На головну

Одноразові капітальні витрати на придбання і впровадження програми.

  1. А) оптимізація виробництва, впровадження нових технологій, технічна реконструкція промислових підприємств, зміна системи підготовки кадрів
  2. Б. Економічні витрати і безповоротні витрати
  3. У калькуляцію виробничої собівартості включаються витрати, що виникли в сфері
  4. Чи включаються до собівартості продукції витрати по страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань?
  5. Впровадження TQM на підприємстві
  6. Впровадження в мережу Internet помилкового DNS-сервера шляхом перехоплення DNS-запит
  7. Впровадження в мережу Internet хибного сервера шляхом перехоплення DNS-запит або створення спрямованого "шторму" помилкових DNS -Відповісти на атакується DNS-сервер

Для аналізу ефективності купується комп'ютерної програми розраховуються наступні показники:

· Капітальні витрати на придбання і впровадження програмного забезпечення.

· Поточні витрати користувача, пов'язані з придбанням програми.

· Економію від використання комп'ютерної програми.

· Термін окупності капітальних витрат.

Капітальні витрати на придбання і впровадження програмного забезпечення визначаються за формулою 29:

Кпо = Цпо + Крм + Ктих + Кпр = 135603,07 руб., Де: (29)

· Цпо - Витрати на покупку програмного забезпечення;

· Дорм - Капітальні вкладення на створення робочого місця
 користувача програмного забезпечення:

· Дотих - Капітальні вкладення на технічне оснащення робочого
 місця користувача програмного забезпечення;

· Допр - Інші капітальні вкладення, пов'язані з впровадженням
 програмного забезпечення.

Капітальні вкладення на створення робочого місця користувача програмного забезпечення (без урахування зносу), розраховуються за формулою 30:

 = 195,11 руб., Де: (30)

· S - розмір площі, яку займає комп'ютерний стіл і
 фахівець, який працює за допомогою комп'ютера;

· Цпл - Ринкова ціна 1 м2 площі на момент покупки
 програмного забезпечення;

· Змеб - Витрати на придбання меблів (комп'ютерний стіл, крісло,
 стіл для принтера і ін.);

· Тм - Час використання комп'ютера протягом року для вирішення
 всіх завдань за допомогою придбаної програми;

· Тпро - Загальний час експлуатації комп'ютера протягом року.

Загальний час експлуатації комп'ютерів протягом одного року розраховуються за формулою 31:

Тпро = ds • S • Др • Нм • Доис = 1814,40 годину., Де: (31)

· ds - Тривалість зміни;

· S - число змін роботи комп'ютера;

· Др - Середнє число робочих днів у місяці;

· Нм - Число місяців в році;

· Доис - Середній коефіцієнт використання комп'ютера протягом
 року.

Величина витрачається комп'ютерного часу на вирішення завдань за допомогою купленої програми визначається за формулою 32:

Тм = nз • tм = 5 год., Де: (32)

· nз - Кількість завдань певного виду, що вирішуються за допомогою
 купленої програми протягом року;

· tм - Машинний час, що витрачається комп'ютером на вирішення однієї
 завдання певного виду.

Капітальні витрати на технічне оснащення робочого місця користувача програмного забезпечення розраховуються за формулою 33:

 = 124,01 руб., Де: (33)

· Цкому - Ринкова ціна комп'ютера певної моделі на момент
 покупки програми;

· Цтих - Ціна додаткового технічного оснащення комп'ютера
 (Вартість принтера, звукової карти, програвача та ін.);

· Дотр - Коефіцієнт, що враховує витрати на транспортування і
 налагодження комп'ютера і інших технічних засобів;

· Доз - Коефіцієнт, що враховує ступінь зносу діючого
 комп'ютера, на якому будуть вирішуватися завдання за допомогою
 купленого програмного забезпечення.

Підсумковий розрахунок капітальних одноразових витрат покупця - користувача на придбання і впровадження програми показаний в таблиці 8:

Таб. 8: Капітальні витрати на покупку і впровадження програмного
 забезпечення.

 найменування показника  позначення  Сума, руб.
 1.  Витрати на покупку ПО Цпо  135603,07
 2.  Витрати на створення робочого місця Крм  195,11
 3.  Витрати на технічне оснащення робочого місця Ктих  124,01
 4.  Інші капітальні витрати Кпр  50,00
 5.  Разом: Кпо  14425,04

 Передбачувана виручка і прибуток від реалізації програмного продукту. | Експлуатаційні витрати користувача.

Економічна і маркетингова характеристика програмного продукту. | Загальні витрати на створення програмного забезпечення. | Проектна ціна створення і реалізація програмного забезпечення. | Термін окупності капітальних витрат. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати