт Одетта. Вісім історій про любов

Вступ | Поняття і види об'єктів цивільних прав | Співвідношення об'єктів цивільного права та об'єкта цивільних правовідносин | Поняття майна як об'єкта цивільних правовідносин | Класифікація речей | Гроші та валютні цінності | Цінні папери як об'єкти цивільних прав | Майнові права як об'єкти цивільних прав | Інформація як об'єкт цивільних прав. Службова і комерційна таємниця | Результати інтелектуальної діяльності, засоби індивідуалізації товару як об'єкти цивільних прав |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати