На головну

Нормативна частина

  1. I частина завдання
  2. I. Вступна частина
  3. I. Вступна частина
  4. II частина завдання
  5. II. Основна частина
  6. II. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
  7. II. Основна частина

3.1. Створення служби охорони праці

3.1.1. Служба охорони праці знаходиться безпосередньо в підпорядкуванні роботодавця. В організаціях зі середньоспискової чисельністю до 700 працівників (за відсутності робочих, зайнятих на важких і пов'язаних з шкідливими і небезпечними умовами праці роботах) функції служби охорони праці можуть виконувати окремі фахівці з охорони праці. В організаціях з більшою чисельністю працівників функції служби охорони праці виконують бюро охорони праці з штатною чисельністю працівників 3 - 5 одиниць (включаючи посаду начальника бюро) або відділ охорони праці з штатною чисельністю працівників від 6 одиниць і більше.

3.1.2. Керівництво службою охорони праці здійснює начальник відділу (бюро) охорони праці, який:

планує і організовує роботу відділу (бюро), розробляє посадові інструкції працівників, несе персональну відповідальність за ефективне і якісне виконання покладених на відділ (бюро) завдань і функцій, відповідає за подання звітності, координує роботу уповноважених (довірених) осіб з охорони праці професійних спілок або трудового колективу;

забезпечує своєчасний розгляд поданих документів, листів, пропозицій, заяв з питань, що входять до компетенції відділу (бюро);

подає працедавцю пропозиції з питань підбору і розстановки кадрів, заохочення працівників або застосування дисциплінарних стягнень до працівників за неналежне виконання своїх обов'язків;

забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників відділу (бюро).

3.2. Основні напрямки діяльності працівників служби охорони праці

До складу основних напрямків діяльності працівників служби охорони праці організації входять:

3.2.1. Організація роботи щодо попередження виробничого травматизму, професійних і виробничо обумовлених захворювань, що складається з:

вивчення та аналізу причин аварій і виробничого травматизму, професійних і виробничо обумовлених захворювань; участі в розслідуванні аварій і нещасних випадків на виробництві та розробці заходів щодо попередження та усунення причин виробничого травматизму, а також в підготовці документів на виплату відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю працівника в результаті нещасного випадку на виробництві або профзахворювання; контролю за виконанням заходів щодо усунення причин виробничого травматизму;

доведення наказів та інших керівних документів вищестоящих організацій щодо попередження виробничого травматизму до відома працівників організації; підготовки проектів наказів керівництва організації, розпоряджень та інших документів з питань, що стосуються охорони праці в організації.

Таблиця 1

-------------------------------------------------- ----------------------

| N | Среднеспісо- | Чисельність робочих, зайнятих на важких і пов'язаних з |

| п / п | чная | шкідливими умовами праці роботах |

| | Чисельність | ----------------------------------------------- ------ |

| | працівників | до 100 | 101-350 | 351-500 | 501-1000 | 1001-3500 | 3501 |

| | Організації | | | | | | і |

| | | | | | | | Понад |

| | | ------------------------------------------------- ---- |

| | | Нормативна чисельність працівників служби охорони |

| | | праці, людина |

| ----- | ------------ | ------------------------------ ----------------------- |

| 1 | До 500 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | - | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 2 | 501-750 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | - | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 3 | 751-1000 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | - | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 4 | 1001-1500 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 5 | 1501-3000 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 6 | 3001-5000 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,51 | 0,56 | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 7 | 5001-7500 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,74 | 0,81 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 8 | 7501-10000 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,86 | 0,93 | 1,02 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 9 | 10001-20000 | 1,30 | 1,35 | 1,41 | 1,48 | 1,57 | 1,68 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 10 | 20001 і | 1,60 | 1,65 | 1,71 | 1,79 | 1,88 | 1,99 |

| | Понад | | | | | | |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| інд | а | б | в | г | д | е | ж |

-------------------------------------------------- ----------------------

3.2.2. Організація роботи з проведення атестації робочих місць на відповідність їх вимогам умов і охорони праці в організації, що включає:

організаційне і методичне керівництво роботою з атестації та раціоналізації робочих місць в частині відповідності робочих місць вимогам умов охорони праці;

формування необхідної нормативно-правової бази для проведення атестації робочих місць і організація її вивчення;

облік робочих місць і класифікацію робіт по категоріям працівників, найменуванню професій і посад, їх кількості та виду робіт (рухливі, сезонні, періодичного використання і ін.) з метою виявлення найбільш травмонебезпечних ділянок, робіт, устаткування та конструкцій;

оцінку робочих місць за умовами праці: відповідність санітарно-гігієнічним нормативам і вимогам охорони праці; складання переліку небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища, показників важкості та напруженості трудового процесу; кодування виробництв, цехів, дільниць, робочих місць для проведення автоматизованої обробки результатів; забезпеченість працівників спецодягом і спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту і їх відповідність стандартам безпеки праці і встановленим нормам; проведення оцінки умов праці інструментальними, лабораторними і ергономічними методами досліджень;

організацію оформлення документів про результати атестації робочих місць (протокол атестації робочих місць, карти атестації, відомості робочих місць, форми яких повинні відповідати вимогам машинної обробки);

доведення інформації про результати атестації робочих місць до відома роботодавця;

розробку пропозицій з урахуванням результатів атестації робочих місць за умовами праці про порядок підготовки організації до сертифікації робіт з охорони праці та визначення заходів, які конкретизують зміст підготовки.

Таблиця 2

-------------------------------------------------- ----------------------

| N п / п | Среднеспісо- | Чисельність робочих, зайнятих на важких і пов'язаних з |

| | чная | шкідливими умовами праці роботах |

| | Чисельність | ----------------------------------------------- ------ |

| | працівників | до 100 | 101-350 | 351-500 | 501-1000 | 1001-3500 | 3501 |

| | Організації | | | | | | і |

| | | | | | | | Понад |

| | | ------------------------------------------------- ---- |

| | | Нормативна чисельність працівників служби охорони |

| | | праці, людина |

| | | ------------------------------------------------- ---- |

| | | При кількості самостійних виробничих |

| | | структурних підрозділів в організації від 51 до 125 |

| ----- | ------------ | ------------------------------ ----------------------- |

| 1 | До 500 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | - | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 2 | 501-750 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | - | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 3 | 751-1000 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | - | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 4 | 1001-1500 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 5 | 1501-3000 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 6 | 3001-5000 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,50 | 0,53 | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 7 | 5001 і понад | 0,57 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,71 | 0,77 |

| ------------------ | ------------------------------ ----------------------- |

| | При кількості самостійних виробничих |

| | структурних підрозділів в організації від 6 до 10 |

| ------------------ | ------------------------------ ----------------------- |

| 8 | до 500 | 0,15 | 0,16 | - | - | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 9 | 501-750 | 0,16 | 0,18 | - | - | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 10 | 751-1000 | 0,18 | 0,21 | - | - | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 11 | 1001-1500 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 12 | 1501-3000 | 0,29 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 13 | 3001-5000 | 0,42 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 14 | 5001-7500 | 0,57 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,71 | 0,77 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 15 | 7501-10000 | 0,72 | 0,76 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,92 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 16 | 10001 і | 0,73 | 0,81 | 0,89 | 0,95 | 1,07 | 1,27 |

| | Понад | | | | | | |

| ------------------ | ------------------------------ ----------------------- |

| | При кількості самостійних виробничих |

| | структурних підрозділів в організації від 11 до 20 |

| ------------------ | ------------------------------ ----------------------- |

| 17 | Від 500 | 0,20 | 0,22 | - | - | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 18 | 501-750 | 0,23 | 0,27 | 0,31 | - | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 19 | 751-1000 | 0,27 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 20 | 1001-1500 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 21 | 1501-3000 | 0,37 | 0,43 | 0,47 | 0,52 | 0,62 | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 22 | 3001-5000 | 0,43 | 0,46 | 0,51 | 0,66 | 0,77 | 0,93 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 23 | 5001-7500 | 0,51 | 0,60 | 0,71 | 0,79 | 0,92 | 1,02 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 24 | 7501-10000 | 0,60 | 0,69 | 0,79 | 0,88 | 0,94 | 1,10 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 25 | 10001-20000 | 0,75 | 0,83 | 0,90 | 0,96 | 1,08 | 1,29 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 26 | 20001 і | 0,90 | 0,95 | 1,03 | 1,10 | 1,25 | 1,50 |

| | Понад | | | | | | |

| ----- | ------------ | ------------------------------ ----------------------- |

| | | При кількості самостійних виробничих |

| | | структурних підрозділів в організації від 21 до 50 |

| ----- | ------------ | ------------------------------ ----------------------- |

| 27 | до 750 | 0,20 | 0,22 | - | - | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 28 | 751-1000 | 0,27 | 0,33 | 0,39 | - | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 29 | 1001-1500 | 0,33 | 0,39 | 0,49 | 0,58 | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 30 | 1501-3000 | 0,39 | 0,49 | 0,69 | 0,73 | 0,26 | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 31 | 3001-5000 | 0,49 | 0,69 | 0,74 | 0,86 | 0,95 | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 32 | 5001-7500 | 0,60 | 0,74 | 0,86 | 0,94 | 1,01 | 1,08 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 33 | 7501-10000 | 0,73 | 0,85 | 0,95 | 1,01 | 1,08 | 1,2 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 34 | 10001-20000 | 0,91 | 1,01 | 1,01 | 1,20 | 1,36 | 1,56 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 35 | 20001 і | 0,95 | 1,03 | 1,10 | 1,25 | 1,38 | 1,58 |

| | Понад | | | | | | |

| ----- | ------------ | ------------------------------ ----------------------- |

| | | При кількості самостійних виробничих |

| | | Структурних підрозділів в організації від 51 до 125 |

| ----- | ------------ | ------------------------------ ----------------------- |

| 36 | До 1000 | 0,31 | 0,36 | 0,45 | 0,55 | 0,67 | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 37 | 1001-1500 | 0,37 | 0,45 | 0,56 | 0,69 | 0,78 | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 38 | 1501-3000 | 0,46 | 0,55 | 0,67 | 0,78 | 0,86 | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 39 | 3001-5000 | 0,56 | 0,67 | 0,78 | 0,85 | 1,04 | 1,21 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 40 | 5001-7500 | 0,69 | 0,77 | 0,86 | 1,01 | 1,19 | 1,29 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 41 | 7501-10000 | 0,85 | 1,01 | 1,19 | 1,28 | 1,47 | 1,57 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 42 | 10001-20000 | 1,04 | 1,05 | 1,28 | 1,47 | 1,57 | 1,84 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 43 | 20001 і | 1,05 | 1,08 | 1,30 | 1,53 | 1,60 | 1,90 |

| | Понад | | | | | | |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| інд | а | б | в | г | д | е | ж |

-------------------------------------------------- ----------------------

Примітка. Під структурними підрозділами в організації слід розуміти відділи, цехи, бюро, служби та інші самостійні підрозділи.

3.2.3. Організація пропаганди з охорони праці, що передбачає:

керівництво роботою кабінету (куточків) з охорони праці, організацію пропаганди та інформації з питань охорони праці з використанням внутрішньої радіозв'язку, телебачення, відеокінофільмов з безпеки праці, малотиражною друку, стінних газет, вітрин і т. п .;

організацію і проведення лекцій, бесід; участь в підготовці експонатів і наочних посібників при організації навчальних кабінетів; організацію виставок, куточків, вітрин, стендів; проведення конкурсів та громадських оглядів з охорони праці; організацію і забезпечення підрозділів організації правилами, інструкціями, нормами, плакатами та іншими наочними посібниками з охорони праці; організацію обміну передовим досвідом з охорони праці, виїзди у відрядження, прийом і ознайомлення працівників інших організацій з практикою роботи з охорони праці.

Таблиця 3

-------------------------------------------------- ---------------------

| N п / п | Середньооблікова | Кількість самостійних виробничих |

| | чисельність | структурних підрозділів в організації |

| | працівників | ---------------------------------------------- |

| | організації | до 5 | 6-10 | 11-20 | 21-50 | 51-125 |

| | | ---------------------------------------------- |

| | | Нормативна чисельність працівників служби |

| | | охорони праці, людина |

| ------ | ----------------- | ------------------------ ---------------------- |

| 1 | До 500 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | - |

| ------ | ----------------- | ------- | -------- | ------- - | --------- | ---------- |

| 2 | 501-750 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,30 | - |

| ------ | ----------------- | ------- | -------- | ------- - | --------- | ---------- |

| 3 | 751-1000 | 0,19 | 0,22 | 0,27 | 0,33 | - |

| ------ | ----------------- | ------- | -------- | ------- - | --------- | ---------- |

| 4 | 1001-1500 | 0,23 | 0,26 | 0,32 | 0,40 | 0,51 |

| ------ | ----------------- | ------- | -------- | ------- - | --------- | ---------- |

| 5 | 1501-3000 | 0,34 | 0,40 | 0,44 | 0,59 | 0,75 |

| ------ | ----------------- | ------- | -------- | ------- - | --------- | ---------- |

| 6 | 3001-5000 | - | 0,56 | 0,67 | 0,83 | 1,07 |

| ------ | ----------------- | ------- | -------- | ------- - | --------- | ---------- |

| 7 | 5001-7500 | - | - | 0,84 | 1,08 | 1,37 |

| ------ | ----------------- | ------- | -------- | ------- - | --------- | ---------- |

| 8 | 7501-10000 | - | - | 0,98 | 1,38 | 1,79 |

| ------ | ----------------- | ------- | -------- | ------- - | --------- | ---------- |

| 9 | 10001-20000 | - | - | 1,08 | 1,63 | 2,28 |

| ------ | ----------------- | ------- | -------- | ------- - | --------- | ---------- |

| 10 | 20001 і понад | - | - | 1,35 | 1,89 | 2,40 |

| ------ | ----------------- | ------- | -------- | ------- - | --------- | ---------- |

| інд | а | б | в | г | д | е |

-------------------------------------------------- ---------------------

3.2.4. Організація проведення інструктажів, навчання, перевірки знань вимог охорони праці працівників організації, що складається з:

розробки програми проведення вступного інструктажу з охорони праці;

проведення вступного інструктажу з охорони праці;

контролю за своєчасним і якісним проведенням навчання, перевірки знань і організації всіх видів інструктажів з охорони праці; організації навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт і методам надання першої допомоги постраждалим;

проведення консультацій з питань охорони праці;

участі в роботі комісій з перевірки знань з охорони праці працівників організації;

надання методичної допомоги керівникам структурних підрозділів організації при розробці й перегляді інструкцій з охорони праці.

Таблиця 4

-------------------------------------------------- ---------------------

| N п / п | Среднеспісоч- | Середньомісячна чисельність працівників організації |

| | ная | ------------------------------------------------ - |

| | чисельність | до 20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-70 | 71-100 |

| | працівників | ------------------------------------------------ - |

| | організації | Нормативна чисельність працівників служби охорони | |

| | | праці, людина |

| ----- | -------------- | ---------------------------- ---------------------- |

| 1 | До 500 | 0,38 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | - | - |

| ----- | -------------- | ------- | ------- | -------- | --- ---- | -------- | -------- |

| 2 | 501-750 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,52 | 0,57 | - |

| ----- | -------------- | ------- | ------- | -------- | --- ---- | -------- | -------- |

| 3 | 751-1000 | 0,47 | 0,50 | 0,54 | 0,59 | 0,64 | 0,70 |

| ----- | -------------- | ------- | ------- | -------- | --- ---- | -------- | -------- |

| 4 | 1001-1500 | 0,55 | 0,59 | 0,65 | 0,75 | 0,83 | 0,91 |

| ----- | -------------- | ------- | ------- | -------- | --- ---- | -------- | -------- |

| 5 | 1501-3000 | 0,81 | 0,86 | 0,92 | 1,00 | 1,08 | 1,17 |

| ----- | -------------- | ------- | ------- | -------- | --- ---- | -------- | -------- |

| 6 | 3001-5000 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,41 | 1,54 | 1,72 |

| ----- | -------------- | ------- | ------- | -------- | --- ---- | -------- | -------- |

| 7 | 5001-7500 | 1,60 | 1,68 | 1,77 | 1,90 | 2,08 | 2,21 |

| ----- | -------------- | ------- | ------- | -------- | --- ---- | -------- | -------- |

| 8 | 7501-10000 | - | 2,12 | 2,24 | 2,43 | 2,56 | 2,76 |

| ----- | -------------- | ------- | ------- | -------- | --- ---- | -------- | -------- |

| 9 | 10001-20000 | - | - | 3,98 | 4,24 | 4,43 | 4,78 |

| ----- | -------------- | ------- | ------- | -------- | --- ---- | -------- | -------- |

| 10 | 20001 і понад | - | - | 4,64 | 4,80 | 5,00 | 5,30 |

| ----- | -------------- | ------- | ------- | -------- | --- ---- | -------- | -------- |

| інд | а | б | в | г | д | е | ж |

-------------------------------------------------- ---------------------

3.2.5. Планування заходів з охорони праці, складання статистичної звітності за встановленими формами, ведення документації з охорони праці, що включають:

розробку спільно з іншими структурними підрозділами плану заходів щодо покращення і оздоровлення умов праці, приведення їх у відповідність до вимог нормативних правових актів з охорони праці з урахуванням заходів щодо поліпшення техніки і технології, застосування засобів індивідуального та колективного захисту; аналіз і узагальнення пропозицій щодо витрачання коштів на заходи щодо поліпшення умов і охорони праці із зазначенням термінів їх виконання; складання статистичної звітності з охорони праці за встановленими формами і у відповідні терміни;

складання (за участю інших структурних підрозділів організації) переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці;

узгодження проектів інструкцій з охорони праці працівників, переліків професій і посад працівників, звільнених від первинного інструктажу на робочому місці, програм первинного інструктажу на робочому місці;

складання спільно з іншими структурними підрозділами організації списків професій і посад, відповідно до яких працівники повинні проходити обов'язкові попередні (при вступі на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди, а також списків професій і посад, відповідно до яких на підставі чинного законодавства надається компенсація за важкі, шкідливі або небезпечні умови праці;

організацію зберігання документації (актів по формою Н-1 та інших документів з розслідування нещасних випадків на виробництві, протоколів замірів параметрів шкідливих і небезпечних виробничих факторів, документів, що стосуються атестації робочих місць та ін.) відповідно до термінів, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами;

участь в складанні розділу "Охорона праці" колективного договору, угоди з охорони праці, в організації лікувально-профілактичного обслуговування працівників організації;

визначення основних напрямів удосконалення умов праці.

Таблиця 5

-------------------------------------------------- ---------------------

| N п / п | Среднеспісоч- | Кількість самостійних виробничих |

| | ная | структурних підрозділів в організації |

| | чисельність | ------------------------------------------------ - |

| | працівників | до 5 | 6-10 | 11-20 | 21-50 | 51-125 |

| | організації | ------------------------------------------------ - |

| | | Нормативна чисельність працівників служби охорони |

| | | праці, людина |

| ----- | -------------- | ---------------------------- ---------------------- |

| 1 | До 500 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | - |

| ----- | -------------- | --------- | --------- | -------- - | --------- | --------- |

| 2 | 501-750 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | - |

| ----- | -------------- | --------- | --------- | -------- - | --------- | --------- |

| 3 | 751-1000 | 0,16 | 0,18 | 0,25 | 0,28 | - |

| ----- | -------------- | --------- | --------- | -------- - | --------- | --------- |

| 4 | 1001-1500 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,33 | 0,43 |

| ----- | -------------- | --------- | --------- | -------- - | --------- | --------- |

| 5 | 1501-3000 | 0,28 | 0,32 | 0,39 | 0,48 | 0,61 |

| ----- | -------------- | --------- | --------- | -------- - | --------- | --------- |

| 6 | 3001-5000 | - | 0,47 | 0,56 | 0,69 | 0,88 |

| ----- | -------------- | --------- | --------- | -------- - | --------- | --------- |

| 7 | 5001-7500 | - | - | 0,68 | 0,88 | 1,12 |

| ----- | -------------- | --------- | --------- | -------- - | --------- | --------- |

| 8 | 7501-10000 | - | - | 0,82 | 0,89 | 1,38 |

| ----- | -------------- | --------- | --------- | -------- - | --------- | --------- |

| 9 | 10001-20000 | - | - | 0,91 | 1,53 | 2,11 |

| ----- | -------------- | --------- | --------- | -------- - | --------- | --------- |

| 10 | 20001 і понад | - | - | 1,23 | 1,60 | 2,20 |

| ----- | -------------- | --------- | --------- | -------- - | --------- | --------- |

| інд | а | б | в | г | д | е |

-------------------------------------------------- ---------------------

3.2.6. Оперативний контроль за станом охорони праці в організації і її структурних підрозділах, до складу якого входить:

забезпечення дотримання рекомендацій по організації роботи служби охорони праці в організації, затверджених постановою Мінпраці Росії від 8 лютого 2000 р N 14;

контроль за: виконанням працівниками в структурних підрозділах організації вимог інструкцій з охорони праці; змістом виробничих і допоміжних приміщень; безпечною експлуатацією обладнання, інструменту, пристосувань, інвентарю, транспортних засобів, запобіжних і захисних пристроїв; правильною організацією робочих місць, проведенням технологічних процесів; використанням і дотриманням встановлених термінів видачі засобів індивідуального захисту; технічним станом машин і устаткування; експлуатацією та належним утриманням вентиляційних пристроїв, систем опалення та кондиціонування, пристроїв питного водопостачання.

Таблиця 6

-------------------------------------------------- ----------------------

| N п / п | Среднеспісо- | Чисельність робочих, зайнятих на важких і пов'язаних з |

| | чная | шкідливими умовами праці роботах |

| | Чисельність | ----------------------------------------------- ------ |

| | працівників | до 100 | 101-350 | 351-500 | 501-1000 | 1001-3500 | 3501 |

| | Організації | | | | | | і |

| | | | | | | | Понад |

| | | ------------------------------------------------- ---- |

| | | Нормативна чисельність працівників служби охорони |

| | | праці, людина |

| | | ------------------------------------------------- ---- |

| | | При кількості самостійних виробничих |

| | | структурних підрозділів в організації від 6 до 10 |

| ----- | ------------ | ------------------------------ ----------------------- |

| 1 | До 500 | 0,26 | 0,29 | 0,33 | - | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 2 | 501-750 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | - | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 3 | 751-1000 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | - | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 4 | 1001-1500 | 0,38 | 0,43 | 0,50 | 0,57 | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 5 | 1501-3000 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,75 | 0,79 | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 6 | 3001-5000 | 0,80 | 0,87 | 0,96 | 0,99 | 1,05 | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 7 | 5001 і понад | 1,13 | 1,21 | 1,28 | 1,34 | 1,41 | 1,54 |

| ------------------ | ------------------------------ ----------------------- |

| | При кількості самостійних виробничих |

| | структурних підрозділів в організації від 6 до 10 |

| ------------------ | ------------------------------ ----------------------- |

| 8 | До 500 | 0,29 | 0,32 | - | - | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 9 | 501-750 | 0,32 | 0,36 | - | - | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 10 | 751-1000 | 0,35 | 0,42 | - | - | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 11 | 1001-1500 | 0,41 | 0,45 | 0,51 | 0,57 | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 12 | 1501-3000 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,79 | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 13 | 3001-5000 | 0,83 | 0,89 | 0,97 | 1,05 | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 14 | 5001-7500 | 1,13 | 1,21 | 1,28 | 1,34 | 1,41 | 1,54 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 15 | 7501-10000 | 1,43 | 1,51 | 1,61 | 1,68 | 1,74 | 1,84 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 16 | 10001 і | 1,45 | 1,62 | 1,78 | 1,89 | 2,14 | 2,53 |

| | Понад | | | | | | |

| ------------------ | ------------------------------ ----------------------- |

| | При кількості самостійних виробничих |

| | структурних підрозділів в організації від 11 до 20 |

| ------------------ | ------------------------------ ----------------------- |

| 17 | До 500 | 0,40 | 0,44 | - | - | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 18 | 501-750 | 0,45 | 0,53 | 0,62 | - | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 19 | 751-1000 | 0,53 | 0,62 | 0,73 | 0,86 | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 20 | 1001-1500 | 0,62 | 0,73 | 0,86 | 0,94 | 1,02 | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 21 | 1501-3000 | 0,73 | 0,86 | 0,94 | 1,04 | 1,24 | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 22 | 3001-5000 | 0,86 | 0,91 | 1,02 | 1,32 | 1,53 | 1,85 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 23 | 5001-7500 | 1,02 | 1,20 | 1,42 | 1,58 | 1,83 | 2,04 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 24 | 7501-10000 | 1,20 | 1,38 | 1,59 | 1,76 | 1,87 | 2,19 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 25 | 10001-20000 | 1,50 | 1,65 | 1,80 | 1,91 | 2,16 | 2,59 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 26 | 20001 і | 1,80 | 1,90 | 2,05 | 2,20 | 2,50 | 3,00 |

| | Понад | | | | | | |

| ----- | ------------ | ------------------------------ ----------------------- |

| | | При кількості самостійних виробничих |

| | | структурних підрозділів в організації від 21 до 50 |

| ----- | ------------ | ------------------------------ ----------------------- |

| 27 | До 750 | 0,40 | 0,44 | - | - | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 28 | 751-1000 | 0,53 | 0,66 | 0,78 | - | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 29 | 1001-1500 | 0,65 | 0,79 | 0,98 | 1,16 | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 30 | 1501-3000 | 0,79 | 0,97 | 1,38 | 1,46 | 1,72 | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 31 | 3001-5000 | 0,97 | 1,38 | 1,47 | 1,72 | 1,89 | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 32 | 5001-7500 | 1,19 | 1,47 | 1,72 | 1,88 | 2,01 | 2,16 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 33 | 7501-10000 | 1,46 | 1,70 | 1,89 | 2,01 | 2,16 | 2,40 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 34 | 10001-20000 | 1,81 | 2,01 | 2,16 | 2,40 | 2,71 | 3,12 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 35 | 20001 і | 1,90 | 2,05 | 2,20 | 2,50 | 2,75 | 3,15 |

| | Понад | | | | | | |

| ----- | ------------ | ------------------------------ ----------------------- |

| | | При кількості самостійних виробничих |

| | | Структурних підрозділів в організації від 51 до 125 |

| ----- | ------------ | ------------------------------ ----------------------- |

| 36 | До 1000 | 0,61 | 0,72 | 0,89 | 1,09 | 1,34 | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 37 | 1001-1500 | 0,74 | 0,89 | 1,11 | 1,38 | 1,56 | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 38 | 1501-3000 | 0,91 | 1,09 | 1,34 | 1,56 | 1,71 | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 39 | 3001-5000 | 1,11 | 1,34 | 1,56 | 1,70 | 2,08 | 2,41 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 40 | 5001-7500 | 1,38 | 1,54 | 1,71 | 2,01 | 2,38 | 2,58 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 41 | 7501-10000 | 1,70 | 2,01 | 2,38 | 2,55 | 2,93 | 3,14 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 42 | 10001-20000 | 2,08 | 2,10 | 2,55 | 2,93 | 3,14 | 3,68 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 43 | 20001 і | 2,10 | 2,15 | 2,60 | 3,06 | 3,20 | 3,80 |

| | Понад | | | | | | |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| інд | а | б | в | г | д | е | ж |

-------------------------------------------------- ----------------------

3.2.7. Контроль за дотриманням законів та інших нормативних правових актів з охорони праці, що включає також:

контроль за:

правильним витрачанням у підрозділах організації коштів, виділених на виконання заходів з охорони праці;

наявністю в структурних підрозділах організації інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, на які вони повинні бути розроблені; своєчасним їх переглядом;

доведенням до відома працівників структурних підрозділів організації вводяться в дію нових законів та інших нормативних правових актів з охорони праці.

Таблиця 7

-------------------------------------------------- ----------------------

| N п / п | Среднеспісо- | Чисельність робочих, зайнятих на важких і пов'язаних з |

| | чная | шкідливими умовами праці роботах |

| | Чисельність | ----------------------------------------------- ------ |

| | працівників | до 100 | 101-350 | 351-500 | 501-1000 | 1001-3500 | 3501 |

| | Організації | | | | | | і |

| | | | | | | | Понад |

| | | ------------------------------------------------- ---- |

| | | Нормативна чисельність працівників служби охорони |

| | | праці, людина |

| ----- | ------------ | ------------------------------ ----------------------- |

| 1 | До 500 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | - | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 2 | 501-750 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | - | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 3 | 751-1000 | 0,08 | 0.09 | 0,10 | - | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 4 | 1001-1500 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | - | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 5 | 1501-3000 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | - |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 6 | 3001-5000 | 0,20 | 0,24 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,48 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 7 | 5001-7500 | 0,28 | 0,32 | 0,38 | 0,45 | 0,56 | 0,70 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 8 | 7501-10000 | 0,35 | 0,41 | 0,48 | 0,57 | 0,68 | 0,82 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 9 | 10001-20000 | 0,65 | 0,72 | 0,79 | 0,93 | 1,07 | 1,23 |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| 10 | 20001 і | 0,80 | 0,87 | 0,94 | 1,01 | 1,11 | 1,26 |

| | Понад | | | | | | |

| ----- | ------------ | ------ | -------- | --------- | ---- ----- | ----------- | ----- |

| Інд | а | б | в | г | д | е | ж |

-------------------------------------------------- ----------------------

3.2.8. Участь в реконструкції виробництва та організації заходів, спрямованих на поліпшення умов праці працівників організації; що передбачає:

роботу в складі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом або реконструйованих об'єктів виробничого призначення, а також в роботі комісій з приймання з ремонту установок, агрегатів, верстатів та іншого обладнання в частині дотримання вимог нормативних правових актів з охорони праці;

проведення спільно з відповідними підрозділами організації та за участю уповноважених (довірених) осіб з охорони праці професійних спілок або трудового колективу перевірок, обстежень (або участь в перевірках, обстеженнях) технічного стану будівель, споруд, обладнання, машин і механізмів на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці, ефективності роботи вентиляційних систем, стану санітарно-технічних пристроїв, санітарно-побутових приміщень, засобів колективного та індивідуального захисту працівників;

узгодження розроблюваної в організації проектної документації в частині дотримання в ній вимог з охорони праці.

Таблиця 8

-------------------------------------------------- ---------------------

| N п / п | Середньооблікова | Кількість самостійних виробничих |

| | чисельність | структурних підрозділів в організації |

| | працівників | ---------------------------------------------- |

| | організації | до 5 | 6-10 | 11-20 | 21-50 | 51-125 |

| | | ---------------------------------------------- |

| | | Нормативна чисельність працівників служби |

| | | охорони праці, людина |

| ------ | ----------------- | ------------------------ ---------------------- |

| 1 | До 500 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | - |

| ------ | ----------------- | ------- | -------- | ------- - | --------- | ---------- |

| 2 | 501-750 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | - |

| ------ | ----------------- | ------- | -------- | ------- - | --------- | ---------- |

| 3 | 751-1000 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,35 | - |

| ------ | ----------------- | ------- | -------- | ------- - | --------- | ---------- |

| 4 | 1001-1500 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 0,42 | 0,61 |

| ------ | ----------------- | ------- | -------- | ------- - | --------- | ---------- |

| 5 | 1501-3000 | 0,31 | 0,42 | 0,45 | 0,51 | 0,62 |

| ------ | ----------------- | ------- | -------- | ------- - | --------- | ---------- |

| 6 | 3001-5000 | - | 0,51 | 0,61 | 0,70 | 0,75 |

| ------ | ----------------- | ------- | -------- | ------- - | --------- | ---------- |

| 7 | 5001-7500 | - | - | 0,70 | 0,89 | 1,46 |

| ------ | ----------------- | ------- | -------- | ------- - | --------- | ---------- |

| 8 | 7501-10000 | - | - | - | 1,01 | 1,67 |

| ------ | ----------------- | ------- | -------- | ------- - | --------- | ---------- |

| 9 | 10001-20000 | - | - | - | - | 2,21 |

| ------ | ----------------- | ------- | -------- | ------- - | --------- | ---------- |

| 10 | 20001 і понад | - | - | - | - | 2,24 |

| ------ | ----------------- | ------- | -------- | ------- - | --------- | ---------- |

| інд | а | б | в | г | д | е |

-------------------------------------------------- ---------------------

3.2.9. Розслідування та облік нещасних випадків в організації, що включають:

забезпечення дотримання положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 11 березня 1999 р N 279;

організацію надання першої медичної допомоги потерпілому, сприяння, при необхідності, доставки його в медичний заклад; вжиття негайних заходів щодо запобігання розвитку аварійної ситуації та впливу травмуючого фактора на інших осіб;

організацію повідомлення про нещасний випадок;

роботу в комісії з розслідування нещасного випадку, що передбачає визначення заходів щодо попередження та усунення причин нещасних випадків на виробництві; видачу розпоряджень керівникам структурних підрозділів; участь в складанні і організація напрямки акту по формою Н-1 до відповідних органів.

Норма часу на участь в роботі комісії з розслідування нещасного випадку в організації - 24 години і 120 годин (при розслідуванні тяжкого нещасного випадку зі смертельним наслідком та групового нещасного випадку).

 організація праці | Приклад розрахунку нормативної чисельності працівників служби охорони праці в організації
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати