На головну

Діловий етикет. Його функції і властивості.

  1. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  2. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  3. III. 1.7. ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА І КОРЕКЦІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ СЛУХОВИЙ ФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ
  4. III. ФУНКЦІЇ ЩО ДІЮТЬ ОСІБ
  5. III.1.3. ПРИЧИНИ ПОРУШЕНЬ СЛУХУ. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПОРУШЕНЬ СЛУХОВИЙ ФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ
  6. IMG O Збут O Основні функції O Маршрути O Визначення маршруту O Визначення маршрутів і етапів
  7. The funcions of the verb TO DO. Функції дієслова to do

Діловий етикет - найважливіша сторона професійної поведінки ділової людини, підприємця. Знання його - необхідна професійна якість, яке треба купувати і постійно вдосконалювати. Майже 70% вигідних для вітчизняних ділових людей угод не відбулися через те, що російські бізнесмени не знають правил ділового спілкування і не володіють культурою поведінки. У практиці ділових відносин завжди є якісь стандартні ситуації, яких неможливо уникнути. Для цих ситуацій і виробляють форми і правила поведінки. Цей набір правил і становить етикет ділового спілкування. Етикет ділових відносин визначається, зокрема, як звід правил поведінки в бізнесі, який представляє зовнішню сторону ділового спілкування.

Етикет - явище історичне. Правила поведінки людей змінювалися із змінами умов життя суспільства, конкретного соціального середовища. Етикет виник в період зародження абсолютних монархій. Дотримуватися певних правил поведінки, церемоніалу було необхідно для звеличення царствених персон: імператорів, королів, царів, князів, принців, герцогів і т.п., для закріплення ієрархії усередині самого класового суспільства. Від знання етикету, виконання його правил часто залежала не тільки кар'єра, а й життя людини. Так було в Давньому Єгипті, Китаї, Римі, Золотій Орді і т.д. Порушення етикету приводило до ворожнечі між племенами, народами і навіть до воєн.

Діловий етикет - результат тривалого відбору правил і форм найбільш доцільної поведінки, яке сприяло успіху в ділових відносинах. Але, як і в ті давні часи, так і зараз, правила ділового етикету, культура поведінки допомагають зближенню економічних і фінансових інтересів торгових людей, бізнесменів. Для багатьох прибуток була і залишається вище всіх відмінностей національного характеру, віросповідання, соціального стану, психологічних особливостей. Ці відмінності впливають на етикет цікавить бізнесмена країни. Підпорядкування правилам гри, відображених в етикеті визначальною боку, створює основу для успіху операції.

Етикет завжди виконував і виконує певні функції. Першою за значенням є функція соціально-культурної ідентифікації особистості і групи. Правила етикету є знаками або ознаками групової, корпоративної, професійної, конфесійної, соціальної ідентичності, допомагаючи людині жити і працювати в певній мікросередовищі.

Друга функція-стандартизація поведінки. Етикет стандартизує поведінку в самих різних типових ситуаціях, дозволяючи уникнути незручності, напруги, взаємонерозуміння, економить наш час. Етикет полегшує комунікацію, оскільки з його допомогою норми, яких слід дотримуватися, виконуються майже автоматично.

Третя функція етикету - регулятивна. Етикет виступає як підказка, допомагаючи орієнтуватися в скрутній ситуації або незвичному середовищі.

Четверта функція етикет - функція соціалізації. Вона передбачає формування і розвиток особистості відповідно до вимог і норм даного співтовариства. Наприклад, в організації від новачка стануть вимагати неухильного дотримання відпрацьованих і перевірених правил ділового спілкування, так як вони полегшують виконання професійних функцій, сприяють досягненню поставлених цілей. У тому чи іншому колективі, групі працівників, співробітників, ділових людей складаються певні традиції, які з плином часу набувають чинності моральних принципів і складають етикет даної групи, спільності.

Процес взаємного збагачення правилами поведінки дозволив виробити взаємоприйнятний, визнається в головних рисах етикет, який закріплюється у звичаях і традиціях. Етикет став наказувати норми поведінки на роботі, на вулиці, в гостях, на ділових та дипломатичних прийомах, в театрі, в громадському транспорті і т.д.

Правила етикету, зодягнені в конкретні форми поведінки, вказують на єдність двох його сторін: морально-етичної та естетичної. Перша сторона - це вираз моральної норми: попереджувальної турботи, поваги, захисту і т.д. Друга сторона - естетична - свідчить про красу, витонченість форм поведінки. Основною тенденцією розвитку сучасного ділового етикету є відхід від жорстко фіксованих правил ритуального типу. У ньому все більше проявляється перехід до більш гнучких форм, які враховують обставини, що змінюються і пошук найбільш доцільних рішень в процесі ділового спілкування. До основних принципів ділового етикету відносяться - ділова обов'язковість, справедливість, повагу, ввічливість, відповідальність, терпимість.

Ділова обов'язковість передбачає вміння точно і в установлений строк виконувати всі свої службові обов'язки, взяті на себе обіцянки, дотримуватися пунктуальність в домовленостях про час та умови угод. Ділова обов'язковість вимагає суворого дотримання норм етикету. Так, при діловому знайомстві спочатку представляють чоловіка жінці, нижчого за статусом - старшого, молодшого - старшому, опоздавшіх- тим, хто чекає, що входять тим, хто вже в приміщенні, але не навпаки.

Принцип справедливості передбачає однакове, рівне, неупереджене ставлення до партнерів у діловій комунікації. При цьому у відносинах керівника і підлеглого цей принцип не заперечує субординації службових відносин.

Принцип поваги відображає визнання позитивних якостей, достоїнств, заслуг і виражається в підкреслено шанобливе ставлення до ділового партнера, співрозмовника. Діловий етикет включає точне дотримання правил культури поведінки, яка передбачає в першу чергу глибоку повагу людської особистості. Соціальна роль, яку грає та чи інша людина, не повинна бути самодостатньою, не повинна вона робити і гіпнотичного впливу на ділового партнера. Культурний підприємець буде в рівній мірі шанобливо відноситися і до міністра, і до рядового технічного працівника Мінстерства, президенту компанії, фірми та прибиральниці офісу, тобто всім показувати щиру повагу. Це щира повага має стати складовою частиною натури бізнесмена.

Принцип ввічливості передбачає чемність, такт, ввічливість, делікатність, дотримання прийнятих в даному суспільстві норм пристойності. Делікатність означає чуйність і тонкість в спілкуванні, а тактічность- почуття міри, яке потрібно дотримуватися по відношенню до інших людей, щоб не викликати у них образи і роздратування. Ввічливість, тактовність, делікатність сприяють формуванню довіри в ділових контактах, означають демократичність і свободу в спілкуванні з будь-яким представником ділового світу.

Наведемо деякі поради і рекомендації.

Наприклад, для привітання користуйтесь не тільки вербальним (мовним) засобом "Добрий день!", "Добрий день", але і невербальними жестами: поклоном, кивком, змахом руки і т.п.

Звернення без імені - звернення формальне: будь то підлеглий або начальник, сусід по сходовому майданчику або попутник у громадському транспорті. Звернення на ім'я, а ще краще - по імені та по батькові - це звернення до особистості. Промовляючи ім'я, по батькові, ми підкреслюємо повагу до людської гідності, демонструємо душевне розташування. Таке вітання говорить про культуру людини.

Діловий етикет - результат історичного відбору правил і форм найбільш доцільної поведінки, яке сприяло створенню сприятливих умов спілкування, запобігання конфліктам, успіху в ділових відносинах. Дотримання етикету - передумова і умова кар'єрного зростання ділової людини.

 Цілі і призначення ділових прийомів. | Імідж ділової людини. Зовнішній вигляд і манери поведінки

Організаційно-методичний розділ | Тема 7. Службові взаємини | Етика ділового спілкування як наука. Її функції та властивості. | Принципи етики ділових відносин. етичний кодекс | Форми і види ділового спілкування | Ділова бесіда з співробітниками, прийом відвідувачів | Ділова нарада. | Етика телефонної розмови | Документаційне забезпечення ділового спілкування | Етикет роботи в комп'ютерних мережах |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати